Papiestwo

Papiestwo – instytucja najwyższej władzy w Kościele katolickim, sprawowana przez papieża, skupiającego scentralizowaną i absolutną władzę typu monarchicznego, tzw. prymat, sprawowaną bezpośrednio lub przez aparat administracyjny w postaci kurii rzymskiej, zajmującej się sprawami państwowymi Watykanu i sprawami religijnymi Kościoła.

Terytorium papiestwa do 1870 r. stanowiło Państwo Kościelne, a od 1929 Watykan[1][2].

Zobacz też

Przypisy

  1. Papiestwo. W: Encyklopedia WIEM [on-line]. [dostęp 2016-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-01-13)].
  2. Encyklopedia 1975 ↓, s. 451.

Bibliografia

  • Praca zbiorowa: Encyklopedia Powszechna PWN t.3. Warszawa: 1975.