Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

25 maja 2018

Pierwszy PUODO

Edyta Bielak-Jomaa[a]

Długość kadencji

4 lata

Obecny PUODO

Jan Nowak

Obecny od

16 maja 2019 r.

Siedziba

Warszawa

Strona internetowa

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych[1]. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)[2].

Zadania

 • rozpatrywanie wniosków o certyfikację, o której mowa w art. 42 RODO[3]
 • akredytowanie podmiotów monitorujących zatwierdzonych kodeksów postępowania, o których mowa w art. 40 RODO i prowadzenie wykazu tych podmiotów[4]

Wyznaczanie

Prezesa Urzędu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu[5]. Kadencja Prezesa Urzędu trwa 4 lata, licząc od dnia złożenia ślubowania. Prezes Urzędu po upływie kadencji wykonuje swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Urzędu[6].

Osoby pełniące funkcję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoby pełniące funkcję zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Mirosław Sanek od 17 stycznia 2018 do 2022

Następstwo prawne

Prezes Urzędu jest prawnym kontynuatorem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zachował jego majątek, wierzytelności oraz przejął wszczęte przez niego postępowania[7].

Uwagi

 1. a b Ukończyła kadencję rozpoczętą jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
 2. Art. 32 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych
 3. Art. 15-26 Ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Art. 28-33 Ustawy o ochronie danych osobowych
 5. Art. 34 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych
 6. Art. 34 ust. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych
 7. Art. 159-171 Ustawy o ochronie danych osobowych

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie