Portal:Rodzimowierstwo słowiańskie

Rodzimowierstwo słowiańskie w polskojęzycznej Wikipedii
zaproponuj

Rodzimowierstwo (od rodzima + wiara) – współczesna religia politeistyczna oraz rodzina związków wyznaniowych (tzw. gromady) która oparta jest na przedchrześcijańskiej mitologii, religii i duchowości ludów słowiańskich. Wyznawcy tej religii nie uznają żadnej nadrzędnej struktury ani powszechnie akceptowanego jednego przewodnika religijnego. Religia ta nie posiada świętych ksiąg i dopuszczana jest spora różnorodność pod względem wiary i praktyki oraz światopoglądu. Rodzimowiercy określają swoją wiarę mianem religii etnicznej. Religia ta jest odtwarzana przy pomocy źródeł historycznych oraz folkloru. Głównymi niezmiennymi elementami rodzimowierstwa jest kult przodków, gościnność czy szacunek do przyrody. Samo rodzimowierstwo zaczęło kształtować się w XIX i XX wieku a dzisiaj liczba rodzimowierców na świecie waha się od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy osób w zależności od źródeł.

Portal ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z jego tematyką oraz ułatwić rozwój Wikipedii w omawianym zakresie.

Kalendarz świąt
Jare Święto – 20 marca • Noc Kupały – 20-21 czerwca • Święto Plonów – 22 września • Szczodre Gody – 24 grudnia
Wiadomości rodzimowiercze
zaproponuj
Wybrany wyróżniony artykuł miesiąca
Prządka obraca nić życia przy kolebce Bogurodzicy.

Rodzanice – w religii Słowian niewidzialne duchy lub bóstwa losu. W źródłach przytaczane najczęściej razem z Rodem. Na ogół wymieniane w liczbie trzech. W folklorze Słowian południowych rodzanice często opisywane są jako trzy kobiety w różnym wieku: dziewczynka, dorosła kobieta i starsza kobieta. Słowianie południowi opisywali je jako piękne postaci o białych, okrągłych policzkach. Ubrane miały być w biały strój, na głowie nosić biały czepiec oraz posiadać biżuterię. Rodzanice pojawiały się o północy, trzy dni po narodzinach dziecka, przy jego kolebce, następnie miały przepowiadać dziecku dobry lub zły los na całe życie. Po określeniu losu dziecka ten zostawał zapisywany jako niezmywalny znak na czole. Wedle źródeł na cześć rodzanic przygotowywano stół z chlebem, miodem, serem i kaszą, czasami posiłek zostawiano w kapliczkach. Rodzanicom poświęcone były również postrzyżyny.

Artykuł miesiąca
zaproponuj
Stworzenie Ziemi, Maksim Suchariew.

Słowiański mit o stworzeniu świata – w mitologii słowiańskiej mit kosmogoniczny, który wyjaśnia jak powstał świat, kto go stworzył i jakie zasady nim kierują. Mit ten w schrystianizowanej formie przetrwał jeszcze do XIX i XX wieku w różnych częściach słowiańszczyzny w zapiskach kronikarskich czy folklorze. W wierzeniach Słowian istnieją trzy wersje tego mitu: pierwsza wersja to tzw. mit ziemnego nurka (ang. earth-diver), który splata w sobie dwa główne motywy: motyw dualistyczny – do stworzenia świata wymagana jest współpraca Boga i Diabła (czyli „dobrego boga” i „złego boga”) oraz motyw oceaniczny – wody prabytu, skąd pochodzi nasienie Ziemi, druga wersja mówi o pochodzeniu wszechświata i świata z Kosmicznego Jaja oraz Drzewie Życia, a trzecia o stworzeniu z rozczłonkowanej postaci.

Niedawno rozbudowane artykuły
zaproponuj
Grafika miesiąca
zaproponuj
Biografia miesiąca
zaproponuj

Zorian Dołęga-Chodakowski – polski etnograf, archeolog, historyk i słowianofil; jeden z głównych prekursorów badań nad słowiańszczyzną. Najważniejsze tezy zawarł w swoim najważniejszym dziele O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo, według Chodakowskiego, zatarło cechy Słowian, zniszczyło ich dorobek kulturowy. W okresie swego życia był również najlepszym znawcą, niedawno wtedy odkrytego, tekstu Słowa o wyprawie Igora. Chodakowski postulował odrodzenie narodu dzięki szeroko zakrojonym badaniom nad ludem wiejskim i jego obyczajami. Zebrał około 2 tys. pieśni polskich, rusińskich, rosyjskich, czeskich. Jest uważany za ojca rodzimowierstwa słowiańskiego w Polsce.

Kategorie
Rodzimowierstwo słowiańskie
Duchowni słowianowierczy
Organizacje słowianowiercze
Rodzimowierstwo słowiańskie na Ukrainie
Rodzimowierstwo słowiańskie w Polsce
Święta słowiańskie
więcej...
Zobacz też
Wikicytaty:
Rodzimowierstwo słowiańskie
Wikimedia Commons:
Rodzimowierstwo słowiańskie
Wikiprojekt:
Mitologia słowiańska
Portal:
Religioznawstwo
Portal:
Filozofia
Kolekcja cytatówGrafikiWikiprojekt mitologii słowiańskiejPortal poświęcony religiiPortal poświęcony filozofii
Wikiquote-logo.svgCommons-logo.svgZbruch idol transparent.pngRELIGIONES.pngP philosophy.svg
Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Zbruch idol transparent.png
Światowid ze Zbrucza znaleziony na Ukrainie.
Hands of God white.svg
The so-called the "Hands of God" symbol found on one burial urn of the pre-Slavic Przeworsk culture in Poland became a symbol of Polish Rodnovery.
P philosophy.svg
(c) Napoleon Vier, CC-BY-SA-3.0
Philosophy icon in the same style as the other "P_" icons.
Рождество Богородицы Украина XVI crop.jpg
Prządka obraca białą nić przy kolebce Bogurodzicy. Fragment ikony „Narodzenia Bogurodzicy”, Ukraina, XVI wiek.
Creation of the Earth (Belobog and Chernobog) -- Maxim Sukharev.jpg
Autor:
Maxim Sukharev (Максим Сухарев)
, Licencja: CC BY-SA 4.0
The artwork represents the supreme, dynamic polarity of the supreme God/Rod, which manifests in all dualities of things generated in matter. The polarity is represented as Belobog ("White God") and Chernobog ("Black God"), together interweaving Earth according to squared patterns. For further information about Slavic theo-cosmology, see the caption of Sukharev’s other artwork entitled The Seven Gods.
RELIGIONES.png
Autor: derivative-compile work: Niusereset, Licencja: CC BY-SA 3.0

"Religious circle"

Symbols by the clockwise order:
 • Judaism
 • Christianity
 • Islam
 • Bahá'í Faith
 • Hinduism
 • Taoism
 • Buddhism
 • Sikhism
 • Rodnoveri
 • Celtic paganism (contemporary)
 • Heathenism
 • Semitic paganism (contemporary)
 • Wicca
 • Kemetism
 • Hellenic paganism (contemporary)
 • Roman paganism (contemporary)
Languages by the clockwise order:
 • Latin
 • English
 • German
 • French
 • Czech
 • Russian
 • Modern Greek (ancient would be πιστις)
 • Arabic
 • Chinese Simplified
Rodnover symbols.png
Symbole rodzimowiercze
З. Даленга-Хадакоўскі. Малюнак К. Прэка.png
З. Даленга-Хадакоўскі. Малюнак К. Прэка. 1818 год