Prędkość ucieczki

Prędkość ucieczki dla wybranych obiektów
MiejsceWartość
[km/s]
W odniesieniu
do grawitacji
„powierzchnia” Słońca617,5Słońca
powierzchnia Merkurego4,4Merkurego
orbita Merkurego67,7Słońca
powierzchnia Wenus10,4Wenus
orbita Wenus49,5Słońca
powierzchnia Ziemi11,2Ziemi
powierzchnia Księżyca2,4Księżyca
orbita Księżyca1,4Ziemi
orbita układu
Ziemia-Księżyc
42,1Słońca
powierzchnia Marsa5,0Marsa
orbita Marsa34,1Słońca
powierzchnia Jowisza59,5Jowisza
orbita Jowisza18,5Słońca
powierzchnia Saturna35,5Saturna
orbita Saturna13,6Słońca
powierzchnia Urana21,3Urana
orbita Urana9,6Słońca
powierzchnia Neptuna23,5Neptuna
orbita Neptuna7,7Słońca
powierzchnia Plutona1,3Plutona
orbita Plutona6,7Słońca
Układ Słoneczny551[1]Drogi Mlecznej
horyzont zdarzeń299792,458
(prędkość
światła w próżni
)
czarnej dziury

Prędkość ucieczki (zwana też drugą prędkością kosmiczną[2] oznaczana ) ciała niebieskiego – minimalna prędkość początkowa (startowa), jaką musi mieć obiekt, aby mógł opuścić pole grawitacyjne danego ciała niebieskiego, tj. aby trajektoria jego ruchu była krzywą otwartą (hiperbolą lub parabolą).

Po wystartowaniu obiektu z prędkością równą prędkości ucieczki nie trzeba w dalszym ciągu dostarczać energii w celu podtrzymania ruchu (z wyjątkiem energii na pokonanie oporów ruchu, np. oporu atmosfery czy materii międzygwiezdnej), gdyż w miarę oddalania się obiektu od ciała niebieskiego wartość prędkości ucieczki maleje, dążąc do 0. Obiekt o początkowej prędkości równej prędkości ucieczki, pomimo ciągłego zmniejszania swojej prędkości wynikającego z poruszania się ruchem opóźnionym, w każdej chwili będzie miał prędkość równą prędkości ucieczki dla aktualnej odległości od ciała niebieskiego.

W praktyce prędkość startowa powinna być większa niż prędkość ucieczki lub powinno się dostarczać dodatkową energię w trakcie ruchu pozwalającą na pokonanie oporów materii. Jeśli jednak uwzględni się ruch obrotowy planety wokół własnej osi, można, wystrzeliwując rakietę z obszarów okołorównikowych, wykorzystać energię kinetyczną ruchu obrotowego do zmniejszenia prędkości startowej, podobnie jak to ma miejsce przy wprowadzaniu satelity na orbitę wokół planety. Właśnie z tego powodu wszystkie kosmodromy na Ziemi lokowane są na małych szerokościach geograficznych. Stąd też, ponieważ Europa leży daleko od równika, Europejska Agencja Kosmiczna wystrzeliwuje swoje rakiety z terytorium Gujany Francuskiej.

Prędkość ucieczki dla grawitacji Ziemi z jej powierzchni wynosi 11,2 km/s.

Wyznaczanie prędkości ucieczki

Prędkość ucieczki wynika z zasady zachowania energii mechanicznej. Ciało oddali się dowolnie daleko od ciała niebieskiego, gdy ma odpowiednio dużą prędkość, tak by jego prędkość w nieskończoności była równa 0. Energia mechaniczna ciała poruszającego się w polu grawitacyjnym jest sumą jego energii kinetycznej i potencjalnej oddziaływania grawitacyjnego:

gdzie:

– energia mechaniczna,
energia kinetyczna,
energia potencjalna.

Energia kinetyczna opisana jest równaniem:

Energię potencjalną wyraża wzór:

Z powyższych wzorów, po zastosowaniu zasady zachowania energii:

gdzie:

– prędkość początkowa obiektu będącego w odległości od środka ciała odniesienia,
pierwsza prędkość kosmiczna,
promień Schwarzschilda,
masa,
– prędkość,
stała grawitacji,
– masa ciała odniesienia,
– odległość od środka ciała odniesienia.

Dla przykładu prędkość ucieczki z powierzchni Ziemi można obliczyć, wiedząc, że:

Z powyższych wzorów i danych ciał niebieskich wynika:

Gdy rozmiar ciała będzie równy promieniowi Schwarzschilda, prędkość ucieczki z niego będzie równa prędkości światła w próżni. Ciało takie nazywamy czarną dziurą.

Pierwszy raz drugą prędkość kosmiczną obliczył Izaak Newton.

Zobacz też

Przypisy

  1. Prajwal Raj Kafle, Sanjib Sharma, Geraint F. Lewis, Joss Bland-Hawthorn. On the Shoulders of Giants: Properties of the Stellar Halo and the Milky Way Mass Distribution. „Astrophysical Journal”. 794, s. 59, 2014. DOI: 10.1088/0004-637X/794/1/59. 
  2. prędkość kosmiczna, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-17].