Powstanie w Palermo

Powstanie w Palermo (1848)
Wiosna Ludów
Ilustracja
Walki w Palermo
Czas

12–21 stycznia 1848

Miejsce

Palermo

Terytorium

Królestwo Obojga Sycylii

Wynik

zwycięstwo powstańców

Strony konfliktu
siły rządowe
Wsparcie:
Hiszpania
powstańcy z Palermo
Dowódcy
Ferdynand II Burbon
Carlo Filangieri
Ruggero Settimo
Vincenzo Fardella di Torrearsa
Francesco Crispi
Siły
6 000nieznane
Straty
nieznane100 zabitych,
200 rannych
brak współrzędnych

Powstanie w Palermo – jeden z epizodów Wiosny Ludów, który miał miejsce w dniach 12–21 stycznia 1848 roku.

Powstanie w Palermo w Królestwie Obojga Sycylii wybuchło 12 stycznia 1848 roku i skierowane było przeciwko absolutystycznym rządom króla Ferdynanda II. Siły powstańców liczyły początkowo 600 ludzi, z czego zaledwie połowa posiadała broń. Dzień później siły powstańcze wzmocniły oddziały uzbrojonych górali, którzy zdobyli kilka komisariatów. Po trwającej cały dzień walce do akcji wkroczyło wojsko, które rozpoczęło ostrzał Palermo z dział. 14 stycznia powstańcy powołali rząd tymczasowy, na czele którego stanął Ruggero Settimo. Dzień później do miasta wkroczyło 6000 żołnierzy pod dowództwem generała Guglielmo Desaugeta. Walki trwały do dnia 21 stycznia i zakończone zostały podpisaniem ugody, na mocy której wojsko opuściło miasto. Zwycięstwo przypadło w udziale powstańcom, których straty wyniosły ok. 100 zabitych i 200 rannych.

Bibliografia

  • Zygmunt Ryniewicz: Leksykon bitew świata, wyd. Almapress, Warszawa 2004.

Media użyte na tej stronie