Portal:Rodzimowierstwo słowiańskie


Inne portale
Rodzimowierstwo słowiańskie w polskojęzycznej Wikipedii
Symbole rodzimowierstwa słowiańskiego

Ta strona to portal dla osób zainteresowanych rodzimowierstwem słowiańskim, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych tą dziedziną.

Rodzimowierstwo słowiańskie to współczesna religia klasyfikowana jako neopogańska oraz nowy ruch religijny, odnoszące się do duchowości i mitologii ludów słowiańskich. Jeśli jesteś wyznawcą rodzimowierstwa słowiańskiego albo posiadasz wiarygodne publikacje dotyczące tej tematyki, lub też chciałbyś pomóc w tłumaczeniach haseł z innych języków – zapraszamy do współpracy!

Wybrany artykuł
Okrężne w Sandomierskiem. 1841

Dożynki, Święto Plonów, Wieńce – ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W religii Słowian – etniczne święto słowiańskie, przypadające w okresie równonocy jesiennej (23 września). Współcześnie obchodzone zwykle w jedną z niedziel września po zakończeniu żniw.

Zwyczaj ten, praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Na Śląsku opolskim nazywane żniwniok. Obrzęd dożynek prawdopodobnie związany był...

przeczytaj cały artykuł ...
Czy wiesz, że ...
Słoneczko.svg Za założyciela rodzimowierstwa słowiańskiego uznaje się Zoriana Dołęgę-Chodakowskiego

Słoneczko.svg W okresie międzywojennym w Polsce powstała pierwsza grupa rodzimowiercza – Koło Czcicieli Światowida

Słoneczko.svg Wśród współzałożycieli Światowego Kongresu Religii Etnicznych znalazł się również polski związek wyznaniowy – Rodzima Wiara

Słoneczko.svg W 2016 roku polscy rodzimowiercy zorganizowali pierwsze od 500 lat obchody święta Stado
Nowe artykuły
  • O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem
  • Rodzimowierstwo słowiańskie w Polsce
  • Demiurg (czasopismo)
  • Ogólnopolski Zjazd Rodzimowierczy
Wybrana grafika
XV Rodowy Wiec Słowian 1734514550.jpg

XV Rodowy Wiec Słowian (2018)
Teologia
M. Priesniakow. Dażbóg. 1998

Dażbóg, Dadźbóg, Dabóg – bóstwo Słowian wschodnich. Często określany jako syn Swaroga. Według części badaczy Swarożyc i Dadźbóg to jeden i ten sam bóg, a różnica miała wynikać z regionalnych różnic kultu. Nie brak też opinii utożsamiających Dadźboga z samym Swarogiem, gdyż w źródłach ruskich Dadźbóg często utożsamiany jest ze słońcem, zaś w Powieści minionych lat w katalogu bóstw czczonych przez Włodzimierza Wielkiego widnieje Dadźbóg, a nie Swaróg. Według Słowa o wyprawie Igora książęta ruscy uważali się za "wnuków Dażboga".

Kategorie artykułów
Rodzimowierstwo słowiańskie
Duchowni słowianowierczy
Organizacje słowianowiercze
Rodzimowierstwo słowiańskie na Ukrainie
Rodzimowierstwo słowiańskie w Polsce
Święta słowiańskie
więcej...
Pomoc
Jeśli chcesz pomóc w rozwijaniu i tworzeniu artykułów o rodzimowierstwie słowiańskim, to zobacz tę stronę. Będziesz mógł na niej zgłosić swoje własne propozycje nowych artykułów. Prosimy również o dopisywanie do niego istniejących artykułów związanych z rodzimowierstwem słowiańskim, które jeszcze nie zostały tam umieszczone. Tutaj natomiast możesz łatwo sprawdzić, jakie artykuły z dziedziny rodzimowierstwa słowiańskiego były ostatnio edytowane.
Rodzimowierstwo słowiańskie w siostrzanych projektach
Inne portale tematyczne na polskojęzycznej Wikipedii
Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Harvest-home in Sandomir color.jpg
Okrężne w Sandomierskiem. "LES COSTUMES DU PEUPLE POLONAIS [Ubiory polskie]"
Commons-logo.svg
The Wikimedia Commons logo, SVG version.
Portal.svg
Autor: , Licencja: CC BY 2.5
Icon for Wikimedia project´s portals.
Wikinews-logo.svg
Autor: Wektoryzacja: Simon 01:05, 2 August 2006 (UTC) Updated by Time3000 17 April 2007 to use official Wikinews colours and appear correctly on dark backgrounds. Originally uploaded by Simon., Licencja: CC BY-SA 3.0
The Wikinews logo without text. This is a cropped version of Image:Wikinews-logo-en.png. Note that the Wikinews project itself is at Wikinews:Main Page.
XV Rodowy Wiec Słowian 1734514550.jpg
Autor: Sylwia Dziadoń, Licencja: CC BY-SA 4.0
XV Rodowy Wiec Słowian
Rodnover symbols.png
Symbole rodzimowiercze
Wikiquote-logo.svg
SVG version of the Wikiquote logo.
Słoneczko.svg
Słowiańska odmiana swastyki, symbol boga Swaroga. Używany powszechnie przez rodzimowierców słowiańskich, panslawistów oraz neoslawistów.