Prąd strumieniowy

Prąd strumieniowy

Prąd strumieniowy (ang. jet stream) – intensywny, dość wąski i prawie poziomy strumień przenoszący z zachodu na wschód olbrzymie masy powietrza w atmosferze ziemskiej. Niezbyt gruba około 2 km i wąska strefa bardzo silnych wiatrów występująca na poziomie 9-12 km. Charakteryzuje się prędkością wiatru powyżej 30 m/s (108 km/h), a maksymalnie osiąga nawet 500 km/h (stąd nazwa „Jet”). Występuje w górnej części troposfery oraz dolnej części stratosfery, co odpowiada poziomowi około 200 hPa (około 12 km nad poziomem morza). Formuje się na granicy między sąsiadującymi masami powietrza o znacznej różnicy temperatur, jak między obszarem polarnym i cieplejszym powietrzem w niższych szerokościach geograficznych.

Zostały odkryte przez japońskiego meteorologa Wasaburō Ōishi, a pierwsze raporty zostały napisane w esperanto. Niezależnie od Wasaburo zetknęli się z nimi piloci podczas II wojny światowej.

Opis

Schemat powstawania prądów na przekroju atmosfery.

Istnieją dwa główne prądy strumieniowe w szerokościach polarnych obydwu półkul i dwa mniejsze - położone po obu stronach równika - prądy strumieniowe podzwrotnikowe. Na półkuli północnej prądy strumieniowe występują najczęściej między równoleżnikami 30°N i 70°N (polarny) oraz 20°N i 50°N (podzwrotnikowy). Prąd strumieniowy ma falujący kształt, choć jego wysokość jest stabilna. Ze względu na obrotowy ruch ziemi przepływa z zachodu na wschód, zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Jest to spowodowane efektem Coriolisa.

Prędkość wiatru w strumieniu wzrasta bardzo szybko w miarę zbliżania się do jego środka. W zależności od gradientu temperatury jest to średnio 55 km/h zimą i 120 km/h latem, choć obserwuje się prędkości nawet rzędu 400 km/h. Światowa Organizacja Meteorologiczna określa, iż prądem strumieniowym nazywamy prądy powietrza o prędkości przekraczającej 90 km/h.

Zafalowania (fale Rossby’ego) na Półkuli Północnej prądu strumieniowego (a), (b); odcięcie obszaru zimnego powietrza (c); brązowy - cieplejsze masy powietrza; niebieski - zimniejsze masy powietrza, różowy kolor - prąd strumieniowy

Prądy strumieniowe są zazwyczaj ciągłe w dużym obszarze długości geograficznych ale istnieją też przypadki prądów nieciągłych[1]. Rozkład prądów strumieniowych ma zazwyczaj wiele meandrów (zafalowań), które propagują się na wschód, z mniejszymi prędkościami niż sama prędkość wiatru w przepływie. Każde zafalowanie wewnątrz prądu strumieniowego jest falą Rossby’ego (fala planetarna). Fale Rossby’ego są związane ze zmianami siły Coriolisa z szerokością geograficzną. Krótkie fale wewnątrz fali Rossby’ego mają długość od 1000 do 4000 kilometrów[2]. Fale te poruszają wzdłuż grzbietów i bruzd (dolin) fal Rossby’ego.

Zastosowanie

Porównanie tras lotniczych Japonia-USA po kole wielkim (czerwona) i wykorzystującej prąd strumieniowy (zielona)

Lokalizacja prądów strumieniowych ma zasadnicze znaczenie dla linii lotniczych. Wykorzystanie takiego prądu przy locie na wschód skraca jego czas, podczas gdy natrafienie na niego przy locie na zachód wydłuża czas i powoduje zwiększone zużycie paliwa. Dla przykładu przelot z zachodniego na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych może być skrócony o 30 minut, jeżeli samolot wykorzysta prąd strumieniowy. Na trasach międzykontynentalnych różnica jest jeszcze większa, więc często szybciej i taniej jest wybrać dłuższą trasę (np. transatlantycką nad Grenlandią), by lecieć wzdłuż prądu strumieniowego, w porównaniu do trasy po kole wielkim między dwoma punktami.

Przypisy

  1. Glossary of Meteorology. [1]
  2. Glossary of Meteorology. [2]

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

REF new (questionmark).svg
Autor: Sławobóg, Licencja: LGPL
Icon for missing references
Jetcrosssection.svg
Autor: Oryginał: National Weather Service JetStreamVector: Sleske, Licencja: CC BY-SA 4.0
Cross section of the two main jet streams, by latitude
Jet Stream.jpg
The jet stream is the comparatively narrow current of air that moves around the Northern and Southern Hemispheres of the Earth in wavelike patterns. It can be compared to a "river" of wind moving at high speed. The jet stream varies from about 100 to 400 miles (161 to 644 kilometers) wide and 1 to 3 miles (1.6 to 4.8 kilometers) thick. Its strongest winds are generally encountered at about 30,000 feet (9,144 meters) in altitude—in the troposphere. Jet-stream winds usually have a speed of 150 to 300 miles per hour (241 to 482 kilometers per hour), but speeds up to 450 miles per hour (724 kilometers per hour) have been recorded. Its general motion is from west to east. However, there also is a tropical easterly jet stream, which occurs during summer. This jet stream originates in the upper troposphere near Burma and extends to the west of Africa, some 6,000 miles (10,000 kilometers) to the west. The most extreme differences in temperatures occur where the stream is the narrowest.
Greatcircle Jetstream routes.svg
Jetstream and Great Circle airplane routes.