Pneumoencefalografia

Zdjęcie komór mózgu uzyskane techniką pneumoencefalografii. Widoczne są bruzdy mózgu (sulci cerebri) i zbiorniki podpajęczynówkowe (cisternae subarachnoideales). Zdjęcie zostało wykonane w 1919 roku przez Waltera Dandy'ego, pioniera pneumoencefalografii[1]

Pneumoencefalografia (wentrykulografia powietrzna, ang. pneumoencephalography) – inwazyjny zabieg diagnostyczny ośrodkowego układu nerwowego, polegający na zastąpieniu części płynu mózgowo-rdzeniowego powietrzem, tlenem albo helem wprowadzonym przez nakłucie do kanału rdzenia kręgowego i wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego głowy. Gazy kontrastują dobrze układ komorowy mózgowia, co pozwalało uzyskać przyżyciowy obraz komór mózgowia zanim wynaleziono i udoskonalono inne techniki diagnostyki obrazowej układu nerwowego, TK i MRI. Metodę stosowano szeroko w połowie XX wieku, zarzucono niemal całkowicie w latach 80. Przeprowadzenie badania było niezmiernie bolesne dla pacjenta i obarczone poważnym ryzykiem powikłań. Wcześniej stosowaną metodą z której rozwinęła się pneumoencefalografia była wentrykulografia, w której powietrze wprowadzano do układu komorowego przez otwory wiercone w czaszce.

Przypisy

  1. Dandy WE. Röntgenography of the brain after the injection of air into the spinal canal. „Ann Surg”. 70 (4), s. 397-403, 1919. 

Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie

Star of life.svg

The Star of Life, medical symbol used on some ambulances.

Star of Life was designed/created by a National Highway Traffic Safety Administration (US Gov) employee and is thus in the public domain.
Pneumoencephalography.jpg
photograph of a roentgenogram of the head after an intraspinous injection of the air (pneumoencephalography procedure). The brain sulci and cisterna are visible.