Portal:Ruch świętych w dniach ostatnich


Ruch świętych w dniach ostatnich w polskojęzycznej Wikipedii

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, w skrócie LDS) jest chrześcijańskim i największym wyznaniem w ramach ruchu Świętych w Dniach Ostatnich. Pierwotna nazwa brzmiała Kościół Chrystusa, lecz zmieniono ją dla odróżnienia od innych kościołów chrześcijańskich. Założycielem i pierwszym prorokiem Kościoła był Joseph Smith, Jr. Wyznawcy nazywani są potocznie mormonami (choć nazwą tą określa się również mniejsze kościoły oparte na naukach Smitha). Jedną z najważniejszych różnic dzielących ten kościół od innych kościołów chrześcijańskich jest uznawanie Księgi Mormona za świętą obok Biblii.

Witraż (1913) nieznanego artysty w Muzeum Historii Kościoła i Sztuki w Salt Lake City w Utah przedstawiający pierwszą wizję Josepha Smitha

Sylwetka miesiąca

Portret Józefa Smitha ze zbiorów archiwalnych Społeczności Chrystusa.

Joseph Smith Junior (urodzony 23 grudnia 1805 w Sharon w stanie Vermont - zmarł 27 czerwca 1844) charyzmatyczny założyciel i przywódca Świętych w Dniach Ostatnich. Wyznawcy czczą go jako proroka i męczennika. W roku 1844 startował w wyborach na Prezydenta USA, z programem zniesienia niewolnictwa. Był pierwszym kandydatem zamordowanym podczas kampanii prezydenckiej. Zgodnie z doktryną mormońską, jako 14-letni chłopiec, modląc się doznał wizji religijnej, w której ukazał mu się Bóg Ojciec i Syn Boży - Jezus Chrystus, którzy przekazali mu, aby na razie nie przystępował do żadnego z kościołów i że zostanie powiadomiony później co ma uczynić. Wg doktryny mormońskiej ok. trzy lata później 21 września 1823 r., a potem jeszcze raz 22 września ukazał mu się prorok Moroni, który wskazał mu, że na górze Cumorach znajdzie złote płytki z wyrytymi na nich inskrypcjami w języku reformowanym egipskim. Ich tekst, przetłumaczony przez Józefa Smitha, jak twierdził pod wpływem boskiego natchnienia, zawarł w Księdze Mormona. Księga Mormona została po raz pierwszy opublikowana 26 marca 1830 roku.

Czy wiesz, że...

...Zasady wiary (mormonizm)

 1. Wierzymy w Boga, Wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego.
 2. Wierzymy, że ludzie zostaną ukarani za swe własne grzechy, a nie za grzech pierworodny Adama.
 3. Wierzymy, że przez zadośćuczynienie Chrystusa cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.
 4. Wierzymy, że tymi obrzędami1 [podstawowymi zasadami i obrzędami Ewangelii]1 są: 1. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa; 2. Odpokutowanie; 3. Chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów; 4. Nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego.
 5. Wierzymy, że do nauczania Ewangelii i odprawiania jej obrzędów, konieczne jest powołanie od Boga przez proroctwo i nałożenie rąk przez tych, którzy mają Jego pełnomocnictwo.
 6. Wierzymy w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym Kościele Jezusa Chrystusa, tj. organizacji z apostołami, prorokami, pastorami, nauczycielami, ewangelistami itd.
 7. Wierzymy w dar języków, proroctwa, objawienia, wizji, uzdrawiania, tłumaczenia języków, itd.
 8. Wierzymy, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona. Wierzymy także, że Księga Mormona jest słowem Bożym.
 9. Wierzymy we wszystko, co Bóg objawił, wszystko, co teraz objawia, i wierzymy także, że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do Królestwa Bożego.
 10. Wierzymy, że nastąpi dosłowne zgromadzenie Izraela i przywrócenie Dziesięciu Plemion. Wierzymy, że Syjon (Nowa Jerozolima) zostanie zbudowany na tym kontynencie11 [kontynencie amerykańskim]2, że Chrystus będzie osobiście królował na Ziemi, która zostanie odrodzona i otrzyma swą rajską chwałę.
 11. Domagamy się przywileju czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną.
 12. Wierzymy w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa.
 13. Wierzymy w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi, w istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła - we wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność, przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do końca; wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się naszym celem.

Przypis 1: dodatki i zmiany dokonane w 1902.
Przypis 2: dodane w 1851.

Artykuł miesiąca

Głównym wydarzeniem w Księdze Mormona jest ukazanie się Jezusa Chrystusa na kontynencie amerykańskim wszystkim Nefitom wkrótce po zmartwychwstaniu.Według Księgi Mormona Chrystus nauczał w Ameryce swojej ewangelii oraz założył swój Kościół, podobnie jak w Jerozolimie.

Księga Mormona jest uznawana przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Społeczność Chrystusa i inne kościoły z ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, za jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie i dla wyznawców tych kościołów stanowi jedno (obok Biblii) z podstawowych pism świętych (pierwsze wydanie - marzec 1830, Palmyra, USA). Zdaniem tych wspólnot jest tłumaczeniem z języka reformowanego egipskiego dokonanym przez Józefa Smitha na podstawie starożytnych płyt, otrzymanych od proroka Moroniego. Opublikowano ją dotychczas w ponad 93 językach. Wydawana w największej liczbie egzemplarzy przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich pod rozszerzonym tytułem: Księga Mormona - Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie. Księga Mormona zawiera religijne zapisy proroków mających zamieszkiwać niegdyś oba kontynenty Ameryki. Zgodnie z treścią Księgi, jeden z tych proroków, Lehi, wywodził się z Jerozolimy. Około 600 roku p.n.e. Lehi otrzymał objawienie, w którym Bóg nakazał mu poprowadzić mała grupę ludzi na kontynent amerykański. Po dotarciu do Ameryki grupa ta stworzyła wspaniałą cywilizację. Bóg powoływał kolejnych proroków, a Księga Mormona ma stanowić zbiór ich pism. Jej nazwa pochodzi od Mormona, proroka-kronikarza, który streścił obszerne zapisy obejmujące wiele stuleci. Głównym wydarzeniem w Księdze Mormona jest ukazanie się Jezusa Chrystusa na kontynencie amerykańskim wkrótce po jego zmartwychwstaniu. Według Księgi Mormona Chrystus nauczał w Ameryce swojej ewangelii oraz założył swój kościół podobnie jak w Jerozolimie.

Grafika miesiąca

Plan zbawienia

Kategorie artykułów

 • Kategoria:Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
 • Kategoria:Mormonizm
 • Kategoria:Denominacje Świętych w Dniach Ostatnich
 • Kategoria:Święci w Dniach Ostatnich
 • Kategoria:Księga Mormona
 • Kategoria:Portal Ruch świętych w dniach ostatnich


Inne portale tematyczne na polskojęzycznej Wikipedii

Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Mormon plan of Salvation diagram (Polish).png
Autor: Klarst, Licencja: CC0
The Plan of Salvation in polish.
Book of Mormon Lands and Sites2.jpg
(c) Utto at the English Wikipedia, CC-BY-SA-3.0
This file shows the geography of the lands and sites in Mesoamerica, where the events of the Book of Mormon may have happened.
Joseph Smith, Jr. portrait owned by Joseph Smith III.jpg
Painting by an unknown painter, circa 1842. The original is owned by the Community of Christ archives. It is on display at the Community of Christ headquarters in Independence Missouri, where its provenance is explained. The painting was originally in the possession of Joseph Smith III (died 1914), who is recorded as commenting on the painting. The c. 1842 date is given by the Community of Christ, the painting's owner.