Portal:Psychologia


Psycho portal PL2.png


Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych psychologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Psychologia to młoda, interdyscyplinarna nauka, której przedmiotem jest człowiek, mechanizmy i prawa rządzące jego procesami psychicznymi i zależne od nich zachowania. Psychologia zajmuje się także definiowaniem zdrowia psychicznego, czyli tym, czy dane zachowanie znajduje się w granicach normy, czy jest przejawem patologii.

więcej informacji o psychologii...
Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutajArtykuł miesiąca Artykuł miesiąca - luty 2012
Wikimedal POL.svg Błąd konfirmacji (nazywany też efektem potwierdzania lub strategią konfirmacyjną) to tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Powoduje, że ludzie poszukują informacji i zapamiętują je w sposób selektywny, interpretując je w błędny sposób. Efekt ten jest szczególnie silny w przypadku zagadnień wywołujących silne emocje i dotyczących mocno ugruntowanych opinii. Przykładowo, czytając o polityce dostępu do broni, ludzie zwykle preferują źródła, które potwierdzają to, co sami na ten temat sądzą. Mają również tendencję do interpretowania niejednoznacznych dowodów jako potwierdzających ich własne zdanie.
czytaj dalej... | archiwum
Sylwetka miesiąca Sylwetka miesiąca
Jan Strelau

Jan Jerzy Strelau (ur. 30 maja 1931 w Wolnym Mieście Gdańsku) – polski profesor psychologii, znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem.

W latach 1957–2001 był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W 1976 otrzymał tytuł naukowy profesora. Założył na UW pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył na tej uczelni Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984–1988), a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych...

czytaj dalej... | archiwum


Psycholodzy
INFO Czy wiesz, że...

... kreatywność ma ponad 60 różnych definicji w literaturze psychologicznej? Jedna z nich definiuje kreatywność jako proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

archiwum


Do zrobienia Artykuły do napisania
 1. ACL (test) (ACL (psychologia)) – test do badania samooceny wg psychologii
 2. akt psychiczny
 3. aktywność (RTT)
 4. atmokineza
 5. ambidekster
 6. bagno behawioralne
 7. Biowładza – (de, en)
 8. blok mięśniowy
 9. błąd hojności
 10. bodziec uwarunkowany
 11. brytyjska skala umiejętności
 12. cebulowa teoria szczęścia
 13. charakter oralny
 14. depresja agitowana (lękowa)
 15. dobrostan
 16. drgawki dysocjacyjne
 17. dwulicowość
 18. edykrofil - syn zabija matkę i uprawia sex ze zwłokami (Kevin Davis Teksas, bodajże też w Białymstoku ktoś)
 19. Efekt Mandeli
 20. Efekt Marra (zob. Andrew Marr)
 21. Fałszywa pamięć - en:False memory
 22. faza autyzmu
 23. faza bezobiektualna (narcyzm pierwotny wg Freuda)
 24. faza depresyjna
 25. faza praktykowania
 26. faza różnicowania
 27. faza schizoparanoidalna
 28. faza symbiotyczna (faza symbiozy)
 29. fazy rozwoju alkoholizmu
 30. filematologia
 31. formalna charakterystyka zachowania (FCZ)
 32. freudowska projekcja wsteczna
 33. gejdar
 34. geneza lęku
 35. hiperstezja
 36. idealizm młodzieńczy
 37. idee irracjonalne Ellisa
 38. impuls popędowy
 39. impulsywność
 40. inwersja (psychologia)
 41. kompromitacja
 42. kazuistyka Freuda
 43. klasyczna koncepcja aktywacji
 44. koluzja
 45. krytycyzm myślenia
 46. kryzys ćwierci - en:quarter life crisis
 47. lęk anichilistyczny
 48. lokoterapia
 49. morologia - nauka o głupocie (de)
 50. mowa udziecinniona
 51. Neospirytyzm
 52. obraz ciała
 53. odwracanie sensu (mechanizm obronny)
 54. pamięć syntaktyczna
 55. pantomimika
 56. parentyfikacja
 57. pochodne nieświadomego
 58. poczucie bezpieczeństwa
 59. policjanci i złodzieje
 60. poliseksualizm
 61. popędy cząstkowe
 62. poznawcza teoria pobudzenia
 63. pozytywne oznaczanie
 64. proces pobudzenia
 65. Profiler – osoba zajmująca się tworzeniem profili psychologicznych
 66. przeciwopór
 67. przepisywanie symptomu (strategia zalecania symptomu)
 68. przepracowanie
 69. przystosowanie
 70. przywiązanie
 71. psychokulturalizm
 72. psychologia popularna (en)
 73. psychologia prenatalna
 74. psychologia małżeństwa i rodziny
 75. psychologia reklamy
 76. psychologia suicydalna
 77. psychologia zarządzania - kwalifikacje społeczne technika administracji
 78. psychologizacja
 79. psychoterapia holistyczna
 80. psychoterapia rodzin
 81. psychoterapia strategiczna
 82. psychozofia – dyscyplina poznania siebie (na ile mądrość pozwoli Ci być szczęśliwym)
 83. Radykalnie otwarta terapia dialektyczno-behawioralna (RO-DBT)
 84. reakcja (behawioryzm)
 85. retroaktywność
 86. rozwój psychoruchowy
 87. rozwój psychiczny
 88. rozwój umysłowy
 89. selektywny brak uwagi
 90. self
 91. sentyment
 92. Siła woli – zagadnienia związane z siłą woli.
 93. skrypty seksualne
 94. socjalizacja rodzajowa
 95. socjoseksualność
 96. STAI Kwestionariusz samooceny – kwestionariusz do badania samooceny wg badania psychologicznego
 97. stereotypia ruchowa
 98. strategia powstrzymywania
 99. strategia pozycyjna
 100. strefa najbliższego rozwoju
 101. styl zachowania
 102. subiektywna schematyzacja odbioru
 103. symbolizacja
 104. syndrom grzecznego chłopca
 105. systemowa terapia rodzinna
 106. szantaż emocjonalny
 107. tantrum
 108. teoria dopasowania łącznego
 109. teoria regeneracji uwagi
 110. teoria autoafirmacji
 111. teoria łączenia się strumieni intelektualnych
 112. teoria oczekiwań interpersonalnych
 113. teoria opanowywania trwogi
 114. teoria porównań społecznych
 115. teoria poznawczego uczenia się
 116. teoria przyczynowości
 117. teoria roli społecznej
 118. teoria rozcieńczania zasobów
 119. teoria rozwoju poznawczego Piageta
 120. teoria równości
 121. teoria samopotwierdzania
 122. teoria środowiskowa
 123. teoria wpływu społecznego
 124. teoria wybitnej osoby
 125. teoria wyrozumowanego działania
 126. terapia redecyzji
 127. trening czystości
 128. triada neurotyczna
 129. triada psychotyczna
 130. tulpa
 131. tulpa tybetańska
 132. tunel poznawczy
 133. uczucia wyższe
 134. uległość
 135. umiejętności społeczne
 136. uodpornienie postawy
 137. umiejętność
 138. urojenia hipochondryczne
 139. urojenia odnoszące
 140. urojenia wpływu
 141. utrata świadomości
 142. uzasadnianie wysiłku
 143. wyobrażenia przestrzenne
 144. wymuszona uległość
 145. wytrzymałość (RTT)
 146. zaburzenia emocjonalne
 147. zaburzenia histeryczne
 148. zaburzenia koncentracji uwagi
 149. zaburzenia reaktywne
 150. zaburzenia tożsamości
 151. zachowanie impulsywne
 152. zachowanie kompulsywne
 153. zachowanie wyuczone
 154. Zakon Panari - organizacja związana z manipulacją/uwodzeniem
 155. zauroczenie - eng. limerence
 156. Zdrada psychiczna
 157. zjawiska hipnotyczne
 158. zmienna aprobaty społecznej
 159. związek partnerski
 160. żądza
 161. psychometria

Biogramy

 • Augustyn Bańka
 • Philip Bard
 • Ernest Becker
 • Daryl Bem - psycholog
 • Ewa Białek
 • Donald Broadbent
 • Urie Bronfenbrenner
 • Theodore Dalrymple
 • Joseph LeDoux
 • James Jerome Gibson, James Gibson (psycholog), J. J. Gibson - psycholog
 • Werner Wolf Glaser (1910-2006), szwedzki psycholog, kompozytor i dyrygent
 • Piotr Gońciarz (parapsycholog) – autor książek i publikacji, ekspert metod niekonwencjonalnych
 • Harry Harlow - psycholog
 • Donald O. Hebb, Donald Hebb - psycholog
 • Richard Herrnstein - psycholog
 • Leonard Hill 1866-1952 brytyjski psycholog
 • Andrzej Komorowski (doradca rodzinny) – doradca rodzinny, terapeuta i seksuolog kliniczny [1]- pojęcie z zakresu polskich psychologów
 • Barbara Kożusznik – psycholog, Profesor Nauk Humanistycznych. Od 1975 związana z Katedrą Psychologii Ogólnej i Pracy, Uniwersytet Śląski, Katowice. Od 2005 r. Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Współpracy i Promocji
 • Richard Lazarus
 • Aleksei N. Leontiev (ZSRR) psycholog komunistyczny
 • Elizabeth Loftus
 • William Masters
 • Lloyd deMause - psycholog
 • Neal E. Miller, Neal Miller - psycholog
 • John Money - psycholog, seksuolog. Angielska Wikipedia
 • Orwal Hobart Mowrer, O. H. Mowrer - psycholog
 • Erich Neumann (psycholog)
 • M. Scott Peck
 • Robert Plutchik - psycholog
 • James W. Prescott, James Prescott - psycholog
 • Samuel Renshaw - psycholog
 • Eleanor Rosch
 • Emmanuel Rosch
 • Arlie Russell Hochschild
 • Stanley Schachter
 • William Sheldon
 • Milicent Washburn Shinn– pierwsza kobieta w psychologii rozwojowej, The Biography of a baby
 • Morita Shoma - psycholog
 • Susan Shott
 • Dzidzianna Solska - wróżka z Krakowa
 • Van Velde - nazwisko być może trochę inne, jasnowidz holenderski, którego przepowiednie zamieszczał "Przekrój" w latach 80.
 • Maciej Wacholc – 1967-2010 terapeuta i założyciel PTP
 • Irvin Yalom - psycholog
 • Oliver L. Zangwill, Oliver Zangwill - psycholog
 • Bożena Maria Zych (1947-2007) - psycholog


Do zrobienia Artykuły do rozszerzenia

autoprezentacja - cykl przemocy - Eric Berne - facylitacja społeczna - Frederick Perls - frustracja - historia psychoanalizy - idealizacja - interwencja kryzysowa - konstytucjonalne teorie osobowości - Margaret Mahler - nawyk - nienawiść - nieświadomość indywidualna - nieświadomość zbiorowa - Kazimierz Pospiszyl - psychika - psychologia religii - psychologia rozwoju człowieka - psychologia społeczna - radość (emocja) - różnice indywidualne - stan psychiczny - stresor - sukces - szkoły psychoanalizy - transgresja - terytorialność - zachowanie - zaufanie

więcej artykułów | do ilustracji
Zalążek Zalążek miesiąca

Pomóż poszerzyć zawartość artykułu Bystry tłum, obecnego zalążka miesiąca. Z twoją pomocą może się stać artykułem na medal!

Nowe Nowe artykuły

efekt kontrastu (2012-01-05)efekt wyświadczonej przysługi (2012-01-10)drugi język (2012-01-12)familiocentryzm (2012-01-16)mowa przełykowa (2012-01-17)heurystyka zakotwiczenia i dostosowania (2012-01-21)eurosieroctwo (2012-01-25)tetrafobia (2012-01-31)

Na medal Artykuły na medal
Artykuły z dziedziny psychologii, które w drodze głosowania zostały uhonorowane medalem:

atrakcyjność fizyczna - eksperyment Milgrama - dysonans poznawczy - mimika - postawa ciała - rytuał

Pokrewne dziedziny Kategorie artykułów
Ze względu na swą objętość drzewo kategorii znajduje się na osobnej stronie

Obszary zainteresowań

Psychologia akademicka

Psychologia ogólna
 • emocje i motywacja, psychologia poznawcza, psychologia osobowości, psychologia rozwojowa, psychologia różnic indywidualnych, uczenie się i pamięć.
Dyscypliny szczegółowe i nauki pomocnicze
 • psychologia ekonomiczna, psychologia rodzaju, psychologia społeczna, psychometria, psychopatologia, psychosomatyka, neuropsychologia, psychofizjologia, psycholingwistyka, psychologia środowiskowa, antypsychiatria.

Psychologia stosowana

 • psychologia kliniczna, psychologia pracy i organizacji, psychologia reklamy, psychologia sądowa, psychologia wychowawcza, psychologia zdrowia, psychoonkologia, seksuologia.

Podstawowe pojęcia

agresja - emocja - inteligencja - motywacja - mechanizm obronny - nieświadomość - normalność - patologia - pomoc psychologiczna - potrzeba - postawa - proces psychiczny - psychika - samoocena - samorealizacja - stres - wyparcie - zdrowie psychiczne

zobacz więcej...

Szkoły i paradygmaty w psychologii

Prekursorzy

 • Do XIX wieku psychologia była traktowana jako dziedzina filozofii.
 • Filozofowie, którzy wnieśli największy wkład w rozwój psychologii to Platon, Arystoteles, św. Augustyn, Kartezjusz, John Stuart Mill.
 • Za datę ukonstytuowania się psychologii jako samodzielnej nauki uważa się utworzenie w 1879 pierwszego laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie Lipskim przez Wilhelma Wundta.

Historyczne szkoły psychologii

 • asocjacjonizm zakładający, że złożone doznania są produktem łączenia się prostszych;
 • psychologia postaci (Gestalt) zakładająca, że istnieją mechanizmy aktywnie organizujące procesy psychiczne;
 • funkcjonalizm zakładający, że procesy psychiczne mają do wypełnienia funkcje, które je organizują;
 • introspekcjonizm, badający bezpośrednio świadomość poprzez introspekcję.

Paradygmaty psychologii
analiza transakcyjna | behawioryzm | Gestalt | introspekcjonizm | psychoanaliza | psychologia ewolucyjna | psychologia egzystencjalna | psychologia humanistyczna | psychologia systemowa | psychologia transpersonalna | psychologia zorientowana na proces | teoria pola | teoria społecznego uczenia się

Psychoterapia

Szkoły:

 • programowanie neurolingwistyczne, psychoterapia behawioralna, psychoterapia egzystencjalna, psychoterapia ericksonowska, psychoterapia Gestalt, psychoterapia humanistyczna, psychoterapia kognitywna, psychoterapia podwyższania motywacji, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia systemowa, psychoterapia zorientowana na klienta

Metody:

 • arteterapia, medytacja, psychoterapia grupowa, psychoterapia implozywna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia racjonalno-emotywna, psychoterapia relaksacyjna, psychoterapia rodzin, somatoterapia, terapia awersyjna

Pojęcia:

 • grupa wsparcia, interwencja kryzysowa, pomoc psychologiczna, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, systematyczna desensytyzacja

Pokrewne dziedziny nauki

Współpraca

Szeroki zakres tematyczny i skomplikowana struktura zagadnień wymaga współpracy i dyskusji.
Zapraszamy do wyrażania opinii.

Inne portale tematyczne w polskiej Wikipedii

Portal.svg

Psychologia w projektach siostrzanych

Napisali o nas

Media użyte na tej stronie

Silhouette.svg
A silhouette of a person.
Crystal Clear action edit.png
Autor: Everaldo Coelho and YellowIcon;, Licencja: LGPL
An icon from icon theme Crystal Clear
Crystal Clear mimetype ascii.png
Autor: Everaldo Coelho and YellowIcon;, Licencja: LGPL
An icon from icon theme Crystal Clear
Crystal Clear action info.png
Autor: Everaldo Coelho and YellowIcon;, Licencja: LGPL
An icon from icon theme Crystal Clear
Amor.svg
Autor: vector version Bastianow, Licencja: CC BY-SA 2.5
Amor
P anthropology.png
Autor: unknown, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Books-aj.svg aj ashton 01.svg
Autor: AJ on openclipart.org, Licencja: CC0
Two books icon.
Crystal 128 three.png
Autor: unknown, Licencja: LGPL
JanStrelau.jpg
Autor: Marcelyna, Licencja: CC BY-SA 3.0
Jan Strelau (1931-2020), a Polish psychologist.
Star of life2.svg
Star of life, blue version. Represents the Rod of Asclepius, with a snake around it, on a 6-branch star shaped as the cross of 3 thick 3:1 rectangles.
Design:
The logo is basically unicolor, most often a slate or medium blue, but this design uses a slightly lighter shade of blue for the outer outline of the cross, and the outlines of the rod and of the snake. The background is transparent (but the star includes a small inner plain white outline). This makes this image usable and visible on any background, including blue. The light shade of color for the outlines makes the form more visible at smaller resolutions, so that the image can easily be used as an icon.

This SVG file was manually created to specify alignments, to use only integers at the core 192x192 size, to get smooth curves on connection points (without any angle), to make a perfect logo centered in a exact square, to use a more precise geometry for the star and to use slate blue color with slightly lighter outlines on the cross, the rod and snake.

Finally, the SVG file is clean and contains no unnecessary XML elements or attributes, CSS styles or transforms that are usually added silently by common SVG editors (like Sodipodi or Inkscape) and that just pollute the final document, so it just needs the core SVG elements for the rendering. This is why its file size is so small.
Aidlogo.png
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 3.0