Podział administracyjny Macedonii Północnej

Macedonia Północna
Godło Macedonii Północnej
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Macedonii Północnej

Wikiprojekt Polityka

Dzisiejsza Macedonia Północna (Republika Macedonii Północnej) pierwszy raz została wyodrębniona jako odrębny twór państwowoprawny pod koniec II wojny światowej. Od 1945 istniała jako państwo związkowe Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii (od 1963 Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii). Odpowiednio do tego Macedonia w latach 1945–1963 nosiła nazwę „Ludowa Republika Macedonii”, a w latach 1963–1991 – „Socjalistyczna Republika Macedonii”.

8 września 1991 dotychczasowa Socjalistyczna Republika Macedonii ogłosiła niepodległość jako Republika Macedonii. Przeciwko nazwie państwa i jego symbolom, zawierającym staromacedońską Gwiazdę z Werginy, zaprotestowała sąsiednia Grecja. Z tego powodu nowo powstałe państwo w stosunkach międzynarodowych określane jest nazwą „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii” (ang. akronim FYROM od Former Yugoslav Republic of Macedonia). Spór o nazwę zakończył się w 2018 roku przyjęciem porozumienia macedońsko-greckiego i zmianą nazwy państwa na Republika Macedonii Północnej.

Granice państwa macedońskiego od 1945 nie uległy zmianie.

Podział administracyjny Macedonii Północnej po 1945 był jedno-, dwu- lub trójstopniowy:

  • w latach 1945–1949 republika dzieliła się na 4 obwody, 32 okręgi i 894 rady narodowe,
  • w okresie 1949–1952 sześciokrotnie zmieniano ustrój administracyjny republiki; ostatecznie wprowadzono podział na 18 okręgów i 223 gminy,
  • w latach 1952–1957 republika dzieliła się na 7 okręgów i 86 gmin,
  • w latach 1957–1965 republika dzieliła się na 7 okręgów i 73 gminy,
  • w latach 1965–1976 republika dzieliła się na 32 gminy; w 1965 zrezygnowano z podziału na wyższe jednostki,
  • w latach 1976–1996 republika dzieliła się na 34 gminy i wydzielone miasto Skopje, złożone z 5 gmin,
  • w latach 1996–2004 republika dzieliła się na 123 gminy i wydzielone miasto Skopje, złożone z 7 gmin.
Opstini vo Makedonija.png

Od ostatniej reformy administracyjnej 11 sierpnia 2004 Macedonia dzieli się na 84 gminy (општинаopsztina) i miasto wydzielone Skopje, złożone już z 10 gmin[1]. Gminy Macedonii są bardzo zróżnicowane co do powierzchni – od 1.194 km² (gmina Prilep) do 3,5 km² (gmina Czair w obrębie Skopje) i co do liczby ludności – od 105484 mieszkańców (gmina Kumanowo) do 2433 mieszkańców (gmina Wewczani). Gminy są jednostkami samorządu terytorialnego.

Od 2013 rok gmina Kiczewo została rozszerzona o gminy: Drugowo, Osłomej, Wranesztica i Zajas.

Do celów statystycznych gminy zgrupowano w osiem regionów.

Wody trzech pogranicznych jezior Macedonii Północnej: Ochrydzkiego, Prespa i Dojran nie są częściami przyległych gmin.

Gminy Macedonii Północnej

Dane o liczbie ludności pochodzą ze spisu powszechnego w 2002

Region statystycznygminasiedziba władzpowierzchnialiczba ludności
Wardarski
Region Vardarski.png
Wełes (Велес)Wełes (Велес)51855 108
Gradsko (Градско)Gradsko (Градско)2913760
Demir Kapija (Демир Капија)Demir Kapija (Демир Капија)3124545
Kawadarci (Кавадарци)Kawadarci (Кавадарци)99838 741
Negotino (Неготино)Negotino (Неготино)41419 212
Rosoman (Росоман)Rosoman (Росоман)1334141
Czaszka (Чашка)Czaszka (Чашка)7277673
Wschodni
Region Iztochen.png
Berowo (Берово)Berowo (Берово)59713 941
Winica (Виница)Winica (Виница)43219 938
Dełczewo (Делчево)Dełczewo (Делчево)42317 505
Zrnowci (Зрновци)Zrnowci (Зрновци)523264
Karbinci (Карбинци)Karbinci (Карбинци)2314012
Koczani (Кочани)Koczani (Кочани)35738 092
Łozowo (Лозово)Łozowo (Лозово)1662858
Makedonska Kamenica
(Македонска Каменица)
Makedonska Kamenica
(Македонска Каменица)
1898110
Pehczewo (Пехчево)Pehczewo (Пехчево)2085517
Probisztip (Пробищип)Probisztip (Пробищип)32616 193
Sweti Nikołe (Свети Николе)Sweti Nikołe (Свети Николе)48318 497
Czeszinowo-Obleszewo
(Чешиново-Облешево)
Obleszewo (Облешево)1337490
Sztip (Штип)Sztip (Штип)58347 796
Pelagonijski
Region Pelagoniyski.png
Bitola (Битола)Bitola (Битола)79095 385
Demir Hisar (Демир Хисар)Demir Hisar (Демир Хисар)4809497
Dołneni (Долнени)Dołneni (Долнени)41813 568
Kriwogasztani (Кривогаштани)Krivogaštani (Кривогаштани)886150
Kruszewo (Крушево)Kruszewo (Крушево)1909684
Mogiła (Могила)Mogiła (Могила)2556710
Nowaci (Новаци)Nowaci (Новаци)7553549
Prilep (Прилеп)Prilep (Прилеп)119876 768
Resen (Ресен)Resen (Ресен)54916 825
Połoski
Region Poloshki.png
Bogowińe (Боговиње)Bogowińe (Боговиње)14128 997
Brwenica (Брвеница)Brwenica (Брвеница)16415 855
Wrapcziszte (Врабчиште)Wrapcziszte (Врабчиште)15725 399
Gostiwar (Гостивар)Gostiwar (Гостивар)37581 042
Żelino (Желино)Żelino (Желино)20124 390
Jegunowce (Јегуновце)Jegunowce (Јегуновце)17410 790
Mawrowo i Rostusza
(Маврово и Ростуша)
Rostusza (Ростуша)8568618
Tearce (Теарце)Tearce (Теарце)13722 454
Tetowo (Тетово)Tetowo (Тетово)26286 580
Północno-wschodni
Region Severoiztochen.png
Kratowo (Кратово)Kratowo (Кратово)37510 441
Kriwa Pałanka
(Крива Паланка)
Kriwa Pałanka
(Крива Паланка)
48220 820
Kumanowo (Куманово)Kumanowo (Куманово)432105 484
Lipkowo (Липково)Lipkowo (Липково)27027 058
Rankowce (Ранковце)Rankowce (Ранковце)2404144
Staro Nagoriczane
(Старо Нагоричане)
Staro Nagoriczane
(Старо Нагоричане)
5154840
Skopijski
Region Skopski.png
Aerodrom (Аеродром)dzielnica Skopje72 009
Buteł (Бутел)dzielnica Skopje36 154
Gazi Baba (Гази Баба)dzielnica Skopje9272 617
Dźorcze Petrow (Ѓорче Петров)dzielnica Skopje6341 634
Karposz (Карпош)dzielnica Skopje2159 666
Kiseła Woda (Кисела Вода)dzielnica Skopje4357 236
Saraj (Сарај)dzielnica Skopje23035 408
Centar (Центар)dzielnica Skopje945 412
Czair (Чаир)dzielnica Skopje5364 773
Szuto Orizari (Шуто Оризари)dzielnica Skopje622 017
Araczinowo (Арачиново)Araczinowo (Арачиново)3811 597
Zełenikowo (Зелениково)Zełenikowo (Зелениково)1774077
Ilinden (Илинден)Ilinden (Илинден)9715 894
Petrowec (Петровец)Petrowec (Петровец)2228255
Sopiszte (Сопиште)Sopiszte (Сопиште)2235656
Studeniczani (Студеничани)Studeniczani (Студеничани)27617 246
Czuczer-Sandewo (Чучер-Сандево)Czuczer-Sandewo (Чучер Сандево)2158493
Południowo-wschodni
Region Yugoiztochen.png
Bogdanci (Богданци)Bogdanci (Богданци)1148707
Bosiłowo (Босилово)Bosiłowo (Босилово)14314 260
Wałandowo (Валандово)Wałandowo (Валандово)33111 890
Wasiłewo (Василево)Wasiłewo (Василево)23112 122
Gewgelija (Гевгелија)Gewgelija (Гевгелија)48422 988
Koncze (Конче)Koncze (Конче)2333536
Nowo Seło (Ново Село)Nowo Seło (Ново Село)25711 567
Radowisz (Радовиш)Radowisz (Радовиш)50228 244
Dojran (Дојран)Star Dojran (Стар Дојран)1293426
Strumica (Струмица)Strumica (Струмица)31154 676
Południowo-zachodni
Region Yugozapaden.png
Wewczani (Вевчани)Wewczani (Вевчани)352433
Debar (Дебар)Debar (Дебар)8519 542
Debarca (Дебарца)Bełcziszta (Белчишта)4235507
Centar Żupa (Центар Жупа)Centar Żupa (Центар Жупа)1076519
Kiczewo (Кичево)Kiczewo (Кичево)83856 734
Makedonski Brod
(Македонски Брод)
Makedonski Brod
(Македонски Брод)
8757141
Ochryda (Охрид)Ochryda (Охрид)39255 749
Płasnica (Пласница)Płasnica (Пласница)544545
Struga (Струга)Struga (Струга)46963 376

Przypisy

Media użyte na tej stronie

LocationEurope.png
World map depicting Europe.
Region Poloshki.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Polog statistical region in the Republic of Macedonia
Połoski region statystyczny w Macedonii
Полошки статистически регион на Република Македония
Region Yugoiztochen.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Southeastern statistical region in the Republic of Macedonia
Południowo-wschodni region statystyczny w Macedonii
Югоизточен статистически регион на Република Македония
Region Severoiztochen.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Northeastern statistical region in the Republic of Macedonia
Północno-wschodni region statystyczny w Macedonii
Североизточен статистически регион на Република Македония
Opstini vo Makedonija.png
Communes in the Republic of Macedonia
Карта на општини во Република Македонија
Gminy w Macedonii
Region Vardarski.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Vardar statistical region in the Republic of Macedonia
Wardarski region statystyczny w Macedonii
Вардарски статистически регион на Република Македония
Region Skopski.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Skopje statistical region in the Republic of Macedonia
Skopijski region statystyczny w Macedonii
Скопски статистически регион на Република Македония
Region Pelagoniyski.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Pelagoniya statistical region in the Republic of Macedonia
Pelagonijski region statystyczny w Macedonii
Пелагонийски статистически регион на Република Македония
Region Iztochen.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Eastern statistical region in the Republic of Macedonia
Wschodni region statystyczny w Macedonii
Източен статистически регион на Република Македония
Region Yugozapaden.png
Autor: Пламен Цветков - bg:Потребител:Пакко, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Southwestern statistical region in the Republic of Macedonia
Południowo-zachodni region statystyczny w Macedonii
Югозападен статистически регион на Република Македония