Portal:Unia Europejska

 < Portale < Geografia < Europa < Unia Europejska


Unia Europejska w polskojęzycznej Wikipedii

Bannière Drapeaux UE-28.png
Flag of Europe.svg

Ta strona to portal dla wikipedystów zainteresowanych Unią Europejską, umożliwiający łatwiejszy dostęp oraz pomoc w rozwoju artykułów związanych z tą organizacją.

Unia Europejska (UE) (ang. European Union) – organizacja sui generis, głównie o profilu gospodarczo-politycznym, stanowiąca formę współpracy dwudziestu ośmiu państw europejskich, będąca efektem zintensyfikowanego po II wojnie światowej procesu integracji europejskiej.

Wybrany artykuł

Pax Europea (pl. pokój europejski; od historycznego Pax Romana), to okres względnego pokoju przeżyty przez północną i zachodnią Europę (także Grecję i Turcję w okresie następującym po drugiej wojnie światowej, często ponad wszystko kojarzony z utworzeniem Unii Europejskiej (UE) i jej poprzedników. Po czasach zimnej wojny pokój ten został rozszerzony na większość Europy Środkowej i Wschodniej, ze znacznym wyjątkiem w postaci byłej Jugosławii.

czytaj dalej...

Wybrana sylwetka

Robert Schuman (ur. 1886, zm. 1963) – polityk francuski uznawany za jednego z ojców zjednoczonej Europy.

Schuman urodził się w Luksemburgu, jednak jego rodzice pochodzili z Lotaryngii, dokąd wrócili wkrótce po narodzinach dziecka. Ukończył prawo na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Gdy po I wojnie światowej Lotaryngię przywrócono Francji, Schuman aktywnie włączył się do francuskiego życia politycznego. W roku 1919 po raz pierwszy zdobył mandat deputowanego do Zgromadzenia Narodowego. Pracował jako parlamentarzysta do roku 1940, kiedy Rząd Vichy umieścił go w areszcie domowym. Rok później Schuman uciekł z aresztu i przyłączył się do ruchu oporu.

W latach 1958–1960 Robert Schuman był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Kościół katolicki rozpoczął 14 maja 2004 proces beatyfikacyjny Roberta Schumana.


Instytucja UE

European Commission Room (Open Day) 1.jpg

Komisja Europejska (fr. Commission européenne, ang. European Commission) to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada inicjatywę legislacyjną, a jej główną siedzibą jest Bruksela.

Komisja funkcjonuje w oparciu o zasady systemu gabinetowego, a 27 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Radę Europejską na przewodniczącego Komisji.

Wybrana ilustracja

Sibiuphoto.jpg

Sybin - Europejska Stolica Kultury 2007

Do zrobienia

Instytucje: Specjalny Reprezentant Unii Europejskiej, Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce

Prawo: Euromit, Luksemburski traktat budżetowy, Traktat akcesyjny 2005, Internationale Handelgesellschaft, Decyzja Rady zmieniająca Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, Komisja v Rada (ERTA) (lub z francuskiego Komisja v Rada (AETR)), Factortame I

Teorie integracji europejskiej: Konfederalizm (europeistyka), Neofunkcjonalizm (europeistyka), Spill-over

Polityki wspólnotowe: Polityka gospodarcza Unii Europejskiej, Polityka strukturalna Unii Europejskiej, Polityka konkurencji w Unii Europejskiej, Polityka energetyczna w Unii Europejskiej, Polityka medialna i audiowizualna Unii Europejskiej, Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej, Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne w Unii Europejskiej, Ochrona środowiska w Unii Europejskiej, Zwalczanie nadużyć finansowych w Unii Europejskiej, Polityka azylowa Unii Europejskiej, Polityka imigracyjna i wizowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna krajów, które przyjęły walutę euro, Wspólna polityka rybołówstwa

Polityka zewnętrzna, wymiana handlowa, stosunki dwustronne, współpraca polityczna i wojskowa, programy pomocowe, inwestycje, uczestnictwo w Polityce Sąsiedztwa: Proces stabilizacji i stowarzyszenia, Izrael a Unia Europejska

Polityka militarna: Nowy Europejski Cel Operacyjny 2010, Misje ESDP, Deklaracja Petersberska

Tematy powiązane: Nacjonalizm europejski, Eurosfera, Wiek Europy, PERSEUS, Nuorgam, Virmajärvi, Proeuropeizm (lub Pro-europeizm), Europenizm (lub Europeizm lub Europenist), Tożsamość paneuropejska (lub Tożsamość pan-europejska), Krytyka Unii Europejskiej

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Belgii w 1979 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Belgii w 1989 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Danii w 1979 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Danii w 1984 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Danii w 1989 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Holandii w 1979 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Holandii w 1984 roku, Wybory do Parlamentu Europejskiego w Holandii w 1989 roku Wybory do Parlamentu Europejskiego w Holandii w 1994 roku


Kategorie stron

Unia Europejska
Eurosceptycyzm
Geografia Unii Europejskiej
Gospodarka Unii Europejskiej
Historia Unii Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej
Kultura Unii Europejskiej
Misje dyplomatyczne przy Unii Europejskiej
Nauka w Unii Europejskiej
Polityka Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej
Przedstawiciele dyplomatyczni Polski przy Unii Europejskiej
Sport w Unii Europejskiej
Symbolika Unii Europejskiej
Transport w Unii Europejskiej

Aktualności


Czy wiesz, że...

...9 maja uważany jest za Dzień Unii Europejskiej? Tego dnia w 1950 Robert Schuman ogłosił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

...symbolem wspólnej waluty UE euro jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami poziomymi?

...dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na lazurowym tle flagi Unii Europejskiej symbolizuje jedność wszystkich obywateli Unii, a ich liczba nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej perfekcję i całość?

...maskotka Unii Europejskiej nosi imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie Syriusza? Jest nią niebieska, uśmiechnięta stonoga, która w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego elementy narodowe.

...Unia mimo, że z nazwy Europejska, posiada terytoria również w Afryce, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji. Graniczy lądowo z takimi krajami jak Brazylia czy Maroko?

...w 2016 jedno z polskich miast otrzyma tytuł Europejskiej Stolicy Kultury?

...co roku odbywają się zawody golfowe- Puchar Rydera, gdzie rywalizują między sobą zespoły Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Unii Europejskiej?

sprawdź gdzie jeszcze zespoły istnieje reprezentacja Unii Europejskiej

...mimo, że Majotta nie jest częścią Unii Europejskiej, uczestniczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a każdy obywatel UE może kandydować tam do władz lokalnych?


Artykuły na medal Wikimedal.png

EU27-2008 on a globe.svg

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi drugi z trzech filarów Unii Europejskiej. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktat z Amsterdamu (1997 r.) oraz z Nicei (2001 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie.

Wybrany zalążek artykułu

Pomóż poszerzyć zawartość artykułu regionalizm w polityce, obecnego zalążka miesiąca. Z twoją pomocą może się on stać artykułem miesiąca, a nawet artykułem na medal!

Fragment artykułu:

Regionalizm (polityka) − tendencja rozwoju politycznego współczesnego państwa, która polega na dekoncentracji i decentralizacji władzy państwowej na niższe poziomy systemu politycznego.
Regionalizm ma szczególne znaczenie w państwach wielonarodowych (np. Hiszpania) oraz zróżnicowanych pod względem rozwoju gospodarczego (np. Włochy).

Ważne informacje

Wikiprojekt:Unia Europejska
  • Portal znajduje się pod opieką wikiprojektu Unia Europejska
  • Jeżeli chcesz pomóc przy rozwijaniu haseł związanych z UE, dołącz do wikiprojektu.

Inne portale tematyczne na polskiej Wikipedii

Portal.svg

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the Vatican City.svg
Autor: NieznanyUnknown author, Licencja: CC0
Flag of the Vatican City.
Sibiuphoto.jpg
Autor: Camil Ghircoias from Sibiu, Romania, Licencja: CC BY 2.0
Evangelical Church of Sibiu-Romania with Negoiu peak (2535 m)
EU 2020.png
Autor: Aotearoa, Licencja: CC BY 3.0
Unia Europejska w 2013; bez terytoriów zamorskich.
European Commission Room (Open Day) 1.jpg
Autor: JLogan, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Main meeting room of the European Commission in the Berlaymont building (13th Floor) on 2007 EU open day, tourists trying out Commissioner's chairs. View from enterance towards far windows.
Bannière Drapeaux UE-28.png
Autor: Treehill, Licencja: CC BY-SA 3.0
Drapeaux de l'Union européenne avec le drapeau de l'UE au centre (bannière projet UE).
EU27-2008 on a globe.svg
Autor: Kolja21, Licencja: CC BY 3.0
2008: EU 27 on a globe (historical map)