Prawosławny patriarcha Jerozolimy

Prawosławny patriarcha Jerozolimy – jeden z patriarchów w Cerkwi prawosławnej, zwierzchnik prawosławnego Patriarchatu Jerozolimskiego.

Biskupi Jerozolimy tradycji judeo-chrześcijańskiej

Euzebiusz z Cezarei podaje, że do czasu oblężenia Żydów w Jerozolimie za panowania cesarza Hadriana nastąpiło po sobie kolejno 15 biskupów o rodowodzie hebrajskim. Wszyscy pochodzili z obrzezanych. Powstaje pytanie, dlaczego w tak krótkim czasie nastąpiło po sobie tylu biskupów. Niektórzy historycy proponują by listę stworzoną przez Euzebiusza traktować jako wykaz prezbiterów (starszych) jerozolimskich, spośród których wybierano biskupa.

ZwierzchnikPontyfikat
1. Jakub brat Pański30/3362
2. Symeon I (Szymon)7099 (wg innych źródeł 106107)
3. Justus99111
4. Zacheusz111 – ?
5. Tobiasz?
6. Beniamin I? – 117
7. Jan I (Joachim?)117 – ?
8. Mateusz I?
9. Filip (Beniamin II?)?
10. Seneka?

11. Justus II

?

12. Lewi

?

13. Efrem I

?

14. Józef I

?

15. Juda (Judasz)

? – 134

Biskupi Jerozolimy narodowości rzymskiej

Biskupi Jerozolimy narodowości greckiej

W 451 r. – wyniesienie do rangi patriarchy przez Sobór Chalcedoński

Patriarchowie Jerozolimy do schizmy wschodniej

Prawosławni Patriarchowie Jerozolimy

Pozostałe patriarchaty Jerozolimskie