Prodziekan

Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  • ds. studiów dziennych
  • ds. studiów zaocznych
  • ds. kształcenia lub dydaktycznych
  • ds. studenckich
  • ds. nauki
  • ds. współpracy z zagranicą.

Na oficjalnych uroczystościach noszą takie same (często czarno-fioletowe) togi i nakrycia głowy jak dziekan, lecz z mniejszą ilością ozdób.

Zobacz też