Pasja

Pasja (łac. passio cierpienie, męka) – fragmenty Ewangelii opowiadające o męce Pańskiej – ostatnich 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa, od pojmania w Ogrójcu do śmierci na krzyżu na wzgórzu zwanym Golgota.

Jej rozpamiętywanie stanowi treść nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali oraz liturgia Wielkiego Tygodnia zapoczątkowana jeszcze liturgią Niedzieli Palmowej.

W średniowieczu powstawały liczne dzieła związane z pasją, wtedy narodził się też kanon muzyki liturgicznej zwany pasją, któremu następnie towarzyszyły również teksty i rzeźby (np. Pieta), opisujące lub zawierające elementy oparte na poszczególnych epizodach Nowego Testamentu, szczególnie Ewangelii.

Chronologia Pasji według Ewangelii

 • Jezus kończy modlitwę w Ogrójcu.
 • Pocałunek Judasza.
 • Zgraja z mieczami rzuca się na Jezusa.
 • Św. Piotr odcina ucho jednemu ze sług arcykapłanów, Malchosowi.
 • Pojmanie Jezusa.
 • Uczniowie Jezusa uciekają.
 • Za Jezusem idzie pewien młodzieniec, „odziany prześcieradłem na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich”. (Mk 14,51-52)
 • W nocy ludzie pilnujący Jezusa wyszydzali go. (por. Łk 22,63-65)
 • Nastaje dzień.
 • Zaprowadzenie Jezusa do Annasza, emerytowanego arcykapłana, cieszącego się powagą wśród ludu.
 • Annasz pyta Jezusa o jego naukę. Jeden ze sług Annasza policzkuje Jezusa.
 • Annasz odsyła Jezusa do arcykapłana Kajfasza, swojego zięcia
 • Fałszywe świadectwa przeciw Jezusowi. (por. Mk 14,55-59)
 • Zaparcie się Piotra.
 • Kajfasz odsyła Jezusa do pałacu Poncjusza Piłata (zwanego w Ewangeliach pretorium).
 • Judasz opamiętał się i przyznał do grzechu. Poszedł oddać srebrniki. Potem z rozpaczy powiesił się. (por. Mt 27,3-10)
 • Piłat pyta Żydów o winę Jezusa.
 • Piłat sugeruje Żydom, by sami osądzili Jezusa. Oni jednak odrzekli, że sami nie mogą nikogo zabić.
 • Piłat przepytuje Jezusa, czy jest królem. Jezus przyznaje, że jest królem.
 • Piłat oznajmia Żydom, że Jezus jest niewinny.
 • Piłat dowiedział się, że Jezus jest Galilejczykiem, dlatego kieruje go do Heroda, „który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie” (Łk 23,7).
 • Herod ucieszył się widząc Jezusa, „od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego” (Łk 23,8).
 • Jezus nic nie odpowiada na pytania Heroda.
 • Herod każe ubrać Jezusa w purpurowy płaszcz i odesłać z powrotem do Piłata.
 • Piłat pyta Żydów, czy z okazji Paschy ma uwolnić Jezusa czy Barabasza. Żydzi proszą o uwolnienie Barabasza.
 • Biczowanie i ukoronowanie cierniem Jezusa.
Adam ChmielowskiEcce Homo
 • Piłat pokazuje umęczonego Jezusa Żydom (Ecce Homo).
 • Piłat dalej chciał uwolnić Jezusa.
 • Żydzi zagrozili Piłatowi: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi».
 • Piłat usiadł na Lithostrotos.
 • Około południa, wobec uporczywych nalegań Żydów Piłat skazał Jezusa na śmierć.
 • Jezus wziął krzyż na Golgotę.
 • Żołnierze zmuszają Szymona z Cyreny, by pomógł Jezusowi nieść krzyż.
 • Jezus pociesza płaczące niewiasty. (por. Łk 23,27-31)
 • Ukrzyżowanie Jezusa, wraz z dwoma złoczyńcami.
 • Zmrok opanował ziemię. (por. Mt 27,45)
 • Jezus został poczęstowany winem z goryczą (mirrą), ale nie chciał pić. (por. Mt 27,33-34)
 • Piłat na krzyżu kazał zawiesić przyczynę skazania: INRI.
 • Żołnierze podzielili szaty Jezusa między siebie.
 • Jezus jest lżony przez przechodzących ludzi i złoczyńców na krzyżu.
 • Jezus obiecuje raj dobremu łotrowi. (por. Łk 23,39-43)
 • Testament z krzyża.
 • Jezus skosztował octu z hizopu.
 • Jezus zawołał: «Eli, Eli, lema sabachthani?» (patrz: słowa Jezusa na krzyżu).
 • Jezus woła: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.
 • Jezus umiera.
 • „A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać”. (por. Mt 27,51)
 • Nawrócenie się jednego z setników.
 • Przebicie włócznią boku Jezusa.
 • Wieczorem Józef z Arymatei, członek Sanhedrynu, poprosił Piłata o ciało Jezusa.
 • Józef z Arymatei i Nikodem zabierają ciało Jezusa i owijają je w czyste płótno.
 • Józef i Nikodem chowają ciało Jezusa w grobie.
 • Józef zatoczył przed grobem duży kamień.
 • Arcykapłani poprosili Piłata, by zabezpieczył grób i ustawił straż.
 • Piłat zgodził się.
 • Arcykapłani poszli i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż. (por. Mt 27,66)

Opracowania muzyczne Pasji

Pasja według św. Jana

Pasja według św. Łukasza

Pasja według św. Mateusza

Pasja według św. Marka

Pasja z librettem Bartholda Heinricha Brockesa

Muzyka pasyjna

 • Reinhard Keiser:
  • Der blutige und sterbende Jesus (Unendlich preist das Harze) (tekst Ch. F. Hunold-Menantes, Hamburg, Wielki Tydzień, 1704)
  • Tranen unter dem Kreuze Jesu (Ein Lammlein geht und tragt die Schuld) (tekst J. U. von König, Hamburg, 30 marca 1711)
  • Der zum Tode verurtheilte und gecreutzigte Jesus (tekst J. U. von König, Hamburg, 1715)
  • Die über Triumph ihres Heylandes Jesu jubilirende gläubige Seele (Hamburg, 2 listopada 1717) – dzieło zaginęło
  • Die durch Grossmuth und Glauben triumphirende Unschuld oder Der siegende David (tekst J. U. von König, Hamburg, 9 września 1721)
 • Johann Mattheson:
  • Das Lied des Lammes (tekst Postel, Hamburg, 1723)

Pasja w literaturze

Męka i śmierć Jezusa jest też tematem literatury pięknej. Przykładem utworu podejmującego tę kwestię jest kunsztowny Sonet na całą Mękę Pańską[1] barokowego polskiego poety Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Angielski poeta metafizyczny John Donne napisał wiersz Crucifying[2].

Pasja w filmie

W 2004 miała miejsce premiera filmu Pasja w reżyserii Mela Gibsona, w którym rolę Jezusa Chrystusa zagrał James Caviezel.

Zobacz też

Przypisy

 1. Jadwiga Miszalska: Sonet w Polsce od XVI do początków XIX wieku a przekłady z języka włoskiego (pol.). marszalek.com.pl, 2010. [dostęp 2017-10-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-28)].
 2. John Donne: La Corona (ang.). luminarium.org. [dostęp 2017-10-24].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Van-dyck2.jpg
Ukrzyżowanie van Dycka
title QS:P1476,pl:"Ukrzyżowanie van Dycka"
label QS:Lpl,"Ukrzyżowanie van Dycka"