Pojezierze Chodzieskie

Pojezierze Chodzieskie
Mapa regionu
ProwincjaNiż Środkowoeuropejski
PodprowincjaPojezierza Południowobałtyckie
MakroregionPojezierze Wielkopolskie
MezoregionPojezierze Chodzieskie
Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce

1 764 km²
1 764 km²
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. wielkopolskie
woj. kujawsko-pomorskie

Pojezierze Chodzieskie (315.53) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, stanowiący północną część Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od północy z Doliną Środkowej Noteci, od zachodu z Kotliną Gorzowską, od południa i południowego wschodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, a od północnego wschodu z Kotliną Toruńską. Pojezierze Chodzieskie leży na pograniczu województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Mezoregion jest pojezierzem o licznych niewielkich jeziorach, rozpościerającym się pomiędzy dolinami Noteci i Wełny. Północną część regionu stanowi wysoczyzna morenowa, której glacjotektoniczne spiętrzenie w rejonie Chodzieży dochodzi do 192 m n.p.m. (wzgórze Gontyniec, najwyższy punkt Pojezierza Wielkopolskiego). Na południu regionu występują równiny sandrowe z wytopiskowymi rynnami jezior (m.in. Jezioro Żnińskie Duże). Lasy występują w zachodniej części pojezierza. Mezoregion ma charakter rolniczy, ma także walory turystyczne.

Pojezierze Chodzieskie jest regionem gęsto zaludnionym. Głównymi ośrodkami miejskimi regionu są Wągrowiec, Chodzież, Szamocin, Margonin i Gołańcz, ponadto wsie Budzyń i Ryczywół.

Bibliografia

  • J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002 (​ISBN 83-01-13897-1​).
  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa 1998, (​ISBN 83-01-12677-9​).

Media użyte na tej stronie

315.53 Pojezierze Chodzieskie.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 315.53 Chodzież Lakeland
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 315.53 Pojezierze Chodzieskie