Portal:Filozofia


Filozofia w polskojęzycznej Wikipedii

Spinoza.jpg

Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych filozofią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną.

Filozofia oznacza dosłownie "umiłowanie mądrości". Określenie to i jego znaczenie pochodzi prawdopodobnie od matematyka i filozofa Pitagorasa. Definicja etymologiczna nie jest jednak jedyną z możliwych i, na przykład, Ludwig Wittgenstein rozumiał filozofię jako niedoktrynalną działalność mającą na celu czynienie myśli jaśniejszymi przy pomocy narzędzi logicznych (zob. TLF, 4.112).

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj

Artykuł miesiąca

Wołanie o prawa kobiety – utwór autorstwa Mary Wollstonecraft (1792), uważany za jedną z najwcześniejszych prac z zakresu filozofii feministycznej. Wollstonecraft odpowiada w nim ówczesnym teoretykom polityki i wychowania, uważającym, że kobiet nie powinno się kształcić. Jej zdaniem kobiety powinny odbierać wykształcenie odpowiadające ich pozycji w społeczeństwie. Mogą one być „towarzyszkami życia” swoich mężczyzn, a nie jedynie ich małżonkami. Zamiast postrzegać kobiety jako ornament czy własność przekazywaną na drodze małżeństwa, należy w nich widzieć istoty ludzkie wyposażone w te same fundamentalne prawa co mężczyźni.

Czy wiesz, że ...

... pierwszą większą nieścisłość w Elementach Euklidesa zauważono dopiero w drugiej połowie XIX wieku, podczas gdy ten traktat arytmetyczny i geometryczny spisany był w III wieku p.n.e.?

Artykuły na medal

Dziedziny filozofii

  • Ontologia
  • Epistemologia
  • Aksjologia
  • Antropologia filozoficzna
inne kategorie...

Kategorie artykułów

Gnome-searchtool blue.svg
Kategorie z dziedziny filozofii:
Filozofia według języków
Filozofowie
Historia filozofii
Instytucje filozoficzne
Kierunki filozoficzne
Literatura filozoficzna
Logika
Metoda filozoficzna
Pogranicza filozofii
Poszczególne nauki filozoficzne


Hasła podstawowe z filozofii

Sentencja miesiąca

Od czego więc absolutna rzeczywistość ma być niezależna? Jeżeli chcemy ją uniezależnić od ludzi, to trzeba przy tym uwzględnić, że byłaby ona dla ludzi nieprzydatna.
Ludwik Fleck, O kryzysie „rzeczywistości” (1929, Zur Krise der „Wirklichkeit”, tłum. W. A. Niemirowski), [w:] Psychosocjologia poznania naukowego, Wyd. UMCS, Lublin, 2006, str. 183.

Sylwetka miesiąca

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (ur. 26 kwietnia 1889 w Wiedniu, zm. 29 kwietnia 1951 w Cambridge) – austriacki filozof.

Notatki Wittgensteina, 1914, wystawione w Wren Library (Cambridge)

Wittgenstein zainteresował się filozofią po studiach nad logiką u boku Bertranda Russella, pod niemałym wpływem idei Gottloba Frege. Jego pierwsza książka (jedyna opublikowana za życia filozofa),Traktat logiczno-filozoficzny, złożona z ponumerowanych, ascetycznych zdań, odrzuca wiele tez takoż Fregego jak i Russella. Po wykładzie o języku, nonsensie, reprezentacji, logice, Wittgenstein mówi, że dyskurs metafizyczny jest niemożliwy, bo nie jesteśmy w stanie dać znaczenia słowom których używamy. Są rzeczy, o których nie da się mówić, więc po co mówić o nich niezdarnie? Traktat był przewidziany jako zakończenie pracy filozoficznej Wittgensteina.

przeczytaj cały artykuł ...

Znani filozofowie

inni filozofowie...

Znani filozofowie polscy

  • Roman Ingarden
  • Kazimierz Ajdukiewicz
  • Józef Maria Bocheński
inni polscy filozofowie...

Inne portale tematyczne na polskiej Wikipedii

Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Wittgenstein notes 1914.jpg
Autor: Autor nie został podany w rozpoznawalny automatycznie sposób. Założono, że to Ziel (w oparciu o szablon praw autorskich)., Licencja: CC BY 2.5
Entries from October 1914 in Ludwig Wittgenstein's diaries (published in English translation as Notebooks 1914-1916. Edited by G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright. Blackwell, Oxford 1961). Photo from private archives, made by a. ziel in 2006, in Wren Library, Cambridge.
Gnome-searchtool blue.svg
Autor: Lar, Licencja: LGPL
This is an image derived from Image:Gnome-searchtool.svg but with the handle recolored