Periodyk

Periodyk

Periodyk (fr. périodique) – czasopismo o regularnej częstotliwości ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, rocznik). Ze względu na to, że większość czasopism wydawana jest regularnie, periodyk jest potocznie synonimem czasopisma.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

DD26IX1990.jpg
Autor: Dziennik Dolnośląski, Licencja: CC BY-SA 3.0
Dziennik Dolnośląski jedno z pierwszych (nr 3) wydań "codziennych"