Pomorze

Pomorze
Pòmòrskô, Pòmòrzé
Herb
Herb
Położenie Pomorza
(c) Krzysztoflew, CC-BY-SA-3.0
Państwa

 Polska
 Niemcy

Ważniejsze miasta

Gdańsk, Szczecin, Stralsund, Greifswald

Pomorzekraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu, „kraina leżąca nad morzem, czyli blisko morza”.

Toponimia

W źródłach niemieckich i w ogóle zachodnich zapisywano tę nazwę w postaci Pomerania, Pommern. W źródłach środkowopolskich jako Pomorania, Pomorani[1]. Nazwa Pomorze we wszystkich językach wywodzi się od języka starosłowiańskiego, łącząc dwa wyrazy po i morze co oznacza dosłownie ziemię sięgającą po morze[2] Wtórne nazwy jak średniowieczna łacińska[3] Pomerania oraz niemiecka „Pommern” bezpośrednio wywodzi się od nazwy słowiańskiej[4].

Nazwa Pomorze po raz pierwszy została użyta w dokumencie z 1046 tzw. Rocznikach z Nieder Altaich, w odniesieniu do jednego z książąt pomorskich Siemomysła pomorskiegoZemuzil dux Bomeranorum (pol. Siemomysł książę Pomorzan)[5][6]. Nazwę Pomorze odnotowują także kroniki średniowieczne Adama z Bremy ok. roku 1070 oraz Kronika polska spisana przez Galla Anonima ok. 1113.

Geografia

Pomorze obejmuje znaczny obszar w północnej części Polski i północno-zachodniej części Niemiec. Obejmuje Pomorze Przednie, Rugię, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie, Kaszuby, Pojezierze Pomorskie, ziemię chełmińską i Krajnę. Granice regionu opierają się na Reknicy (na zachodzie) i na linii Warty, Noteci, Wisły i Drwęcy na południu i południowym wschodzie.

Większa część Pomorza znajduje się w granicach Polski, w obrębie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Niewielkie fragmenty regionu znajdują się w województwach: wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Po stronie niemieckiej znajduje się Pomorze Przednie. Jego terytorium prawie w całości znajduje się w obrębie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, jedynie tereny nadodrzańskie z miastem Gartz wchodzą w skład kraju związkowego Brandenburgia. Podział ten ukształtował się w wyniku trzech konferencji pokojowych (Teheran, Jałta, Poczdam), kończących II wojnę światową.

Na Pomorzu dominuje krajobraz morenowy, a więc występują tu liczne naturalne jeziora, w tym położone w granicach administracyjnych Szczecina jezioro Dąbie – trzecie co do wielkości jezioro w Polsce. Całe Pomorze leży w zlewisku Morza Bałtyckiego. Charakterystyczną cechą regionu są krótkie, uchodzące bezpośrednio do morza rzeki, jak Parsęta, Rega, Słupia, Łeba czy Piana, oraz duże, płytkie jeziora przybrzeżne, jak Łebsko i Gardno. Na rzekach, głównie na Słupi, znajdują się zbiorniki retencyjne. Największe z nich to Konradowo i Głębokie. Do celów energetycznych wykorzystano również jeziora naturalne: Kwiecko koło Żydowa oraz Żarnowieckie. Woda z tych zbiorników zasila elektrownie szczytowo-pompowe.

Porty morskie Pomorza o największym przeładunku to: Port Szczecin, Port Świnoujście, Port Gdańsk, Port Gdynia, Port Police, Port Kołobrzeg.

Podział na regiony

Najprostszy i najbardziej rozpowszechniony podział dzieli Pomorze na dwa główne regiony:

Podział ten ukształtował się w średniowieczu, gdy region gdański został zajęty przez Polskę, a region zachodni – tylko zhołdowany. Podział ten został podtrzymany przez dalsze dzieje. W skład Pomorza Zachodniego wchodziły księstwa, od których nazw wzięły kolejne części regionu:

Pojawiły się również obszary przejściowe, które formalnie nie należały do żadnej ze stron: ziemie lęborska i bytowska.

Na Pomorzu Gdańskim natomiast powstał podział na poszczególne regiony kulturowe:

Dodatkowo część terenu Borów Tucholskich nachodzi na teren Kaszub (np. Zabory). Pomorze Gdańskie jest zachodnią częścią Pomorza Nadwiślańskiego, do którego włącza się też:

Historia

Po opuszczeniu terenów południowego pobrzeża Bałtyku przez plemiona germańskie ich miejsce zajęły ludy słowiańskie.

Polska za panowania księcia Mieszka I

Badania archeologiczne i językoznawcze pozwalają przyjąć, że na zachód od Odry rozprzestrzenili się Wieleci i Obodrzyci, zaś na wschód od tej rzeki grupa plemion dziś nazywanych kaszubskimi. Plemiona kaszubskie pierwotnie nie zamieszkiwały całego obszaru między dolną Odrą i dolną Wisłą w zwartej masie. Ich osadnictwo skupiło się w dorzeczach Odry, Płoni, Iny, Piaśnicy i Słupi. Na obszarze tym ukształtowało się w dorzeczu Odry plemię Szczecinian z grodem w Szczecinie, Pyrzyczan (Pirissani) nad Płonią, Drawianie nad Iną i nad górną Drawą z grodem w Stargardzie, Siewierzanie nad Parsętą i Regą z grodami w Białogardzie, Kołobrzegu i Trzebiatowie oraz Wolinianie nad Dziwną z grodami w Kamieniu i Wolinie[7].

Ziemie między ujściami Wisły i Odry podbite zostały przez władców polskich, jednak przy każdym osłabieniu władzy centralnej górę brały dążenia do odzyskania niezależności. Pierwszy swoją władzę nad całym Pomorzem między Wisłą a Odrą rozciągnął najprawdopodobniej Mieszko I. Ponownego podboju dokonywali Kazimierz I Odnowiciel oraz Bolesław III Krzywousty. W wyniku naporu Sasów do XIII wieku całe Pomorze zaodrzańskie znalazło się w granicach Cesarstwa.

W czasie rozbicia dzielnicowego Pomorze przedodrzańskie praktycznie uniezależniło się od Korony pod rządami rodu Gryfitów. Księstwa Gryfitów, choć sięgnęły po część ziem zaodrzańskich, same podatne były na rozbicie i w 1181 roku popadły w silną zależność lenną od Cesarstwa. Bliższe związki z Krakowem wykazywało Pomorze Gdańskie, które po rządach lokalnej dynastii wróciło pod władzę Łokietka, aby niemal natychmiast w 1308 roku zostać zdobyte przez Krzyżaków (Rzeź gdańska).

Pod koniec swego życia nieudaną próbę ponownego związania Pomorza Zachodniego z Koroną podjął Kazimierz III Wielki, pragnąc uczynić swym dziedzicem wnuka, Kaźka, księcia słupskiego. Po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku Pomorze Gdańskie wróciło pod władzę króla Polski.

W 1637 wymarła dynastia Gryfitów. W 1648 w wyniku pokoju westfalskiego zachodnia część księstwa pomorskiego z Rugią i ujściem Odry przypadła Szwecji, a wschodnia elektoratowi Brandenburgii. Posiadłości szwedzkie z czasem coraz bardziej przechodziły na rzecz przeradzającej się w Prusy Brandenburgii. W 1720 roku Szczecin przeszedł pod władanie Prus, stając się stolicą prowincji Pommern. Prusy objęły wreszcie całe Pomorze Zachodnie w wyniku kongresu wiedeńskiego w 1815 przejmując ostatnią jego część należącą do Szwecji (Wolgast, Greifswald, Stralsund i Rugię).

Po reformie administracyjnej z 1818 roku Pomorze Zachodnie tworzyło prowincję Pommern, w skład której wchodziły rejencje szczecińska, stralsundzka i koszalińska. W 1932 roku rejencja stralsundzka została włączona do rejencji szczecińskiej, natomiast w 1938 roku powstała na południu Pomorza Zachodniego nowa rejencja pilska,po likwidacji Marchii Pogranicznej. W wyniku zakończenia II wojny światowej wschodnia część Pomorza Zachodniego przypadła Polsce, a jej ludność została wysiedlona. Zachodnia część Pomorza Zachodniego (Pomorze Przednie i skrawki Pomorza Szczecińskiego) znalazły się w granicach radzieckiej strefy okupacyjnej, a następnie NRD. Obecnie wraz z Meklemburgią stanowi kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Herb księstwa pomorskiego

Książę Bogusław X (1454-1523), po zjednoczeniu pod swym berłem wszystkich ziem pomorskich, ustalił krótko po 1500 r. dziewięciopolowy tzw. wielki Herb księstwa pomorskiego.

W kolejnych polach począwszy od pierwszego górnego prawego (heraldycznie) widniały kolejno herby:

 • księstwa szczecińskiego, w polu błękitnym czerwony ukoronowany gryf w lewo
 • księstwa pomorskiego (słupskiego), w polu srebrnym czerwony gryf
 • księstwa kaszubskiego, w polu złotym czarny gryf
 • księstwa wendyjskiego, w polu srebrnym gryf w lewo w trzy czerwone i trzy zielone skosy
 • księstwa rugijskiego, w polu dwudzielnym w pas,w górnym złotym czarny połulew ukoronowany w dolnym błękitnym czerwona krokiew łamana, pięciokrotnie
 • władztwo Uznam (Herschaft Usedom), w polu czerwonym srebrny poługryf z rybim ogonem
 • ziemi bardzkiej (Barth), w złotym polu czarny gryf w lewo z dwoma piórami skrzydeł srebrnymi
 • hrabstwa choćkowskiego (Gützkow), w polu złotym dwie czerwone belki w krzyż i cztery czerwone róże po bokach
 • księstwa wołogoskiego, w polu dwudzielnym w pas,w górnym czerwonym srebrny poługryf, w dolnym złoto-błękitna szachownica.

Pomorze Gdańskie

Związki z Krakowem wykazywało Pomorze Gdańskie, które po rządach lokalnej dynastii wróciło pod władzę Łokietka, aby niemal natychmiast w 1308 roku zostać zdobyte przez Krzyżaków (rzeź Gdańska).

W 1772, w efekcie I rozbioru Rzeczypospolitej, w granicach Królestwa Prus znalazło się polskie dotąd Pomorze Gdańskie (z wyjątkiem Gdańska). Po reformie administracyjnej z 1818 roku Pomorze Wschodnie wchodziło w skład prowincji Westpreussen (Prusy Zachodnie), dzielącą się na rejencję gdańską i kwidzyńską.

Po I wojnie światowej odrodzona Polska otrzymała okrojone Pomorze Gdańskie, które wkrótce stało się jednym z pretekstów hitlerowskiego ataku w roku 1939. Po II wojnie światowej, w wyniku decyzji Wielkiej Trójki, Polska otrzymała całe Pomorze między Wisłą a Odrą. W granicach NRD, a potem zjednoczonych Niemiec pozostało tzw. Pomorze Przednie (niem. Vorpommern), które wraz z Meklemburgią stanowi kraj związkowy.

Miasta

Do największych miast Pomorza (powyżej 20 tys. mieszkańców) należą:

Lp.MiastoPopulacjaPowierzchniaPaństwoJednostka administracyjnaPodregion(y)
1.POL Gdańsk COA.svg Gdańsk470 633263,44 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
2.POL Szczecin COA.svg Szczecin396 472300,55 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
3.POL Gdynia COA.svg Gdynia244 104130,79 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
4.POL Toruń COA.svg Toruń198 273115,72 km²PolskaPOL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg województwo kujawsko-pomorskiePomorze Nadwiślańskie, ziemia chełmińska[a]
5.Coast of arms elblag.png Elbląg117 95279,82 km²PolskaPOL województwo warmińsko-mazurskie flag.svg województwo warmińsko-mazurskiePrusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/ziemia malborska/Prusy Górne/Pogezania
6.POL Koszalin COA.svg Koszalin105 80198,34 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
7.POL Grudziądz COA.svg Grudziądz92 89457,80 km²PolskaPOL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg województwo kujawsko-pomorskiePomorze Nadwiślańskie, ziemia chełmińska
8.POL Słupsk COA.svg Słupsk89 18043,15 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Zachodnie
9.POL Piła COA 1.svg Piła71 846102,68 km²PolskaPOL województwo wielkopolskie flag.svg województwo wielkopolskieWielkopolska lub Pomorze Nadwiślańskie, Krajna
10.POL Stargard COA.svg Stargard67 43048,08 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
11.DEU Greifswald COA.svg Greifswald (pol. Gryfia)59 33250,81 km²NiemcyFlag of Mecklenburg-Western Pomerania (state).svg Meklemburgia-Pomorze PrzedniePomorze Zachodnie
12.DEU Stralsund COA.svg Stralsund (pol. Strzałów)59 17154,59 km²NiemcyFlag of Mecklenburg-Western Pomerania (state).svg Meklemburgia-Pomorze PrzedniePomorze Zachodnie
13.POL Tczew COA.svg Tczew59 10522,26 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kociewie
14.POL Rumia COA.svg Rumia49 67230,09 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
15.POL Wejherowo COA.svg Wejherowo48 73526,99 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
16.POL Starogard Gdański COA.svg Starogard Gdański47 27225,28 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kociewie
17.POL Kołobrzeg COA.svg Kołobrzeg46 89725,67 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
18.POL Świnoujście COA 1.svg Świnoujście40 696197,23 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
19.POL Szczecinek COA.svg Szczecinek39 70548,48 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
20.POL Chojnice COA.svg Chojnice39 48421,05 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Bory Tucholskie
21.POL Kwidzyn COA.svg Kwidzyn38 17921,54 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePrusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/Prusy Górne/Pomezania
22.POL Malbork COA.svg Malbork37 89817,2 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePrusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/ziemia malborska/Prusy Górne/Pomezania
23.POL Sopot COA.svg Sopot35 04917,28 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
24.POL Lębork COA.svg Lębork34 97717,86 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, ziemia lęborsko-bytowska[b]
25.Wappen der Stadt Schwedt.svg Schwedt/Oder (pol. Świecie Odrzańskie)33 524360,73 km²NiemcyFlag of Brandenburg.svg BrandenburgiaPomorze Zachodnie, Marchia Wkrzańska[c]
26.POL Police COA.svg Police32 03437,31 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
27.POL Iława COA.svg Iława33 12821,88 km²PolskaPOL województwo warmińsko-mazurskie flag.svg województwo warmińsko-mazurskiePrusy lub Pomorze Nadwiślańskie, Powiśle/Prusy Górne/Pomezania
28.POL Pruszcz Gdański COA.svg Pruszcz Gdański31 82216,47 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie
29.POL Brodnica COA.svg Brodnica28 88023,15 km²PolskaPOL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg województwo kujawsko-pomorskiePomorze Nadwiślańskie, ziemia chełmińska
30.POL Świecie COA.svg Świecie25 63417,55 km²PolskaPOL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg województwo kujawsko-pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kociewie
31.POL Reda COA.svg Reda25 10233,46 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
32.POL Białogard COA.svg Białogard23 81125,73 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
33.POL Kościerzyna COA.svg Kościerzyna23 69815,83 km²PolskaPOL województwo pomorskie flag.svg województwo pomorskiePomorze Nadwiślańskie, Pomorze Gdańskie, Kaszuby
34.POL Goleniów COA 1.svg Goleniów21 87611,78 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie
35.POL Gryfino COA 2.svg Gryfino20 7929,58 km²PolskaPOL województwo zachodniopomorskie flag.svg województwo zachodniopomorskiePomorze Zachodnie

Współpraca międzynarodowa

Gminy Pomorza współpracują w ramach euroregionów Bałtyk i Pomerania. Niemal każde miasto posiada jedno lub więcej miast partnerskich z różnych części Europy i świata.

Zobacz też

Uwagi

 1. Fragment miasta leży na lewym brzegu Wisły, na historycznych Kujawach.
 2. Niekiedy traktowane także jako część Pomorza Zachodniego.
 3. Marchia Wkrzańska przynależała do Pomorza Zachodniego do XV wieku.

Przypisy

 1. Labuda: Historia Pomorza do roku 1466.
 2. Lech Leciejewicz, Słowianie zachodni, Ossolineum, Wrocław 1989, ISBN 83-04-02690-2.
 3. „Pomerania provincia ex ipsa nominis etimología qualitatem sui situs indicare videtur. Nam ‘pome’ lingua Sclavorum ‘iuxta’ sonat vel ‘circa’ ‘moriz’ autem ‘mare’; inde ‘Pomerania’ quasi ‘Pomerizania’, id est: iuxta vel circa mare sita”, [w:] „Herbordi, vita Ottonis episcopi Babenbergensis. op. cit. Monumenta Poloniae Historica t. II. s. 72.
 4. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, 2000, Pomerania [1].
 5. Pommern, Werner Buchholz (red.), Berlin: Siedler, 1999, s. 23,24, ISBN 3-88680-272-8, OCLC 830242117.
 6. Annales Altahensis maiorum (Roczniki z Nieder Altaich), rok 1046 [dostęp 2016-02-03].
 7. Pomorze Zachodnie w tysiącleciu: praca zbiorowa, pod red. Pawła Bartnika i Kazimierza Kozłowskiego; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie, s. 173.

Bibliografia

 • Marian Biskupiński (ed.), Śląsk i Pomorze w historii stosunków polsko-niemieckich w średniowieczu. XII Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków 5-10 VI 1979 Olsztyn, Instytut Zachodni, Poznań 1987
 • Antoni Czubiński, Zbigniew Kulak (ed.), Śląsk i Pomorze w stosunkach polsko-niemieckich od XVI do XVII w. XIV Konferencja Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN Historyków, 9-14 VI 1981 r. Zamość, Instytut Zachodni, Poznań 1987
 • Pomorze (archiwalna strona w języku niemieckim). archiv-vegelahn.de. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-03-09)].
 • Pomorze Zachodnie w tysiącleciu. Praca zbiorowa / pod red. Pawła Bartnika i Kazimierza Kozłowskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Miejski w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, 2000, s. 159. ISBN 83-86992-75-1.

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references
Coast of arms elblag.png
Herb miasta Elbląga
POL Goleniów COA 1.svg
Herb miasta i gminy Goleniów, woj. zachodniopomorskie
POL Reda COA.svg

ISO 639 Icon en.svg Coat of arms of the city of Reda (upon Appendix no. 7 of Statute of the city of Reda from December 4, 2002)

ISO 639 Icon pl.svg: Herb miasta Redy (na podstawie Załącznika nr 7 do Statutu Miasta Redy z dnia 4 grudnia 2002)

Herb miasta Redy przedstawia w polu błękitnym, na trójwzgórzu żółtym (złotym) kościół biały (srebrny), obramowania czarne.
POL Wejherowo COA.svg

ISO 639 Icon en.svgISO 639 Icon en.svg Coat of arms of City of Wejherowo (upon Appendix no. 2 of Statute of city of Wejherowo from April 6, 2004)

ISO 639 Icon pl.svgISO 639 Icon pl.svg Herb miasta Wejherowo (na podstawie Załącznika nr 2 do Statutu Miasta Wejherowo z dnia 6 kwietnia 2004)
POL Kwidzyn COA.svg
Herb Kwidzyna
Administrative division of pomerania.png
(c) Krzysztoflew, CC-BY-SA-3.0
Administrative divisions including the name Pomerania today - Western part belonging to modern Germany, eastern part belonging to modern Poland.
Wappen Preußische Provinzen - Pommern.png
Pomorze, pruska prowincja (1815-1945).
POL Starogard Gdański COA.svg
Herb Starogardu Gdańskiego
POL Stargard COA.svg
Herb miasta Stargard Szczeciński, zachodniopomorskie
Muelle de Sopot, Polonia, 2013-05-22, DD 18.jpg
(c) Diego Delso, CC BY-SA 3.0
Promenade pier of Sopot, Poland
Distinctive emblem for cultural property.svg Ta fotografia przedstawia zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID 637642.
Steilküste bei Ahrenshoop.jpg
Autor: Nikater, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Steep coast and beach at peninsula Darss West Beach near Ahrenshoop, Mecklenburg-Vorpommern, Germany. Pomerania Beach, as its part of the Pomeranian lands.
POL Rumia COA.svg

ISO 639 Icon en.svgISO 639 Icon en.svg Coat of arms of Rumia (upon Appendix no. 2 of Statute of Town of Rumia from April 24, 2003)

CMYK colors: yellow-(0,15,100,0), red-(0,100,100,0), black-(0,0,0,100)

ISO 639 Icon pl.svgISO 639 Icon pl.svg Herb miasta Rumi (na podstawie Załącznika nr 2 do Statutu Miasta Rumi z dnia 24 kwietnia 2003)

kolory CMYK: żółcień-(0,15,100,0), czerwień-(0,100,100,0), czerń-(0,0,0,100)
Polska 960 - 992.png
Autor: Poznaniak, Popik, Licencja: CC BY-SA 3.0
Mapa Polski za panowania Mieszka I (ok. 960 - 992)
POL Chojnice COA.svg
Autor: unknown, Licencja: