Pomocnicza jednostka pływająca

Bandera pjp
Emblemat poławiacza torped "K-8"

Pomocnicza jednostka pływająca – rodzaj uzbrojonego lub nieuzbrojonego okrętu pełniącego pomocniczą rolę w stosunku do okrętów bojowych – często rolę wsparcia niebędącego działaniami bojowymi, jednak krytyczną dla działań okrętów bojowych.

Do pomocniczych jednostek pływających zalicza się przede wszystkim kutry patrolowe, kutry trałowe, przerywacze zagród minowych, zbiornikowce, pływające stacje demagnetyzacyjne oraz holowniki. Są to przeważnie niewielkie jednostki, zabezpieczające działalność sił głównych w portach wojennych oraz na obszarach operacyjnych froty.

W Polsce pomocnicze jednostki pływające zazwyczaj nie mają nadanych nazw, a do ich identyfikacji służy numer burtowy lub znak taktyczny. W oficjalnej klasyfikacji (rangi okrętów) przyporządkowana jest im IV ranga. Jednostki pływające tej rangi mają numery burtowe złożone z litery (bądź dwóch liter) i liczby, w odróżnieniu od okrętów rang I-III, opisanych wyłącznie ciągiem składającym się z trzech cyfr. Litery służą do określania klasy, a następujące po nich liczby określają numer porządkowy danej jednostki. Przykładowo oznaczenia burtowe holowników zaczynają się od "H", motorówek od "M", stacji demagnetyzacyjnych od "SD", natomiast zbiornikowców od "Z". Pomocniczymi jednostkami pływającymi są wyłącznie statki wodne, a barki, warsztaty pływające (oznaczone odpowiednio literami "B i "W") oraz inne jednostki pływające pozbawione własnego napędu nie są zaliczane do pomocniczych jednostek pływających i nie noszą jakiejkolwiek bandery.

Banderę pomocniczych jednostek pływających stanowi prostokątny płat tkaniny koloru błękitnego, którego stosunek szerokości do długości wynosi 3:5. W lewym górnym rogu widnieje wizerunek bandery wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Stosunek długości bandery wojennej do całkowitej długości bandery pomocniczych jednostek pływających wynosi 1:2.

W 2007 roku pomocnicze jednostki pływające zgrupowane były w dwóch dywizjonach pomocniczych jednostek pływających przy komendach portów wojennych w Gdyni i Świnoujściu. Jeszcze około 2000 roku istniały: 42 dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających w Świnoujściu, 43 dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających w Helu, 45 dywizjon Pomocniczych Jednostek Pływających w Gdyni oraz grupa Pomocniczych Jednostek Pływających w Kołobrzegu. Reorganizacja jednostek wojskowych tego typu związana była z rozformowaniem komend portów wojennych w Helu i Kołobrzegu oraz redukcją liczby pomocniczych jednostek pływających w polskiej Marynarce Wojennej.

Pływająca stacja demagnetyzacyjna projektu B208 "SD-13" w Porcie Wojennym Gdynia
Holownik z widoczną na drzewcu rufowym banderą pjp w Kołobrzegu
Holownik "H-7" obsługujący Port Wojenny Gdynia

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

POL Marynarka Wojenna.svg
Orzeł Marynarki Wojennej RP
Emblemat K-8.svg
Emblemat pomocniczej jednostki pływającej K-8
Brzegowa Stacja Demagnetyzacyjna.jpg
Autor: Topory, Licencja: CC-BY-SA-3.0

Pływająca stacja demagnetyzacyjna SD-13 na tle Brzegowej Stacji Demagnetyzacyjnej.

Na pierwszym planie beczka poligonu demagnetyzacyjnego. Gdynia. 15 VIII 2004r.
Kolobrzeg.navy.5.JPG
Autor: Aneta S., Licencja: CC BY-SA 2.5
Naval base in Kołobrzeg, Poland - left: Project 918M (Pilica class) ASW craft, right: H-9 tugboat.
POL Bandera pjp.svg
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Polish navy tugboat H-7.JPG

Mały pl:holownik H-7 Marynarki Wojennej RP. Jest to jeden z holowników obsługujących pl:port wojenny Gdynia, jego dowódcą jest zazwyczaj podoficer w stopniu chorążego.