Poligon wojskowy

Poligon wojskowy w Wesołej

Poligon wojskowy – zamknięty teren wojskowy używany do ćwiczeń i manewrów wojskowych, przeprowadzania testów broni oraz opracowywania i testowania taktyki wojskowej. Nazwa wywodzi się od zamkniętego na potrzeby wojska obszaru, najczęściej w kształcie wielokąta (ang. polygon). Pierwsze poligony wojskowe zaczęto tworzyć na potrzeby armii pruskiej pod koniec XVIII wieku.

Zwyczajowo poligonami nazywa się duże wydzielone obszary, zamknięte dla osób cywilnych. Obszary te mogą należeć do jednostek wojskowych stacjonujących w pobliżu lub stanowić niezależne jednostki wojskowe (ośrodki szkolenia poligonowego). Poligon musi posiadać teren i infrastrukturę pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych (pasy taktyczne, place ćwiczeń), ponadto może być wyposażony w infrastrukturę służącą zakwaterowaniu ćwiczących (koszary) oraz ich transport (lotniska, bocznice kolejowe). Na świecie istnieje też wiele byłych poligonów wojskowych, nieużywanych obecnie w celach wojskowych, często otwartych.

Ze względu na przeznaczenie można wydzielić następujące rodzaje poligonów:

Ponadto w użyciu znajdują się także poligony o charakterze niewojskowym:

Wiele ośrodków szkolenia poligonowego często łączy różne z powyższych funkcji, np. poligon w Drawsku Pomorskim oprócz pasa taktycznego dla wojsk lądowych posiada m.in. ośrodki szkolenia wojsk specjalnych i płetwonurków, a ćwiczenia mogą się odbywać również ze współudziałem lotnictwa.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Poligon wojskowy w Wesołej 2014.JPG
Autor: Adrian Grycuk, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Poligon wojskowy w Wesołej
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii 2012. ASH Krab 1.jpg
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej, Licencja: Attribution
ASH Krab. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, Toruń, 30 listopada 2012