Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
park krajobrazowy
Państwo Polska
Województwo śląskie
PołożenieBlachownia, Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Panki, Przystajń, Starcza, Woźniki, Wręczyca Wielka
Data utworzenia21 grudnia 1998
Akt prawnyRozporządzenie Nr 28/98 Wojewody Częstochowskiego z 21 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”[1]
Powierzchnia387,31 km²
Powierzchnia otuliny124,03 km²
Obszary chronione4 rezerwaty przyrody,
5 użytków ekologicznych
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, u góry znajduje się punkt z opisem „Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum na dole znajduje się punkt z opisem „Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą”
Ziemia50°44′38″N 18°48′20″E/50,743889 18,805556
Strona internetowa
Liswarta przepływająca przez Taninę w gminie Herby
Staw w Lisowie, jeden z wielu stawów położonych na terenie parku

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartąpark krajobrazowy w Polsce na terenie województwa śląskiego, w dolinie górnego biegu rzeki Liswarty, na terenie Lasów Lublinieckich. Utworzony w grudniu 1998 roku[2].

Powierzchnia parku wynosi 51 134 ha (park – 38 731 ha, otulina – 12 403 ha[1]). Powierzchnia leśna stanowi ok. 60% parku, 30% stanowią użytki rolne, 10% stawy i cieki wodne, a 2% tereny zabudowane.

Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie kompleksów leśnych oraz łąk śródleśnych wraz z szatą roślinną, a szczególnie roślinami chronionymi i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi[3]. Podejmowane są szczególnie działania na rzecz poprawienia stosunków wodnych na terenach leśnych i terenach podmokłych.

Na terenie parku znajdują się liczne stawy hodowlane, stanowiące istotny składnik krajobrazu. Często spotykane są tu torfowiska oraz tereny źródliskowe. Poza krajobrazem stawów rybnych występują tu też krajobrazy: z dominacją siedlisk lasów mieszanych świeżych; lasów iglastych borów i lasów mieszanych zdominowanych przez monokultury sosnowe oraz krajobraz dolin rzecznych z fragmentami łęgów wierzbowo-topolowych i torfowisk[4].

Położenie geograficzne

Park znajduje się na terenie trzech powiatów[a]:

Cały park leży na terenie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, wchodzącej w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Przeważająca część parku znajduje się na terenie Obniżenia Liswarty-Prosny, fragmenty w części południowo-zachodniej leżą na terenie Progu Woźnickiego, zaś w części północno-wschodniej park leży w obszarze Progu Herbskiego.

Park położony jest na terenie czterech nadleśnictw: Herby, Lubliniec, Koszęcin i Kłobuck.

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą-legenda.png
Mapa Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”
Budynek siedziby parku

Historia Parku

Pierwsze robocze wytyczenie granic parku na obszarze dorzecza górnej Liswarty dokonane zostało przez Janusza Hereźniaka i Izabellę Maszczyńską w latach 1982–1983. Jednakże ze względu na to, że w roku 1994 weszła w życie ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, dopiero w 1996 roku przygotowana została dokumentacja projektowa Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”[5].

Siedziba parku wpierw znajdowała się w miejscowości Herby, a następnie przeniesiona została do sąsiedniej Kaliny.

Rezerwaty przyrody

Fragment rezerwatu Rajchowa Góra

Na terenie parku znajdują się cztery istniejące oraz trzy projektowane rezerwaty przyrody.

NazwaTyp rezerwatuPowierzchniaPołożenieData utworzenia
Cisy nad Liswartąleśno-florystyczny23,82 haleśnictwo Łebki17 maja 1957
Cisy w Łebkachleśno-florystyczny21,17 haleśnictwo Łebki17 maja 1957
Łęg nad Młynówkąleśny90 hagmina Ciasna
leśnictwo Ponoszów
2006
Rajchowa Góraleśno-florystyczny8,2 haleśnictwo Dębowa Góra
w pobliżu Szklanej Huty
14 września 1959

Istniejące na terenie parku rezerwaty przyrody mają charakter leśno-florystyczny. W rezerwatach „Cisy nad Liswartą” oraz „Cisy w Łebkach” w drzewostanie dominuje olsza czarna zajmując ok. 60% całego drzewostanu z domieszką sosny zwyczajnej, świerka pospolitego oraz brzozy. W obu przypadkach celem ochrony jest zachowanie naturalnych stanowisk cisa pospolitego. W obu rezerwatach zasoby florystyczne oszacowano na prawie 200 gatunków roślinnych w każdym.

„Łęg nad Młynówką” to rezerwat przyrody położony na obszarze leśnictwa Panoszów. Powierzchnia rezerwatu to ok. 90 ha. Celem ochrony jest zachowanie podgórskiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum z udziałem gatunku charakterystycznego turzycy rzadkokłosej. Występuje tu 7 gatunków roślin chronionych: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, grążel żółty, kukułka plamista, kukułka Fuchsa, listera jajowata oraz wawrzynek wilczełyko. Z roślin górskich stwierdzono tu następujące gatunki: bez koralowy, kozłek bzowy, liczydło górskie, starzec kędzierzawy, trybula lśniąca, trzcinnik owłosiony, wiechlina odległokłosa. W części obszaru, gdzie odpływ wód jest słaby, znajduje się ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum.

W rezerwacie „Rajchowa Góra” dominującymi gatunkami w drzewostanie są sosna zwyczajna i buk zwyczajny stanowiące odpowiednio ok. 50% i 30% masy drzewostanu. Na obszarze tego rezerwatu szacuje się występowanie ok. 100 gatunków roślin naczyniowych. Celem ochrony jest wielogatunkowy las mieszany pochodzenia naturalnego.

Projektowane rezerwaty przyrody

Wymarłe drzewa nad Leńcą – efekt działalności bobra europejskiego, fragment projektowanego rezerwatu „Rozlewiska bobrowe pod Górą Wilczarnia”
NazwaTypPowierzchniaPołożenie
„Kochanowicki Grąd”leśnyok. 20 haleśnictwo Kochanowice
„Łęgi i grądy koło Zump” („Dębowy Łęg Podgórski w Zumpach”)leśnyok. 65 haleśnictwo Boronów
przy miejscowości Zumpy
„Rozlewiska bobrowe pod Górą Wilczarnia”leśny-faunistycznyok. 50 haleśnictwo Kamienica
na wschód od Boronowa

„Kochanowicki Grąd” jest projektowanym rezerwatem przyrody, położonym na obszarze leśnictwa Kochanowice. Proponowana powierzchnia rezerwatu to ok. 20 ha. Celem ochrony ma być ponad stuletni starodrzew dębowy składający się z pomnikowych dębów szypułkowych. Z gatunków pod ochroną ścisłą występują tu: kruszczyk szerokolistny, goryczka wąskolistna, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty. Pod ochroną częściową znajdują się: kruszyna pospolita, kalina koralowa, czosnek niedźwiedzi, przylaszczka pospolita i kopytnik pospolity. Poza tym występują tu z gatunków rzadkich: przetacznik górski, starzec Fuchsa, starzec kędzierzawy.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny „Jeziorko” w Korzonku (fragment)
Fragment podmokłego obszaru w leśnictwie Lubockie, staw Brzoza

Na terenie parku krajobrazowego znajduje się pięć użytków ekologicznych: „Bagno w Jeziorze” niedaleko miejscowości Jezioro, „Jeziorko” w pobliżu miejscowości Korzonek, Bagienko w Pietrzakach w miejscowości Pietrzaki, „Brzoza” koło wsi Lubockie oraz „Żwirowiska w Cieszowej”.

Nazwa użytkuPowierzchniaPołożenieRok utworzenia
„Jeziorko”2,50 haleśnictwo Hutki
w pobliżu Leśniaków
1996
„Bagno w Jeziorze”6,53 haleśnictwo Jezioro1996
„Bagienko w Pietrzakach”0,94 haleśnictwo Trzepizury
w pobliżu miejscowości Pietrzaki
2002
„Brzoza”[7]52,23 haleśnictwo Lubockie2007
„Żwirowiska w Cieszowej”[8]11,58 haleśnictwo Cieszowa2007

„Jeziorko” położone jest w obrębie leśnictwa Hutki. Jest to wyrobisko potorfowe otoczone częściowo borem bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum. Na obszarze torfowiska występuje wełnianka wąskolistna.

„Bagno w Jeziorze” znajduje się w obrębie nadleśnictwa Herby. Jest to śródleśne jezioro oligotroficzne. Na jego terenie występują m.in. brzoza czarna i bagno zwyczajne.

„Bagienko w Pietrzakach” znajduje się w obrębie leśnictwa Trzepizury. Na terenie tego użytku występuje wierzba szara, wierzba uszata, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, borówka bagienna, wełnianka pochwowata, żurawina błotna, trzęślica modra, a także kilka gatunków turzycy: dziubkowata, siwa, gwiazdkowata oraz zaostrzona. Turzyce zarastają głównie najniżej położone obszary, towarzyszą im takie gatunki jak: sit rozpierzchły, wąkrota zwyczajna, siedmiopalecznik błotny oraz tojeść bukietowa. Bagno to okresowo wysycha i zarasta. Otoczone jest ono sosnowym borem bagiennym.

Proponowane użytki ekologiczne

NazwaPowierzchniaPołożenie
„Lubocki Łęg”leśnictwo Lubockie
„Kierzkowskie Bagna”90 ha
(razem z proponowanym użytkiem
Stawy i bagna Piłka)
leśnictwo Chwostek
w pobliżu miejscowości Kierzki
„Stawy i bagna Piłka”90 ha
(razem z proponowanym użytkiem
Kierzkowskie Bagna)
leśnictwo Chwostek
w pobliżu miejscowości Kierzki
„Łąki z mieczykiem koło Zump”5 haleśnictwo Boronów
w pobliżu miejscowości Zumpy
„Wrzosowiska w Aleksandrii-Pohulance”1 haAleksandria
„Podmokłe łąki w Aleksandrii”5 haleśnictwo Trzepizury
Aleksandria
„Staw Chmielok”5 hanadleśnictwo Lubliniec
w pobliżu miejscowości Zborowskie
„Stawy i bagna Hadra”170 hapomiędzy Boronowem a Hadrą

„Lubocki Łęg” wcześniej był projektowanym rezerwatem przyrody, położonym na obszarze leśnictwa Lubockie. Proponowana powierzchnia rezerwatu miała wynosić ok. 40 ha. Celem ochrony miał być fragment podgórskiego łęgu jesionowego. Ze względu na osuszenie stawów i terenów podmokłych obecnie trwają starania o renaturalizację tego terenu. Chronione prawnie rośliny na tym obszarze to: goryczka wąskolistna, kukułka szerokolistna, kruszczyk błotny, liczydło górskie, listera jajowata, mieczyk dachówkowaty, podkolan biały. Utworzenie rezerwatu na tym obszarze zaproponowane zostało przez Janusza Hereźniaka w roku 1993, natomiast w roku 2004 zaproponowano utworzenie użytku ekologicznego na części tego obszaru pod nazwą „Trzęślicowa łąka w Lubockiem”.

Pomniki przyrody

Zarośla różanecznika katawbijskiego
Lipa drobnolistna w Boronowie o obwodzie pnia 750 cm

Na terenie parku znajdują się 54 zarejestrowane pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. W większości przypadków są to pojedyncze drzewa oraz grupy czy aleje drzew. Ochronie podlegają też pojedyncze stanowiska cennych gatunków roślin oraz głaz narzutowy.

Stanowiska roślin

Pojedyncze drzewa[9]
Pomnik przyrodyPołożenieObwód pniaWysokośćWiek
Buk pospolityleśnictwo Boronów359 cm25 m350 lat
Buk pospolityleśnictwo Boronów312 cm24 m300 lat
Buk pospolityleśnictwo Dębowa Góra420 cm25 m400 lat
Buk pospolityleśnictwo Dębowa Góra450 cm26 m400 lat
Buk pospolityleśnictwo Dębowa Góra475 cm23 m400 lat
Buk pospolityleśnictwo Boronów300 cm22 m300 lat
Buk pospolityleśnictwo Boronów420 cm23 m400 lat
Buk pospolityleśnictwo Boronów300 cm24 m300 lat
Buk pospolityleśnictwo Lipowiec430 cm25 m400 lat
Buk pospolityleśnictwo Lipowiec450 cm
Buk pospolityleśnictwo Kamienica362 cm23 m350 lat
Cis pospolityleśnictwo Dębowa Góra44 cm5 m60 lat
Dąb bezszypułkowyDębowa Góra247 cm22 m300 lat
Dąb bezszypułkowySzklana Huta
leśnictwo Dębowa Góra
364 cm23 m250 lat
Dąb szypułkowyleśnictwo Kochanowice308 cm, 320 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Ciasna
Dąb szypułkowyleśnictwo Lubockie577 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Lubockie438 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Lubockie376 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Lubockie319 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Lisów355 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Kochanowice342 cm
Dąb szypułkowyKochanowice383 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Kochanowice482 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Kochanowicedwa pnie
420 + 290 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Herby450 cm
Dąb szypułkowyBoronów475 cm
Dąb szypułkowyBoronów555 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Dębowa Góra496 cm28 m300 lat
Jesion wyniosłyleśnictwo Ponoszów332 cm
Jodła pospolitaleśnictwo Boronów235 cm21 m200 lat
Klon jaworleśnictwo Herby325 cm
Lipa drobnolistnaleśnictwo Łebki346 cm
Lipa drobnolistnaleśnictwo Lubockie322 cm
Lipa drobnolistnaleśnictwo Lubockie362 cm
Lipa drobnolistnaleśnictwo Herby334 cm
Lipa drobnolistnaleśnictwo Herby360 cm180 lat
Lipa drobnolistnaAleksandria388 cm
Lipa drobnolistnaBoronów750 cm
Lipa drobnolistnaNadleśnictwo Koszęcin390 cm24 m400 lat
Lipa szerokolistnaleśnictwo Boronów324 cm24 m200 lat
Lipa szerokolistnaBoronów485 cm
Sosna pospolitaleśnictwo Łebki193 cm
Sosna pospolitaleśnictwo Boronów342 cm27 m250 lat
Sosna pospolitaleśnictwo Dębowa Góra194 cm27 m180 lat
Wiąz szypułkowyleśnictwo Ponoszów324 cm
Pomnikowe klony jawory w Olszynie
Grupy drzew[9]
Pomnik przyrodyPołożenieObwody pni
Grab zwyczajnyleśnictwo Łebki50 cm, 218 cm, 253 cm
Dąb szypułkowyleśnictwo Kochanowice292–447 cm
3 drzewa
Dąb szypułkowyleśnictwo Kochanowice308 cm, 320 cm
Dąb szypułkowyBoronów410 cm, 430 cm
Klon jaworOlszyna202 cm, 384 cm

Przyroda nieożywiona

Głaz narzutowy w Olszynie

Korytarze ekologiczne

Na terenie parku wyznaczono dwa korytarze ekologiczne łączące go z zewnętrznym układem przyrodniczym:

 1. korytarz dolinowy rzeki Liswarty,
 2. korytarz dolinowo-leśny Potoku Jeżowskiego („południowo-zachodni”)

Obszar parku krajobrazowego stanowi przejście kompleksami leśnymi pomiędzy Borami Stobrawskimi a Jurą Krakowsko-Częstochowskiej.

Flora

Oznaczenia w tekście: Gatunek pod ochroną.svg – gatunek pod ochroną całkowitą, poddany ochronie czynnej.

Mchy

Fauna

Ssaki

Na terenie parku występuje 46 gatunków ssaków, m.in.:

Ptaki

Na terenie parku występuje 155 gatunków ptaków lęgowych. Wśród nich wyróżnia się:

Płazy i gady

Na obszarze parku występuje 7 gatunków gadów i 12 płazów, m.in.:

Ryby

Na terenie parku występuje 39 gatunków ryb.

Skorupiaki

Środowisko kulturowe

Fragment dawnych zabudowań folwarku w Hadrze
Fragment cmentarza żydowskiego w Cieszowej
Budynek szkoły w Kochanowicach, fragment dawnych zabudowań pałacowych

Na terenie parku znajduje się szereg obiektów, posiadających walory środowiska kulturowego, które zaleca się chronić[10]. Są to m.in. historyczne układy przestrzenne w miejscowościach Boronów, Kochanowice, Lisów, Mochała i Olszyna, czy zespoły pofolwarczne.

Obiekty kulturowe podlegające ochronie na terenie parku

 • Kościół NMP Królowej Różańca świętego w Boronowie z 1611 roku (Zespół kościoła parafialnego)
 • Kościół św. Wawrzyńca w Kochanowicach
 • Zespoły parkowo-pałacowe i pofolwarczne
  • Zespół pałacowy w Kochanowicach
  • Zespół pofolwarczny w Boronowie
  • Zespół pofolwarczny w Braszczoku (pozostałości)
  • Zespół pofolwarczny w Hadrze
  • Zespół pofolwarczny Dionisienhof
  • Zespół pofolwarczny Glashutte
  • Zespół pofolwarczny Mittelvorwerk
  • Zespół pofolwarczny w Cieszowej
  • Zespół pofolwarczny w Aleksandrii
  • Zespół dawnej zabudowy dworskiej w Kochanowicach
 • Teren na północ od Zumpów, w którym wysŧepują pozostałości po dawnej kopalni rud żelaza.
 • Historyczne drogi
 • Obszary obserwacji archeologicznej:
  • Bogdala, Boronów, Chwostek, Hadra, Hucisko, Kierzki, Łebki, Mochała, Molna-Zapiece, Pawełki, Piaski, Szklana Huta, Szklarnia, Tanina,
  • Cmentarzysko kultury łużyckiej w Pawełkach
 • Cmentarze
 • Place, układy przestrzenne
  • Układ przestrzenny głównego placu w Lisowie
  • Zorganizowana zabudowa z lat 30. i 40. XX w. w Molnej
  • Układ przestrzenny w centrum miejscowości Zborowskie
  • Plac wiejski w Olszynie wraz ze znajdującymi się przy nim obiektami
 • Pozostałości po dawnej fabryce w Mochale
 • Fortyfikacje polowe z okresu II wojny światowej w Herbach.
 • Leśniczówka Lubockie
 • Młyn wodny w Klucznie

Na terenie parku znajduje się 112 obiektów zabytkowych, 6 zabytkowych parków, 10 zabytkowych cmentarzy oraz 123 stanowisk archeologicznych.

Turystyka

Przez obszar parku przebiegają szlaki turystyczne:

 • Szlak Józefa Lompy
 • Szlak pomników przyrody
 • Szlak rezerwatów przyrody
 • Szlak Powstań Śląskich

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne

 • Na Brzozę
 • Kierzkowskie Bagna
 • Cisy nad Liswartą
 • Zborowskie
 • Diabelski Kamień

Zobacz też

Uwagi

 1. Dotyczy także otuliny parku krajobrazowego.

Przypisy

 1. a b Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-08-26].
 2. Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 28/98 z dnia 1998-12-21 Dziennik Urzędowy Województwa Częstochowskiego Nr 25”. Poz. 269, s. 929, 1998-12-21. ISSN 0239-8486. 
 3. Projekt Planu Ochrony PK „Lasy nad Górną Liswartą”, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2006, s. 4.
 4. Projekt Planu Ochrony PK „Lasy nad Górną Liswartą”, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2006, s. 10.
 5. Janusz Hereźniak, Świat roślin w istniejących i projektowanych obiektach ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, [w:] red. Marceli Antoniewicz Ziemia Częstochowska Tom XXXII, Wyd. Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa 2005, s. 264–266.
 6. Uchwała Nr 216/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2023. s. 37-38. [dostęp 2018-08-26].
 7. Użytek ekologiczny Brzoza. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-08-26].
 8. Użytek ekologiczny Żwirowiska w Cieszowej. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-08-26].
 9. a b Dane za 2005 rok na podstawie Rejestru Pomników Przyrody w woj. śląskim według Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.
 10. Projekt Planu Ochrony PK „Lasy nad Górną Liswartą”, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2006, s. 58–60.

Bibliografia

 • Janusz Hereźniak, Świat roślin w istniejących i projektowanych obiektach ochrony przyrody Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”, [w:] red. Marceli Antoniewicz Ziemia Częstochowska Tom XXXII, Wyd. Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, Częstochowa 2005. ISBN 83-7098-958-6.
 • Projekt Planu Ochrony PK „Lasy nad Górną Liswartą”, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2006 (Raport przejściowy z realizacji Etapu III prac na projektem planu ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”)

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Relief Map of Poland.svg
Autor: TUBSEmail Silk.svg Gallery, Licencja: CC BY-SA 3.0
Location map of Poland
REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references
Green pog.svg
Shiny green button/marker widget.
Silesian Voivodeship Relief location map.svg
Autor: SANtosito, Licencja: CC BY-SA 4.0
Relief Location map of Silesian Voivodeship, Poland. Geographic limits of the map:
 • N: 51.1617 N
 • S: 49.2956 N
 • W: 17.8872 E
 • E: 20.0559 E
Rajchowa Góra1.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
fragment rezerwatu przyrody Rajchowa Góra
Staw Lisów.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
staw hodowlany w Lisowie, powiat lubliniecki
Olszyna diabelski kamień 23.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Przykuta (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0

Olszyna - village in Gmina Herby, Poland, Author: Przykuta 06:23, 27 April 2006 (UTC)

Date: April 2006
Staw Brzoza leśnictwo Lubockie.jpg
(c) I, Przykuta, CC-BY-SA-3.0
Staw_Brzoza, powiat lubliniecki
Hadra folwark 78.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Fragment dawnych zabudowań folwarcznych w Hadrze, powiat lubliniecki
Martwy las Boronów3.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Martwe drzewa w gminie Boronów, uroczysko Makowiec, powstały w wyniku działalności bobrów. Wcześniej widoczne na zdjęciu tereny były zalane, w wyniku czego drzewa obumarły
Boronów lipa pomnikowa75.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Pomnikowa lipa w Boronowie, powiat lubliniecki, województwo śląskie
Gatunek pod ochroną.svg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to MesserWoland (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC-BY-SA-3.0
Gatunek pod ochroną (w Polsce)
Cieszowa macewa 10p.jpg
(c) I, Przykuta, CC-BY-SA-3.0
macewa na cmentarzu żydowskim w Cieszowej, powiat lubliniecki
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą.png
Autor: Aotearoa, Licencja: CC BY-SA 4.0

Mapa Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

LEGENDA
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą-legenda.png
Siedziba PKLnGL w Kalinie.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
budynek siedziby dyrekcji Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą w Kalinie, powiat lubliniecki
Klon jawor - pomnik przyrody w Olszynie 999.jpg
Autor: Pleple2000, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Klon_jawor_-_pomnik_przyrody_w_Olszynie
Liswarta na Taninie4342.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Liswarta w miejscowości Tanina, powiat lubliniecki
Użytek ekologiczny LNGL jeziorko 1P.jpg
(c) I, Przykuta, CC-BY-SA-3.0
Lasy nad Górną Liswartą - uzytek ekologiczny Jeziorko
Kochanowice szkoła 638.jpg
Autor: Przykuta, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Kochanowice, ul. Szkolna 1 - pałac, pocz. XIX w., obecnie szkoła
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą-legenda.png
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Aotearoa (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY 2.5
Legenda do mapy Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą