Prawo prasowe

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe
Państwo Polska
Data wydania26 stycznia 1984
Miejsce publikacjiDz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24
Tekst jednolityDz.U. z 2018 r. poz. 1914
Data wejścia w życie1 lipca 1984
Rodzaj aktuustawa
Przedmiot regulacjiprawo prasowe
Statusobowiązujący
Ostatnio zmieniony przezDz.U. z 2018 r. poz. 1570
Wejście w życie ostatniej zmiany31 sierpnia 2018
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Prawo prasowe – polska ustawa z 26 stycznia 1984[1] zawierająca przepisy prawa cywilnego dotyczące osób pracujących w mediach (jako dziennikarze, wydawcy informacji, edytorzy informacji).

Ustawa określa:

 • zakres wolności prasy i funkcje prasy w państwie
 • obowiązki organów władzy publicznej i podmiotów prywatnych wobec prasy
 • prawa i obowiązki dziennikarzy
 • organizację działalności prasowej
 • zasady publikacji sprostowań
 • zasady publikacji komunikatów, ogłoszeń i reklam w prasie
 • zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszenia przepisów ustawy
 • szczególny tryb postępowania w sprawach prasowych.

Na podstawie uchylonego art. 17 tej ustawy tworzono Radę Prasową, organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Miał on charakter opiniodawczy i wnioskujący w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społeczno-politycznym kraju. Członków Rady powoływał Prezes Rady Ministrów na okres 3 lat. Był to organ de facto nieistniejący[2], gdyż ostatni jej skład powołał Zbigniew Messner w 1985[3].

Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 31 sierpnia 2018 roku[4]. Jak dotąd został wydany jeden tekst jednolity (w 2018). Ustawą z 20 lipca 2018 r. m.in. przyznano każdemu podmiotowi prawo do udzielania informacji prasie.

Przypisy

 1. Ustawa uchyliła dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. - Prawo prasowe (Dz.U. z 1938 r. nr 89, poz. 608).
 2. Prawo prasowe – omówienie
 3. Odpowiedź na interpelację nr 2255 w sprawie funkcjonowania Rady Prasowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-12-07].
 4. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1570)

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Media użyte na tej stronie