Portal:Socjologia


Socjologia w polskojęzycznej Wikipedii

Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych socjologią, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą dziedziną nauki.

Socjologia to jedna z nauk społecznych zajmująca się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy w małych grupach społecznych. Przedmiotem tej nauki są zarówno względnie trwałe struktury społeczne jak i przemiany społeczeństw.

więcej informacji o socjologii...

Będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w rozwijaniu portalu. Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj

Artykuł miesiąca Artykuł miesiąca    

Biurokracja (do słów fr. bureau - urząd i gr. kratos - władza) – scentralizowany system organizacyjny, w którym władza powiązana jest z urzędem lub typ organizacji społecznej charakterystyczny dla zracjonalizowanego społeczeństwa nowoczesnego.

Pierwszym badaczem biurokracji był Max Weber, dla którego stanowiła ona typ idealny. Dla Webera była ona najbardziej zracjonalizowaną formą władzy i doskonałą maszyną, jednak zauważał w niej problem dehumanizacji, Na podstawie dokonanych analiz, twierdził, że sprawniej funkcjonują biurokracje w przedsiębiorstwach kapitalistycznych, niż w administracji państwowej

czytaj dalej... | archiwum

INFO Czy wiesz ...   

 • co znaczyło w wojsku meldowanie cyfry?
 • co nowego jest w nowych ruchach społecznych?
 • który z polskich socjologów łączył marksizm z neokantyzmem?
archiwum

Pojęcia Podstawowe pojęcia    

aktor społeczny; działanie; fakt społeczny; funkcja społeczna; gender; grupa społeczna; hierarchia społeczna; instytucja społeczna; interakcja społeczna; jednostka społeczna; kategoria społeczna; klasa społeczna; konflikt społeczny; kontakt społeczny; kontrola społeczna; kultura; ład społeczny; norma społeczna; obyczaj; oddziaływanie; opinia; organizacja; postawa; pozycja społeczna; proces społeczny; przestrzeń społeczna; rola społeczna; socjalizacja; socjologia; społeczeństwo; stosunek społeczny; struktura społeczna; symbol; system społeczny; środowisko społeczne; świadomość społeczna; tożsamość społeczna; wartości; więź społeczna; władza; wspólnota; wzór kulturowy; zbiorowość społeczna; zjawisko społeczne;

zobacz więcej...

Dziedziny socjologii    

Dyscypliny socjologii

 • Historia socjologii
 • Makrosocjologia
 • Mikrosocjologia
 • Socjografia
 • Socjologia klęsk
 • Socjologia kultury
 • Socjologia literatury
 • Socjologia medycyny
 • Socjologia miasta
 • Socjologia moralności
 • Socjologia muzyki
 • Socjologia nauki
 • Socjologia organizacji
 • Socjologia polityki
 • Socjologia pracy
 • Socjologia prawa
 • Socjologia religii
 • Socjologia rodzaju
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia wiedzy
 • Socjologia wsi i rolnictwa

Dziedziny pokrewne socjologii

 • Antropologia społeczna
 • Demografia
 • Etnografia
 • Etnologia
 • Historia społeczna
 • Kryminologia
 • Polityka społeczna
 • Praca socjalna
 • Psychologia społeczna
 • Socjoekonomika
 • Socjoantropologia
 • Suicydologia

Teorie i paradygmaty w socjologii    

Podstawowe paradygmaty w socjologii

 • Funkcjonalizm
 • Strukturalizm
 • Teoria wymiany
 • Interakcjonizm symboliczny
 • Interpretatywizm
 • Teoria konfliktu

Teorie i orientacje teoretyczne w socjologii

 • Dyfuzjonizm, Etnometodologia, Ewolucjonizm, Marksizm, Neofunkcjonalizm, Psychokulturalizm, Socjobiologia, Socjologia humanistyczna, Socjologia fenomenologiczna, Teorie krytyczne, Teoria działania komunikacyjnego, Teoria solidarności grupowej, Teoria stanów oczekiwań, Teoria strukturacji, Teoria systemów autopojetycznych

Główne szkoły w socjologii

 • Szkoła chicagowska
 • Szkoła dramaturgiczna
 • Szkoła Durkheimowska
 • Szkoła frankfurcka

Pokrewne dziedziny Pokrewne dziedziny nauki    

  Antropologia - Ekonomia - Psychologia - Historia - Politologia
  Portale: Antropologii - Psychologii

Metody badawcze    

 • Metody jakościowe
 • Metody ilościowe
 • Dobór próby
 • Metody badań marketingowych
 • Techniki wywiadu
  • Wywiad kwestionariuszowy
  • Badania ankietowe
   • Ankieta
   • Ankieta audytoryjna
   • Ankieta pocztowa
   • Ankieta prasowa
  • Wywiad swobodny
  • Wywiady jakościowe
   • Wywiad swobodny
   • Storytelling (metoda)
 • Badania terenowe
  • Obserwacja
  • Teoria ugruntowana
 • Eksperyment
 • Metoda badań dokumentów
  • Metoda badań dokumentów osobistych
  • Analiza treści
 • Socjometria

Sylwetka miesiąca    

George Herbert Mead (ur. 27 lutego 1863, zm. 26 kwietnia 1931) – amerykański filozof, socjolog i psycholog. Był jednym z twórców pragmatyzmu, przede wszystkim pragmatyzmu społecznego. Stworzył koncepcję "interakcjonizmu symbolicznego".

George Mead, podobnie jak przedstawiciele psychologii ewolucyjnej i eksperymentalnej, uważał komunikację symboliczną za rozwinięcie zwierzęcych sposobów wyrażania emocji przy pomocy odgłosów, gestów i grymasów, niemniej w odróżnieniu od psychologów ewolucyjnych nie przenosił zagadnienia genezy zjawiska komunikacji symbolicznej na jego funkcję. Mead sądził, że komunikacja zachodząca wśród ludzi pełni znacznie poważniejszą rolę niż wyrażanie emocji u zwierząt. Umiejętność wyrażania emocji w królestwie przyrody wspomaga bowiem naturalne dla danego gatunku zachowania dostosowawcze, w świecie kultury zaś komunikacja symboliczna kreuje ludzką „naturę”.

czytaj dalej... | archiwum

Socjolodzy    

Theodor Adorno - Jean Baudrillard - Zygmunt Bauman - Émile Durkheim - Michel Foucault - Ludwik Gumplowicz - Jürgen Habermas - Max Weber - Immanuel Wallerstein - Florian Znaniecki -

zobacz więcej

Kategorie artykułów    

Kategorie z dziedziny socjologii:
Czasopisma socjologiczne
Dyscypliny socjologii
Literatura socjologiczna
Organizacje socjologiczne
Podmiot w socjologii
Podstawowe pojęcia socjologiczne
Socjoinformatyka
Socjolodzy
Teoria socjologiczna


Hasła podstawowe z socjologii

Nowe Nowe artykuły    

 • Sergiusz Kowalski - (02 IX 2010);
 • Ignacio Ramonet - (29 VIII 2010);
 • Kultura korporacyjna - (15 VIII 2010);
 • Podkultura polityczna - (13 VIII 2010);
 • Socjalizacja polityczna - (12 VIII 2010);
 • Socjologia życia publicznego - (27 VII 2010);
 • Sfera publiczna - (25 VII 2010);
 • Lucjan Kocik - (24 VII 2010);
 • Socjologia polityki - (24 VII 2010);
 • Grzegorz Lissowski - (21 VII 2010);

Do zrobienia Artykuły do napisania    

aktor (socjologia) - analiza sieciowa - awans społeczny = dualizm struktury - działanie zbiorowe - intersubiektywność - perspektywa dramaturgiczna - socjologia konsumpcji - socjologia historyczna - socjologia wizualna -

więcej artykułów

Do zrobienia Artykuły wymagające rozszerzenia    

derywacja - funkcja społeczna - instytucja - jednostka społeczna - kategoria społeczna - nowoczesność - pokolenie - prestiż - rodzina nuklearna - rozwój społeczny - sieć społeczna - socjologia medycyny - socjologia wiedzy - społeczeństwo konsumpcyjne - status społeczny - stratyfikacja - świat społeczny - wywiad kwestionariuszowy -

Zalążek miesiąca Zalążek miesiąca    

Pomóż poszerzyć zawartość artykułu naturalizm, obecnego zalążka miesiąca. Z twoją pomocą może się on stać artykułem na medal! Fragmenty artykułu:

Naturalizm (fr. naturalisme) - kierunek w socjologii w drugiej połowie XIX wieku powstały na podłożu ewolucjonizmu. Naturaliści zakładali, że zjawiska społeczne można opisywać analogicznie do zjawisk w świecie przyrody i badać je tymi samymi metodami. Podejście to zakładało możliwość redukcji zjawisk społecznych do poziomu zjawisk przyrodniczych.

czytaj dalej...
archiwum

Wikiportal Współpraca    

Zachęcamy do śmiałego edytowania stron związanych z socjologią. Jeżeli chcesz pomóc przy pracy nad portalem lub szerzej, nad artykułami socjologicznymi, to zapraszamy na stronę projektu.

Inne portale tematyczne na polskiej Wikipedii

Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Nuvola apps kcmsystem.svg
Autor: MesserWoland, Licencja: LGPL
From the Nuvola icon theme for KDE 3.x by David Vignoni
Icono de esbozo.svg
Autor: Rastrojo (DES) , Licencja: CC BY-SA 4.0
Castellano:icono de esbozo.
Books-aj.svg aj ashton 01.svg
Autor: AJ on openclipart.org, Licencja: CC0
Two books icon.
Noia 64 apps knode.png
Autor: unknown, Licencja: LGPL
Office 1719.jpg
Office, around 1710–1720; from: Julius Bernhard von Rohr: Nöthiger und nützlicher Vorrath Von allerhand auserlesenen Contracten, Verträgen, Recessen, Bestallungen, ... und andern dergleichen Concepten, Die sowol bey der Hauß-Wirthschafft Ueberhaupt Als insonderheit bey dem Acker-Bau, der Vieh-Zucht, Jagd- und Forst-Sachen, Wasser und Fischereyen, Bierbrauen, Weinbau, Bergwercken ... vorzufallen pflegen ... Nach der Ordnung des vollständigen Haußhaltungs-Rechts. Johann Christian Martini, Leipzig 1719
Aidlogo.png
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 3.0
Noia 64 apps kword.png
Autor: unknown, Licencja: LGPL