Postimpresjonizm

Postimpresjonizm (tzn. sztuka po impresjonizmie) – terminem tym określa się różne zjawiska w sztuce francuskiej na przełomie XIX i XX wieku, wywodzące się z impresjonizmu, ale w dużej mierze odrzucające go. Ramy czasowe określa się też bardziej precyzyjnie jako czas od ostatniej wystawy impresjonistów w 1886 roku do pierwszej wystawy fowistów w 1905 roku.

Postimpresjoniści kontynuowali kolorystyczne poszukiwania, a zarazem odrzucili wiele zasad pierwotnego impresjonizmu. Starali się uwolnić obraz od naśladownictwa natury, czyli koncepcji mimesis, kładli nacisk na autonomiczność dzieła malarskiego. Dla wielu artystów postimpresjonizm był punktem wyjściowym w dążeniu do własnego stylu.

Wybitni przedstawiciele tego nurtu to Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne i Henri Toulouse-Lautrec. Z nurtem tym wiąże się twórczość takich grup malarzy jak neoimpresjoniści, nabiści, szkoła z Pont-Aven.

W Polsce terminem postimpresjonizmu określa się kierunki kolorystyczne w malarstwie, zwłaszcza twórczość grupy kapistów.

Galeria dzieł głównych przedstawicieli postimpresjonizmu

Bibliografia

  • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2006.

Media użyte na tej stronie

Georges Seurat 031.jpg
Bassin de Courbevoie-Asnières, Seine, Hauts-de-Seine, France.
Vincent Willem van Gogh 132.jpg
In 1889, after suffering a severe hallucinatory seizure, Van Gogh committed himself to an asylum near Saint-Rémy. While walking through the town that fall, he was impressed by the sight of men repairing a road beneath immense plane trees. Rushing to capture the yellowing leaves, he painted this composition on an unusual cloth with a pattern of small red diamonds, visible in the picture’s many unpainted areas. “In spite of the cold,” he wrote to his brother, “I have gone on working outside till now, and I think it is doing me good and the work too.” After painting this composition directly from nature, Van Gogh used it to produce a second version in the studio known as The Road Menders at Saint-Rémy. Painted on a traditional canvas covered by a ground layer, the second version is more restrained, the explosive yellows balanced by larger areas of cool color.[1]
Intérieur aux deux verres.jpg
Intérieur aux deux verres par le peintre suisse Marius Borgeaud, 1923, huile sur toile, Musée cantonal des Beaux-arts, Lausanne, no 286 du catalogue raisonné du peintre.