Portal:Antropologia


Antropologia w polskojęzycznej Wikipedii

Portal

Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych antropologią,
umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej.


Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj

Artykuł miesiąca

Czaszki z legendą.png

Antropogeneza (gr. ánthrôpos człowiek, génesis pochodzenie) - filogeneza człowieka, czyli pochodzenie, droga rozwojowa i procesy biologiczne, które doprowadziły do powstania anatomicznie nowoczesnego człowieka rozumnego (Homo sapiens sapiens), wyjaśniane na gruncie teorii ewolucji w oparciu o osiągnięcia antropologii, filogenetyki molekularnej i antropolingwistyki.

Ewolucyjna historia naczelnych może sięgać ponad 60 mln lat wstecz, kiedy nastąpiło przypuszczalne oddzielenie linii ewolucyjnych naczelnych od pozostałych ssaków. Niewykluczone, że naczelne są jedną z najstarszych grup ssaków łożyskowych, które przetrwały do czasów nam współczesnych (Eosimias żył 45-40 mln lat temu, a azjatyccy przodkowie lemurów ok. 30 mln lat temu).

Czy wiesz, że...

Artykuły na medal Wikimedal.png

Rytuał

Dziedziny antropologii

antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, antropologia literatury, antropologia społeczna, etnografia, etnologia

Teorie i paradygmaty w antropologii

Kategorie artykułów

Sylwetka miesiąca

Bronisław Malinowski (ur. 7 kwietnia 1884 r. w Krakowie, zm. 16 maja 1942) – polski antropolog społeczny i ekonomiczny, podróżnik a także etnolog, religioznawca i socjolog.

Stworzył podstawy teorii funkcjonalistycznej oraz tzw. brytyjskiej antropologii społecznej. Wprowadził nowy styl pracy terenowej: długotrwałe i głębokie zetknięcie z badaną społecznością.

Na podstawie własnego 2-letniego doświadczenia w badaniu społeczności Trobriandczyków sformułował postulaty i reguły, którymi powinien kierować się w terenie antropolog-badacz.


Współpraca

Zachęcamy do śmiałego edytowania stron związanych z antropologią. Jeżeli chcesz pomóc przy pracy nad portalem lub szerzej, nad artykułami antropologicznymi, to zapraszamy na stronę projektu.

Artykuły do napisania

adaptacja kulturowa- antropologia literatury - akomodacja - antropologia lingwistyczna - antropologia literatury - czarownictwo - krąg kulturowy - kultura olduwajska - łowcy głów - mahru - myślenie abstrakcyjne - neoewolucjonizm - psychokulturalizm - rada plemienna - system pokrewieństwa

Zalążek miesiąca

Pomóż poszerzyć zawartość artykułu Selam, obecnego zalążka miesiąca. Z twoją pomocą może się on stać artykułem na medal! Fragmenty artykułu:

Selam (w języku amharskim pokój) — niemal kompletny szkielet australopiteka, odkryty w roku 2000 nad rzeką Auasz w okolicy osady Dikika i skatalogowany jako DIK-1/1. Stwierdzono że szkielet należy do młodocianej samicy, która zmarła – jak się ocenia – mając około 3 lat. W doskonałym stanie zachowała się czaszka, kości ciała i kończyn, brakuje tylko miednicy, niewielkich części kończyn i pleców. Cechy szkieletu wskazują na przystosowanie do chodu dwunożnego, choć długie kości i zakrzywione palce potwierdzają także tezę o tym, iż istoty te dużo czasu spędzały również na drzewach.

Antropologia w siostrzanych projektach

Antropologia w WikisłownikuAntropologia na Wikicommons
SłownikGrafiki
Wiktionary-logo.svgCommons-logo.svg

Inne portale tematyczne na polskiej Wikipedii

Portal.svg
Przypisy

Media użyte na tej stronie

Wikiprojekt Antropologia.gif
Autor:

INFORMATION

, Licencja: CC-BY-SA-3.0

(original)This is a scan from a 35mm photo which I took in the mid 1970s at Ludlow, Shropshire, England. It shows a mediaeval wood carving of a "Green Man", one of two almost identical figures on a misericord in the parish church. The picture was originally monochrome and has been sepia-toned. This scan is in the Public Domain (however, I retain ownership and copyright of the original negative and any higher-resolution scans derived from it). If this image is used outside Wikipedia a photographer's credit (Simon Garbutt) would be much appreciated!

(derivative): used as a logo for Anthropology Wikiproject at pl-wiki
Czaszki z legendą.png
Autor: Christopher Walsh, Harvard Medical School; polish translation: Damianwiszowaty12, Licencja: CC BY 2.5
Primate skulls provided courtesy of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University.