Prędkość maksymalna

Brytyjski samochód Thrust SSC, którego prędkość maksymalna wynosi 1228 km/h

Prędkość maksymalna – największa możliwa do osiągnięcia przez pojazd prędkość w ruchu poziomym (prostopadle do siły grawitacji). Jest ona funkcją konstrukcji pojazdu i warunków zewnętrznych.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

ThrustSSC front.jpg
Autor: Cmglee, Licencja: CC BY-SA 3.0
Front view of ThrustSSC at Coventry Transport Museum.