Podoficer

Podoficer

Podoficerżołnierz służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).

W okresie II RP podoficerowie byli zarówno żołnierzami zasadniczej służby wojskowej (w tym nadterminowej) - do stopnia kaprala, jak i żołnierzami zawodowymi (kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant). W SZ PRL oraz w SZ RP do 2004 roku podoficerowie dzielili się na młodszych i starszych[1]. Rozróżniano podoficerów zasadniczej służby wojskowej (kapral i starszy kapral) i podoficerów zawodowych (pozostałe stopnie podoficerskie)[1].

Obecnie wszyscy podoficerowie służby czynnej są żołnierzami zawodowymi i tworzą korpus podoficerów zawodowych do którego zalicza się[2]:

a) podoficerów młodszych,
b) podoficerów starszych;

Stopnie podoficerskie występują również w innych formacjach takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, ABW, SOP.

Stopień podoficerski w Rzeczypospolitej Polskiej jest dożywotni. Utrata lub obniżenie stopnia podoficerskiego może nastąpić na skutek:

  • rezygnacji z posiadania obywatelstwa polskiego,
  • utraty praw publicznych,
  • zastosowania przez sąd środka karnegodegradacji lub obniżenia posiadanego stopnia.

Zobacz też

  • Aeromobil „Podoficer” – oryginalna konstrukcja opatentowana przez sierżanta Stanisława Działowskiego będąca połączeniem samolotu i samochodu.

Przypisy

  1. a b Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. s. 313.
  2. Dz.U. z 2022 r. poz. 655

Bibliografia

  • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.

Media użyte na tej stronie

Unbalanced scales lighter one blue.svg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0
Ikonka wagi o nie zrównoważonych szalach, gdzie lżejsza szala została nieco podkoloryzowana gwoli dalszego podkreślenia zaistnienia braku równowagi
District Gunner.jpg
Autor: Murray Kerr, Licencja: CC BY-SA 3.0
Sergeant Jamie Shannon of the 105 Regiment Royal Artillery stands in the Middle Ward, Edinburgh Castle. As District Gunner, he has just supervised the firing of the One O'Clock gun, which points east over the Mills Mount Battery wall. The rest of the gunners are formed up behind the gun, to the right. To the left is the stairway down to the Western Defences, and the side of the cart shed (now the cafe).
Add more text icon.svg
Icon of articles which need more text