Piastowie śląscy

Renesansowa płaskorzeźba piastów śląskich w portalu bramy wjazdowej Zamku Piastów Śląskich w Brzegu.
Rewers medalu pogrzebowego Jerzego Wilhelma legnickiego wybitego w 1675 roku w Legnicy z napisem PIASTI ET NARCHÆ POLONIÆ ULTIMUS NEPOS PRINceps ("Ostatni potomek Piastów władców Polski").

Piastowie śląscy – linia dynastii Piastów zapoczątkowana przez syna Krzywoustego, Władysława Wygnańca panująca w licznych księstwach śląskich od 1138 do 1675 r. Ostatnim księciem śląskim z rodu Piastów, a także z całej dynastii był przedwcześnie zmarły Jerzy IV Wilhelm książę Brzegu, Wołowa i Legnicy do 1675 r. Ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Piastów był Ferdynand II baron (Freiherr) von und zu Hohenstein (z linii Piastów cieszyńskich) zmarły w 1706 r.

Drzewo genealogiczne

Władysław II Wygnaniec

 • Bolesław I Wysoki
  • Jarosław opolski
  • Henryk I Brodaty
   • Henryk II Pobożny
    • Bolesław II Rogatka
     • Henryk V Brzuchaty
      • Bolesław III Rozrzutny
       • Piastowie legnicko-brzescy
        • baronowie i hrabia legnicki
      • Władysław legnicki
      • Henryk VI Dobry
     • Bolko I Surowy
      • Piastowie świdnicko-jaworsko-ziębiccy
     • Bernard Zwinny
    • Henryk III Biały
     • Henryk IV Probus
    • Konrad I głogowski
     • Piastowie głogowscy
      • Piastowie oleśniccy
    • Mieszko lubuski
    • Władysław wrocławski
 • Mieszko I Plątonogi
  • Kazimierz I
   • Mieszko II Otyły
   • Władysław opolski
    • Mieszko cieszyński
     • Piastowie cieszyńscy
      • baronowie von und zu Hohenstein
    • Kazimierz bytomski
     • Piastowie bytomsko-kozielscy
    • Bolko I opolski
     • Piastowie opolscy
    • Przemysław raciborski
     • Leszek raciborski
 • Konrad Laskonogi

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Brzeg Zamek Piastow 9.jpg
Autor: Andrzej Otrębski, Licencja: CC BY-SA 4.0
Brzeg - Zamek Piastów Śląskich