Pantokrator

Majestas Domini of Protat.jpg

Pantokrator (Wszechwładca, Pan wszystkiego, gr. Παντοκρατωρ) – w ikonografii przedstawienie Jezusa Chrystusa jako władcy i sędziego Wszechświata.

Historia powstania

Słowo Pantokrator pojawia się w Nowym Testamencie dziesięć razy: raz w Drugim Liście do Koryntian św. Pawła, „będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący (Παντοκρατωρ)” [2 Kor 6, 18], dziewięć zaś razy w Apokalipsie św. Jana.

Ikonograficzne przedstawienie Pantokratora rozprzestrzeniło się szeroko poczynając od IV-VI wieku w związku z przenikaniem do sztuki chrześcijańskiej elementów ikonografii późnoantycznej, zwłaszcza cesarskiej. Wówczas przedstawiano całą sylwetkę Chrystusa. W późniejszych czasach zaczęły pojawiać się przedstawienia do pasa, różniące się nieznacznymi szczegółami.

Znaczenie ikony

Jako Pantokrator Chrystus przedstawiony jest w pozycji stojącej lub siedzącej na tronie, z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni i uniesioną prawą dłonią w geście błogosławieństwa. Ułożenie palców nawiązuje do greckiego monogramu Chrystusa: IC XC. Połączone są dwa palce: kciuk z serdecznym. Dzięki temu palce wskazujący i zgięty środkowy przypominają litery IC. Skrzyżowane ukośnie kciuk i serdeczny w zestawie z małym palcem tworzą XC. Nie jest to jedyna interpretacja gestu, według niektórych teologów połączony kciuk z palcem serdecznym są symbolem dwoistości natury Chrystusa: boskiej i ludzkiej. Natomiast złączenie trzech palców: małego, serdecznego i kciuka symbolizuje Trójcę Świętą.

Księga, jaką Jezus trzyma w lewej dłoni, nawiązuje do jego misji nauczania. Zwykle zamieszczony jest na niej cytat z Ewangelii według św. Jana: „Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy” [J 7, 24].

Miejsce w cerkwi

W tradycji cerkiewnej przedstawienie Chrystusa jako Pantokratora jest najczęściej umieszczane na sklepieniu centralnej kopuły cerkwi. Tradycja ta, sięgająca Kościoła XI wieku, ma znaczenie symboliczne. W czasie panowania dynastii macedońskiej (867–1056), kiedy to zakończył się ikonoklazm, w Bizancjum odżyła sztuka Kościoła. Już w tamtych czasach świątynie chrześcijan zaczęto budować wedle zamysłu stworzenia „obrazu kosmosu”. Umiejscowienie ikony Pantokratora na centralnym sklepieniu miało ukazać Chrystusa, który z wysokości patrzy na swój świat.

Ikony Pantokratora

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

WLANL - Pachango - Catharijneconvent - Christus Pantokrator.jpg
Autor: Niels from Amsterdam, NL, Licencja: CC BY-SA 2.0
Christus Pantokrator, Rusland, 19e eeuw
Boyana IS XS 11.JPG
"Jesus Christ Pantocrator", fresco in the Boyana Church, 1259 year. Sofia Bulgaria
Christ pantocrator daphne1090-1100.jpg
Dome mosaic "Christ Pantocrator" (11th century) from the Church of Daphne near Athens. The image was completed between 1090 and 1100.
Спас с апостолами.jpg
Спас с апостолами. Первая половина XIV в. 92×64 см. Государственная Третьяковская Галерея, Москва, Россия. Инв. ДР 52. Поступила в Третьяковскую галерею из Ярославского областного художественного музея, куда попала из разрушенной усадьбы гр. Мусиных-Пушкиных Иловна, в 50 км от Мологи. Предположительно, написана в Ростове.
Majestas Domini of Protat.jpg
Фреска Христа благословляющего из собора Протат, Афины, Греция
Cefalu Christus Pantokrator cropped.jpg
Autor: Photo by Andreas Wahra, edited by Entheta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Christus Pantocrator in the apsis of the cathedral of Cefalù. Edited from Image:Cefalu Christus Pantokrator.jpg
Pantocratorsinai.jpg
Afbeelding van Christus Pantocrator. Icoon van het Sint Catharinaklooster op de berg Sinai.
Pantocrator (13th c., Yaroslavl museum).jpg
Спас Вседержитель, 44.5 × 37 см, начало XIII века, Ярославский художественный музей. Происходит из Успенского кафедрального собора в Ярославле (освященного в 1219 году), где до начала XX века икона находилась около раки с мощами святых ярославских князей Василия и Константина. По преданию икона была их моленным образом.
Hosios Loukas (nave, vault over south cross-arm) - Pantocrator 02.jpg
Christ Pantocrator, mosaic, cupola of choir, Hosios Loukas Monastery, Boeotia, Greece