Paragraf

§

Paragraf – podstawowa jednostka redakcyjna tekstu prawnego, oznaczana w tekście symbolem § (U+00A7). W systemie Windows można go wprowadzić za pomocą kombinacji klawiszy Alt+21 z klawiatury numerycznej. Paragrafy można dzielić na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, a litery na tiret. W ustawie określanej jako kodeks paragrafy występują zamiast ustępów i dzielą się tak jak ustępy (na punkty, litery i tirety). Jeśli w danym akcie prawnym paragrafy pełnią funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej, są numerowane w sposób ciągły w całym akcie prawnym.

Paragrafy (a w ustawach artykuły) wyodrębnia się po to, żeby podkreślić, że dany fragment tekstu stanowi samodzielną myśl i tak należy go interpretować.

Stosowanie paragrafów i artykułów jest czasami wykorzystywane do sygnalizowania, z jakim rodzajem aktu mamy do czynienia. Przykładowo, w Polsce paragraf pełni funkcję podstawowej jednostki redakcyjnej w aktach wykonawczych (w przeciwieństwie do ustaw, w których taką jednostką jest artykuł). Z kolei w niemieckiej kulturze prawnej paragraf występuje w aktach samodzielnych (niezależnie od tego, czy są ustawami, czy aktami wykonawczymi), a artykuły stosuje się w aktach zmieniających, wprowadzających itp.

Słowo paragraf oznacza również sam znak §.

W systemach komputerowych, które stosują Unikod znak paragrafu występuje w wersji:

ZnakUnicodeKod HTMLNazwa unikodowaNazwa polska
§U+00A7§ lub § lub §SECTION SIGNparagraf

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

A livre ouvert.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to PRA (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
self made PRA