Prezydenci Polski

List Władysława Raczkiewicza do Ignacego Jana Paderewskiego, notyfikujący mu przekazanie władzy prezydenckiej przez Ignacego Mościckiego w 1939 roku

Prezydenci Polski – chronologiczna lista prezydentów Polski i innych osób sprawujących urząd głowy państwa polskiego od 1918 roku.

Królestwo Polskie i II Rzeczpospolita (1918–1939)

Niepodległość Polski została zadeklarowana 7 października 1918 roku przez Radę Regencyjną, która 11 listopada tego roku przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu jako Naczelnemu Wodzowi (14 listopada otrzymał on pełnię władzy sprawowanej wcześniej przez Radę Regencyjną). Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriel Narutowicz, został zaprzysiężony na urząd 11 grudnia 1922 roku (sprawował go de facto od 14 grudnia).

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierającaUwagi
oddo
Regency Council.jpg
Rada Regencyjna:Od 11 listopada 1918 wraz z Józefem Piłsudskim, jako zwierzchnikiem sił zbrojnych.
14 listopada 1918
Jozef Pilsudski1.jpgJózef Piłsudski – sprawował urząd głowy państwa jako:14 listopada 191814 grudnia 1922[a][1]bezpartyjny, popierany i związany z obozem lewicy niepodległościowej[2]
1.
Gabriel narutowicz.jpgGabriel Narutowicz14 grudnia 1922[a]16 grudnia 1922bezpartyjny, zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”zamordowany przez Eligiusza Niewiadomskiego
Rataj.jpgMaciej Rataj16 grudnia 192220 grudnia 1922Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”tymczasowo wykonywał obowiązki Prezydenta RP po opróżnieniu urzędu, jako marszałek Sejmu
2.
Stanisław Wojciechowski.jpgStanisław Wojciechowski20 grudnia 192214 maja 1926Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
Rataj.jpgMaciej Rataj15 maja 19264 czerwca 1926Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”tymczasowo wykonywał obowiązki Prezydenta RP po opróżnieniu urzędu, jako marszałek Sejmu
31 maja 1926 r. Zgromadzenie Narodowe wybrało na urząd prezydenta RP Józefa Piłsudskiego, nie przyjął on jednak urzędu.Sanacja
3.
Mościcki Kalendarz.jpgIgnacy Mościcki4 czerwca 192630 września 1939[b]bezpartyjny, związany z obozem sanacyjnym

Po puczu wojskowym w 1926 faktycznie najwyższą władzę w państwie miał Józef Piłsudski, który piastował urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939–1990)

30 września 1939 prezydent Ignacy Mościcki przekazał władzę Władysławowi Raczkiewiczowi, pierwszemu prezydentowi na uchodźstwie. Urząd ten stanowił kontynuację prezydentury II RP. Do 5 lipca 1945 r. Rząd RP na uchodźstwie miał pełne uznanie międzynarodowe (z wyjątkiem ZSRR, III Rzeszy i jej sojuszników), po tej dacie przestał być uznawany przez wspólnotę międzynarodową jako jedyny rząd w Polsce. Większość krajów od razu zaakceptowało istniejący stan rzeczy i podpisało umowy międzynarodowe z nowo powstałym państwem. Przez kilkanaście (do kilkudziesięciu) lat uznawany był przez niewielką liczbę państw (Irlandia, Hiszpania, Kolumbia, Kuba, Liban, Watykan, Wenezuela).

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierająca
oddo
Marshal Rydz-Smigly LOC hec 27123.jpgEdward Śmigły-Rydz – wyznaczony 1 września 1939 r. przez prezydenta Mościckiego „na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”[3] – zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej, decyzja odwołana 25 września 1939 r.[4]Obóz Zjednoczenia Narodowego
Wieniawa długoszowski.jpgBolesław Wieniawa-Długoszowski – wyznaczony 25 września 1939 r. przez prezydenta Mościckiego „na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”[4]. – zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej, zrzekł się urzędu następcy prezydenta RP, decyzja o wyznaczeniu następcy odwołana 29 września 1939 r.[5]
1. (4)
Władysław Raczkiewicz 1.jpgWładysław Raczkiewicz30 września 19396 czerwca 1947[c]
2. (5)
AZaleski.jpgAugust Zaleski9 czerwca 19477 kwietnia 1972
No image.svgRada Trzech – organ powstały po odmowie przez Zaleskiego ustąpienia z urzędu Prezydenta RP na Uchodźstwie po zakończeniu kadencji. Działając w sprzeczności z zapisami konstytucyjnymi ogłosiła się ona za kolegialną głowę państwa polskiego. Uznawana za legalną przez większą część emigracji polskiej. W skład Rady wchodzili:3 sierpnia 19547 kwietnia 1972
3. (6)
Stanislaw Ostrowski.gifStanisław Ostrowski9 kwietnia 19728 kwietnia 1979
4. (7)
Edward Bernard Raczyński.jpgEdward Bernard Raczyński8 kwietnia 19798 kwietnia 1986
5. (8)
Sabbat Klub (Sabbat cropped).jpgKazimierz Sabbat8 kwietnia 198619 lipca 1989
6. (9)
Kaczorowski z wnukami (cropped).jpgRyszard Kaczorowski – po zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy przekazał mu swe uprawnienia, a rząd emigracyjny utworzył komisję likwidacyjną, która do 31 grudnia 1991 zakończyła działalność wszelkich emigracyjnych struktur władzy.19 lipca 198922 grudnia 1990

Rzeczpospolita Polska (1944–1952)

Prezydent Krajowej Rady Narodowej[6]

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierająca
oddo
1.
PL Bolesław Bierut (1892-1956).jpgBolesław Bierut31 grudnia 19444 lutego 1947Polska Partia Robotnicza
oficjalnie bezpartyjny[7]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej[6]

Można doszukiwać się sprawowania zastępczo urzędu prezydenta przez Marszałka Sejmu Władysława Kowalskiego (Stronnictwo Ludowe (lubelskie)) 4–5 lutego 1947 – od momentu wyboru na funkcję Marszałka Sejmu Ustawodawczego, do zaprzysiężenia Bolesława Bieruta na urząd Prezydenta RP. Art. 2 ustawy z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej[8] stanowił, że wobec opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zastępuje go Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej. Jednak zgodnie z art. 5 tej ustawy, wygasała ona automatycznie z chwilą ukonstytuowania się ciał parlamentarnych wybranych na zasadzie powszechnych wyborów. W mocy pozostawał więc art. 40 ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (obowiązującej zgodnie z Manifestem PKWN), w myśl którego jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może sprawować urzędu, oraz w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej wskutek śmierci, zrzeczenia się lub innej przyczyny – zastępuje go Marszałek Sejmu[9].

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierająca
oddo
1.
PL Bolesław Bierut (1892-1956).jpgBolesław Bierut5 lutego 194720 listopada 1952Polska Partia Robotnicza
do sierpnia 1948 oficjalnie bezpartyjny[10],
od sierpnia 1948 do 15 grudnia 1948 oficjalnie PPR,
od 15 grudnia 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1952–1989)

Rada Państwa

Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r. znosiła urząd prezydenta. Jego rolę przejęła Rada Państwa (urząd istniejący już pod rządami Małej Konstytucji z 1947 r.) – konstytucyjna kolegialna głowa państwa, na czele z Przewodniczącym Rady Państwa. Kolejnymi przewodniczącymi Rady Państwa, gdy pełniła ona funkcję głowy państwa byli:

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierająca
oddo
1.
Aleksander Zawadzki 1.jpg
Aleksander Zawadzki20 listopada 19527 sierpnia 1964Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Urząd nieobsadzony – zastępcy przewodniczącego:
7 sierpnia 196412 sierpnia 1964
2.
Edward Ochab(1).jpgEdward Ochab12 sierpnia 196411 kwietnia 1968Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
3.
1968 12 27 MSpychalski, 50 rocznica Powstania Wlkp (1969 03) (cropped).jpgMarian Spychalski11 kwietnia 196823 grudnia 1970Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
4.
Cyrankiewicz.jpgJózef Cyrankiewicz23 grudnia 197028 marca 1972Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
5.
Henryk Jabłoński, The Chairman of the Council of State (Head of State) of the People's Republic of Poland 1972-1985.jpgHenryk Jabłoński28 marca 19726 listopada 1985Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
6.
Wojciech Jaruzelski 1987.jpg
Wojciech Jaruzelski6 listopada 198519 lipca 1989Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

W 1989 r. Radę Państwa zastąpiono urzędem prezydenta PRL. Rada Państwa działała do 19 lipca 1989 – dnia wyboru pierwszego Prezydenta PRL.

Prezydent PRL

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierająca
oddo
1.
Wojciech Jaruzelski 1987.jpg
Wojciech Jaruzelski19 lipca 198930 grudnia 1989[d]Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

III Rzeczpospolita (od 1989 roku)

31 grudnia 1989 roku weszła w życie ustawa konstytucyjna o zmianie nazwy państwa na Rzeczpospolita Polska. Do czasu zaprzysiężenia na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy, urząd ten sprawował Wojciech Jaruzelski (wcześniej Prezydent PRL).

Lp.ZdjęcieImię i nazwiskoOkres sprawowaniaPrzynależność partyjna lub partia popierającaUwagi
oddo
1.
Wojciech Jaruzelski 1987.jpg
Wojciech Jaruzelski31 grudnia 1989[d]22 grudnia 1990[11]Polska Zjednoczona Partia Robotniczado 30 grudnia 1989 Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2. (10)
Lech Wałęsa (1991) (cropped).JPGLech Wałęsa22 grudnia 199022 grudnia 1995„Solidarność”, Porozumienie Centrumpierwszy prezydent RP wybrany w demokratycznych wyborach[12]
3. (11)
Aleksander Kwaśniewski 2003.jpgAleksander Kwaśniewski23 grudnia 199523 grudnia 2005Sojusz Lewicy Demokratycznej23 grudnia 2000 rozpoczął drugą kadencję
4. (12)
Lech Kaczyński.jpgLech Kaczyński23 grudnia 200510 kwietnia 2010Prawo i Sprawiedliwośćzginął w katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku
Bronisław Komorowski10 kwietnia 20108 lipca 2010Platforma Obywatelskatymczasowo wykonywał obowiązki Prezydenta RP po opróżnieniu urzędu, jako marszałek Sejmu[13]
Bogdan Borusewicz8 lipca 20108 lipca 2010[14]niezrzeszony, popierany przez Platformę Obywatelskątymczasowo wykonywał obowiązki Prezydenta RP jako marszałek Senatu
Grzegorz Schetyna8 lipca 20106 sierpnia 2010[14]Platforma Obywatelskatymczasowo wykonywał obowiązki Prezydenta RP jako marszałek Sejmu
5. (13)
Bronisław Komorowski (2).jpg
Bronisław Komorowski6 sierpnia 20106 sierpnia 2015Platforma Obywatelska
6. (14)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.jpg
Andrzej Duda6 sierpnia 2015obecniePrawo i Sprawiedliwość6 sierpnia 2020 rozpoczął drugą kadencję

Niedokończone kadencje

Prezydenci zmarli w trakcie pełnienia funkcji:

Prezydenci, którzy ustąpili z funkcji przed upływem kadencji:

Prezydenci, których kadencja została skrócona na mocy ustawy konstytucyjnej:

Uwagi

 1. a b 11 grudnia 1922 r. Gabriel Narutowicz zaprzysiężony został na Urząd Prezydenta RP, ale dopiero 14 grudnia J. Piłsudski przekazał mu władzę jako Naczelnik Państwa, co zostało ujęte w oficjalnym protokole.
 2. Wybrany na drugą kadencję 8 maja 1933 roku, zaprzysiężenie prezydenta odbyło się 9 maja.
 3. (do 5 lipca 1945 roku Prezydent i Rząd RP na uchodźstwie posiadały pełne uznanie międzynarodowe).
 4. a b 31 grudnia 1989 weszła w życie ustawa zmieniająca Konstytucję PRL wprowadzając nowe nazewnictwo urzędów państwowych.

Przypisy

 1. J. Piłsudski: Pisma zbiorowe, t. V. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937 s. 296.
 2. Podczas manifestanci z PPS dnia 10 listopada 1918 działacze próbowali wręczyć Piłsudskiemu sztandar Pogotowia Bojowego PPS. Piłsudski sztandaru nie przyjął, co skomentował "nie mogę przyjąć znaku jednej partii, mam obowiązek działać w imieniu całego narodu" Bohdan Urbankowski: Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg. T. I. Warszawa: 1997. ISBN 83-7001-914-5.
 3. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1939 r. o wyznaczeniu następcy Prezydenta Rzeczypospolitej (M.P. z 1939 r. nr 202, poz. 489).
 4. a b Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1939 r. o wyznaczeniu następcy Prezydenta Rzeczypospolitej (M.P. 1939 nr 213, poz. 2.
 5. M.P. 1939 nr 214, poz. 3.
 6. a b Mołdawa T.: Ludzie władzy 1944–1991. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 89.
 7. Faktycznie do sierpnia 1948 tajny członek Biura Politycznego PPR na polecenie Józefa Stalina. Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, ISBN 978-83-08-04105-5, s. 34.
 8. Dz.U. z 1944 r. nr 5, poz. 23.
 9. Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267).
 10. Faktycznie tajny członek Biura Politycznego PPR na polecenie Józefa Stalina. Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, ISBN 978-83-08-04105-5, s. 34.
 11. Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Art. 2. 1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybranego przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 19 lipca 1989 r. ulega skróceniu i wygasa z chwilą objęcia urzędu przez Prezydenta wybranego w wyborach powszechnych.
 12. Pierwsze powszechne wybory prezydenckie. infor.pl. [dostęp 2020-01-20].
 13. Bronisław Komorowski: Oświadczenie Marszałka Sejmu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 2010-04-11. [dostęp 2015-08-07].
 14. a b Marszałek Borusewicz głową państwa. Do osiemnastej?
 15. Dz.U. z 1990 r. nr 67, poz. 397.

Media użyte na tej stronie

Wojciech Jaruzelski 1987.jpg
Autor: , Licencja: CC BY-SA 3.0 de
Bundesarchiv-Logo-ohne-Wappen.svg


Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny. Korekty i alternatywne opisy są wpisane oddzielnie od opisu oryginalnego. Dodatkowe błędy można zgłaszać na tej stronie w celu poinformowania Niemieckiego Archiwum Federalnego.


Oryginalny opis Archiwum: 

Berlin, Tagung Warschauer Pakt, Gruppenfoto ADN-ZB / Mittelstädt / 29.5.87 / Berlin: Tagung Zum Abschluß stellten sich die Leiter der Delegationen zur turnusmäßigen Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages den Fotografen. v.l.n.r.: Gustáv Husak (CSSR), Todor Shiwkow (VRB), Erich Honecker (DDR), Michail Gorbatschow (UdSSR), Nicolae Ceausescu (SRR), Wojciech Jaruzelski (VRP) und Janos Kadar (UVR). Abgebildete Personen:

Jozef Pilsudski1.jpg
Józef Piłsudski
Stanislaw Ostrowski.gif
Autor: unknown-anonymous, Licencja: GFDL 1.2
Były prezydent RP na emigracji Stanisław Ostrowski (1972-1979)
Stanisław Wojciechowski.jpg
Stanislaw Wojciechowski (1869 – 1953), Polish politician, President of the Republic of Poland
Sabbat Klub (Sabbat cropped).jpg
Autor: Eec, Licencja: CC BY 3.0
Polish President Kazimierz Sabbat at Polish Club in Hamburg
Bronisław Komorowski (2).jpg
Autor: Wojciech Grzędziński, Licencja: CC BY-SA 3.0 pl
31/01/2013 Warszawa

Oficjalne Portrety Prezydenta Bronislawa Komorowskiego.

Fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP
Lech Wałęsa (1991) (cropped).JPG
Autor: TVIATVN, Licencja: CC BY 3.0
Lech Wałęsa.
Mościcki Kalendarz.jpg
Ignacy Mościki - president of Poland (1926-1939)
Władysław Raczkiewicz 1.jpg
Władysław Raczkiewicz (1885-1947) - Polish politician. President of Poland 1940-1947
AZaleski.jpg
August Zaleski Polish Foreign Minister 1926-1932
Regency Council.jpg
Regency Council of the Kingdom of Poland, from left: Józef Ostrowski, kard. Aleksander Kakowski, Zdzisław ks. Lubomirski
1968 12 27 MSpychalski, 50 rocznica Powstania Wlkp (1969 03) (cropped).jpg
Przemawia członek Biura Politycznego KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa Marian Spychalski (obchody 50-lecia Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 1968; prawdopodobnie hala 20 MTP)
Marshal Rydz-Smigly LOC hec 27123.jpg
Official governmental photo of Edward Śmigły-Rydz as a Marshall of Poland. First published in Gazeta Polska in 1937.
Aleksander Zawadzki 1.jpg
Aleksander Zawadzki (1899-1964) – Polish Communist politician, Chairman of the Council of State of the People's Republic of Poland 1952-1964
Aleksander Kwaśniewski 2003.jpg
Autor: , Licencja: GFDL 1.2
Wizyta Oficjalna Prezydenta Irlandii Pani Mary McAleese z małżonkiem.
No image.svg
A 1×1 transparent image. Useful for when a template requires an image but you don't have one.
Lech Kaczyński.jpg
Autor: Chancellery of the President of the Republic of Poland, Licencja: GFDL 1.2
Były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
PL Bolesław Bierut (1892-1956).jpg
Bolesław Bierut, właśc. Bolesław Biernacki, ps. Janowski, Iwaniuk, Tomasz, Bieńkowski, Rutkowski, (ur. 18 kwietnia 1892 w Rurach Jezuickich, dziś dzielnica Lublina - zm. 12 marca 1956 w Moskwie) – polski działacz komunistyczny, agent NKWD, przewodniczący Krajowej Rady Narodowej od 1944, pierwszy przywódca Polski Ludowej, prezydent RP od 1947, Przewodniczący KC PZPR od 1948, premier PRL od 1952.
Cyrankiewicz.jpg
Józef Cyrankiewicz, Prime Minister of Poland (People's Republic of Poland) 1947-1970
Kaczorowski z wnukami (cropped).jpg
Autor: zdjęcie ze zbiorów prywatnych prezydenta, Licencja: CC BY-SA 3.0
Ryszard Kaczorowski z wnukami
Wieniawa długoszowski.jpg
Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942)
Herb Rzeczypospolitej Polskiej (1956 - 1990).png
Herb Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od 8 grudnia 1956 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 3, poz.1)
AGAD List W.Raczkiewicza do J.Paderewskiego s1.png
List Władysława Raczkiewicza informujący Ignacego Paderewskiego o tym, że Ignacy Mościcki przekazał mu włdzę prezydencką
Edward Bernard Raczyński.jpg
Edward Bernard Raczyński (1881-1993) - Polish diplomat, writer, politician and President of Poland in exile (between 1979 and 1986).
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.jpg
Autor: Jakub Szymczuk, Licencja: CC BY-SA 4.0
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Fot. Jakub Szymczuk