Piastowie małopolscy

Piastowie małopolscy – linia dynastii Piastów, panująca w Małopolsce i w ziemi sandomierskiej, wywodząca się od Kazimierza II Sprawiedliwego, wygasła na jego wnuku Bolesławie V Wstydliwym w 1279.

Z racji posiadania stołecznego Krakowa linia ta uważała się za nadrzędną wobec innych gałęzi piastowskich. O ile do śmierci Leszka Białego jej pozycja w Polsce dzielnicowej rzeczywiście była silna, to już jego jedyny syn, Bolesław Wstydliwy uważany był jedynie za księcia Krakowa, niemającego realnej władzy nad pozostałymi książętami dzielnicowymi.

Zazwyczaj do linii Piastów małopolskich zalicza się trzech książąt: Kazimierza II Sprawiedliwego, jego syna Leszka Białego oraz wnuka Bolesława V Wstydliwego. Do gałęzi tej przynależą także trzej wcześnie zmarli synowie jej protoplasty: Kazimierz, Bolesław i Odon oraz dwie jego córki: Adelajda i nieznana z imienia żona wielkiego księcia kijowskiego Wsiewołoda Czermnego, a także córka Leszka Białego, Salomea.

Czasami Piastem małopolskim czyni się także piątego syna Kazimierza Sprawiedliwego, Konrada I mazowieckiego. Jednakże tak z racji posiadanych ziem, jak i tego jakimi obszarami władali jego potomkowie, bardziej zasadne byłoby uznanie go za Piasta mazowieckiego.

Drzewo genealogiczne Piastów małopolskich

     Δ
Kazimierz II Sprawiedliwy
ur. 1138
zm. 5 V 1194
     
                    
                    
N., żona Wsiewołoda Czermnego
 ur. 1162/1166
 zm. po 1179
Kazimierz
 ur. 1162/1168
 zm. 1 III 1168
Bolesław
 ur. 1168/1171
 zm. 16 IV 1182 lub 1183
Odon
 ur. ok. 1180
 zm. ?
Adelajda
 ur. zap. ok. 1180
 zm. 8 XII 1211
Leszek Biały
 ur. 1184/1185
 zm. 24 XI 1227
Konrad I mazowiecki
 zobacz Piastowie mazowieccy
                    
                    
 Salomea
 ur. ok. 1211/1212
 zm. 17 XI 1268
Bolesław V Wstydliwy
 ur. 21 VI 1226
 zm. 7 XII 1279
 

Opracowanie na podstawie: K. Jasiński, Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań-Wrocław 2001.; dane dotyczące nieznanej z imienia żony Wsiewołoda Czermnego za: O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005.