Pojezierze Kujawskie

Pojezierze Kujawskie
Ilustracja
Mapa regionu
ProwincjaNiż Środkowoeuropejski
PodprowincjaPojezierza Południowobałtyckie
MakroregionPojezierze Wielkopolskie
MezoregionPojezierze Kujawskie
Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce

2 662 km²
2 662 km²
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. kujawsko-pomorskie
woj. wielkopolskie
woj. mazowieckie
woj. łódzkie (fragment)

Pojezierze Kujawskie (315.57) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce (Kujawy), stanowiący południowo-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od północy z Równiną Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Wysoczyzną Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką; na południowym zachodzie region styka się z Kotliną Kolską a na południowym wschodzie z Równiną Kutnowską. Pojezierze Kujawskie leży na pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oraz fragmentarnie łódzkiego (gmina Łanięta).

Mezoregion jest jeziorną wysoczyzną (pojezierzem) o wysokościach do 159 m n.p.m. Pojezierze Kujawskie ma krajobraz równinny, którego południowe krańce wyraźnie wyznaczają najdalszy zasięg ostatniego zlodowacenia. Południową część regionu przecinają dwa pasma wzgórz morenowych, rozdzielonych biegiem Noteci. Rozmiary jezior są stosunkowo małe oprócz tych położonych w tzw. rynnie goplańskiej – m.in. Jezioro Głuszyńskie i Jezioro Pątnowskie. Pojezierze Kujawskie jest przede wszystkim regionem rolniczym o żyznych glebach i ograniczonym zalesieniu.

Ośrodki miejskie na obszarze mezoregionu są liczne lecz na ogół niewielkie. Są to Gostynin (na pograniczu), Radziejów, Brześć Kujawski, Piotrków Kujawski, Kowal, Sompolno, Lubraniec, Izbica Kujawska, Chodecz, Przedecz i Lubień Kujawski, ponadto byłe miasta Brdów, Babiak oraz wsie Choceń, Topólka, Bytoń, Boniewo, Wierzbinek i Baruchowo (na pograniczu).

Bibliografia

  • J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002 (​ISBN 83-01-13897-1​)
  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, PWN, Warszawa 1998, (​ISBN 83-01-12677-9​)

Zobacz też

  • Wysoczyzna Kujawska

Media użyte na tej stronie

Wysoczyzna Kujawska.jpg
Autor: Kolanin, Licencja: CC BY 3.0
Wysoczyzna Kujawska - w okolicach Brdowa (powiat kolski)
315.57 Pojezierze Kujawskie.png
Autor: Qqerim, Licencja: CC BY-SA 4.0

Physico-geographical regionalization of Poland
Mezoregion 315.57 Kuyavia Lakeland
Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski

Mezoregion 315.57 Pojezierze Kujawskie