Propornik

Propornikchorąży piechoty w armii polskiej w XVXVI wieku. Także dowódca proporca w polskiej piechocie XV – XVI wieku.

Bibliografia

  • Mała Encyklopedia Wojskowa. 1967.