Portal

Portal – ozdobne architektoniczne obramienie drzwi wejściowych (czasami też wewnętrznych) w kościołach, pałacach, ratuszach, bogatszych kamienicach[1].

Ozdoba ta zróżnicowana była pod względem architektonicznym, w zależności od epoki. W starożytnej Grecji była to opaska, w starożytnym Rzymie natomiast fryz, niekiedy portyk. W czasach romańskich portal stanowiła półkolista archiwolta z kilkoma rzędami łuków cofających się w głąb ściany i zamknięta tympanonem nad wejściem. Łuki były zazwyczaj pełne rzeźbiarskich ozdób. Podparcie łuków formowano w kształcie filarów, kolumn lub pilastrów. W okresie gotyku został zmieniony kształt archiwolty z półkolistego na ostrołukowy. Renesans i barok cechuje powrót do rozwiązań antycznych, często wzbogaconych o rzeźby kariatyd, atlantów, herm. Po połączeniu z balkonem znajdującym się nad wejściem utworzono nową kompozycję dwukondygnacyjną. We wnętrzach elementy dekoracyjne wykonywane były najczęściej w tynku, stiuku lub drewnie (przy połączeniu z boazerią).

Przypisy

  1. Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 126. ISBN 83-85001-89-1.

Media użyte na tej stronie

2019 Klasztor w Henrykowie 8.jpg
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 4.0
Klasztor w Henrykowie
Zaby39.JPG
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.5
2014 Ziębice, kościół św. Jerzego 15.JPG
Autor: Jacek Halicki, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
Ziębice, kościół par. p.w. św. Jerzego, 1270, 2 poł. XIV, XV, kon. XIX
Panthéon entrance, Paris 2014.jpg
Autor: Dennis Jarvis from Halifax, Canada, Licencja: CC BY-SA 2.0
Panthéon entrance, Paris.
Portal moissac.jpg
Autor: original file by Josep Renalias, Licencja: CC BY-SA 3.0
Portal da Abadia Saint-Pierre de Moissac
Portal of the North Transept of the Cathedral of Saint-Andre at Bourdaux at CMArt.JPG
Autor: User:Piotrus, Licencja: CC BY-SA 3.0
Portal of the North Transept of the Cathedral of Saint-Andre at Bourdaux. French gothic. End of 13th century AD.