Premier

Premier (z fr. premier – pierwszy, od łac. primus – pierwszy) – szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka BrytaniaPrime Minister), kanclerz (Niemcy, AustriaKanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) – kraje skandynawskie.

Zobacz też

Media użyte na tej stronie