Paini

Paini – drugi miesiąc pory szemu i dziesiąty miesiąc roku w kalendarzu egipskim. Jak każdy miesiąc w starożytnym Egipcie trwał 30 dni od 15 kwietnia do 14 maja. Po painim następował epifi.


Drugi miesiąc pory Szemu – Pauni w hieroglifach