Piastowie wielkopolscy

Piastowie wielkopolscy – linia Piastów biorąca swój początek od Mieszka III Starego. W linii męskiej wygasła w 1296 na księciu wielkopolskim Przemyśle II, królu Polski w latach 1295–1296, w linii żeńskiej w 1339 na księżnej kaliskiej Jadwidze, żonie Władysława I Łokietka, królowej Polski w latach 1320–1333.

Drzewo genealogiczne Piastów wielkopolskich

     Δ
Mieszko III Stary
ur. 1122/1125
zm. 13 lub 14 III 1202
     
                    
                    
Odon
 ur. 1141/1149
 zm. 20 IV 1194
Stefan
 ur. ok. 1150
 zm. 18 X 1166/1177
Wierzchosława Ludmiła
 ur. przed 1153
 zm. 1223
Judyta
 ur. przed 1154
 zm. po 12 XII 1201
Elżbieta
 ur. przed 1154
 zm. 2 IV 1209
Bolesław
 ur. 1159
 zm. 13 IX 1195
Mieszko
 ur. 1160/1165
 zm. 2 VIII 1193
Władysław III Laskonogi
 ur. 1161/1166
 zm. 3 XI 1231
Salomea(?)
 ur. 1162/1164
 zm. 11 V po 1183
Anastazja
 ur. przed 1170
 zm. po 31 V 1240
                    
                    
Władysław Odonic
 ur. ok. 1190
 zm. 5 VI 1239
Eufrozyna
 ur. ?
 zm. 23 VIII po 1231
Ryksa
 ur. ?
 zm. 18 XI po 1238
 Wierzchosława
 ur. przed 1195
 zm. 2 I po 1212
Eudoksja(?)
 ur. przed 1195
 zm. 1270(?)
 
                    
                   
Jadwiga
 ur. 1218/1219
 zm. 8 I najpóźniej 1234
Przemysł I
 ur. 5 VI 1220/24 XII 1221
 zm. 4 VI 1257
 Bolesław Pobożny
 ur. 1224/1227
 zm. 13 lub 14 IV 1279
(?) Ziemomysł
 ur. 1228/1235
 zm. 1235/1236
Salomea
 ur. zap. 1225/1235
 zm. IV w 1267/1274
Eufemia
 ur. najpóźniej 1239
 zm. 15 II po 1287
                    
                    
Konstancja
 ur. 1245/1248
 zm. 10 X 1281
Eufrozyna
 ur. 1247/1252
 zm. 17 II(?) 1298
Anna
 ur. 1253
 zm. 19 V(?) po 1295
Eufemia
 ur. 1253
 zm. 5 IX 1298
Przemysł II
 ur. 14 X 1257
 zm. 8 II 1296
 Elżbieta
 ur. 1261/1263
 zm. 28 IX 1304
Jadwiga
 ur. 1270/1275(?)
 zm. 10 XII 1339
Anna
 ur. 1276
 zm. zap. przed 1300
                    
                    
 Ryksa Elżbieta
 ur. 1 IX 1288
 zm. 19 X 1335
 

Opracowanie na podstawie: O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 2005. Uzupełnienia i korekty według: K. Jasiński, Uzupełnienia do genealogii Piastów, „Studia Źródłoznawcze” III, 1958, s. 199–212; idem, Uzupełnienia do genealogii Piastów. Dokończenie, „Studia Źródłoznawcze” V, 1960, s. 89–112; E. Rymar, Dobrosława, księżniczka zachodniopomorska, pani na Sławnie potem Choćkowie oraz Audacja (Eudoksja) Piastówna, hrabina Zwierzyńska, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, 28 (1981), s. 5–31; K. Jasiński, Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica, [w:] Nasi Piastowie, „Kronika Miasta Poznania” 1995, nr 2, s. 34–66; D. Karczewski, W sprawie pochodzenia Jadwigi pierwszej żony księcia kujawskiego Kazimierza Konradowica [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997.