Prowincje rzymskie

Cesarstwo Rzymskie z podziałem na prefektury, diecezje i prowincje ok. 400 r. n.e.
Cesarstwo Rzymskie z podziałem na prowincje ok. 210 r. n.e.
Cesarstwo Rzymskie z podziałem na prowincje (czasy cesarza Trajana)
Cesarstwo Rzymskie z podziałem na prowincje (czasy cesarza Trajana przed 117 r.)
Cesarstwo Rzymskie za cesarza Oktawiana Augusta

Prowincje rzymskie – jednostki administracyjne Cesarstwa Rzymskiego, tworzone na podbitych terytoriach (poza Italią). Zarządzane przez namiestników. W wielu prowincjach stacjonowało wojsko rzymskie. Pierwszą rzymską prowincją była wyspa Sycylia, podbita w 241 r. p.n.e. w czasie I wojny punickiej. Liczba i rozmiary poszczególnych prowincji zmieniały się na przestrzeni dziejów Imperium w zależności od warunków zewnętrznych i polityki wewnętrznej.

Zasadniczo prowincje rzymskie dzieliły się na dwa rodzaje:

 • prowincje cesarskie (propretorskie)
 • prowincje senackie (prokonsularne).

Prowincje w czasach Republiki Rzymskiej i daty ich powstania

 • 227 p.n.e. Sicilia – propretorska,
 • 231 p.n.e. Corsica et Sardinia – propretorska,
 • 197 p.n.e. Hispania Citerior i Hispania Ulterior – propretorskie,
 • 167 p.n.e. Illyricum – propretorska,
 • 146 p.n.e. Macedonia-Achaea – propretorska
 • 146 p.n.e. Africa Proconsularis – prokonsularna,
 • 129 p.n.e. Asia – prokonsularna,
 • 120 p.n.e. Gallia Transalpina, późniejsza Gallia Narbonensis – propretorska,
 • 81 p.n.e. Gallia Cisalpina – propretorska, w czasach wczesnego Cesarstwa włączona do Italii,
 • 74 p.n.e. Bitynia – propretorska,
 • 74 p.n.e. Cyrenaica et Creta – propretorska,
 • 64 p.n.e. Cilicia et Cyprus – propretorska,
 • 64 p.n.e. Syria – propretorska,
 • 30 p.n.e. Aegyptus – propretorska, rządzona przez ekwitę jako Praefectus augustalis
 • 15 n.e. Mezja – propretorska.

Zabezpieczenie prowincji

Prowincjami zarządzali gubernatorzy. W czasach Republiki wyznaczano ich na okres jednego roku. Na początku roku kalendarzowego nowi gubernatorzy, wybrani albo poprzez losowanie, albo bezpośrednio, obejmowali wyznaczone dla siebie prowincje. Byli to na ogół politycy z kręgu senatorskiego, dawni pretorzy lub konsulowie.

W czasach Cesarstwa wyjątek od tej zasady stanowił Egipt, który August uczynił prowincją zwyczajowo rządzoną przez wybranego członka warstwy ekwitów. Prowincje wystawione na niebezpieczeństwa obejmowali na ogół dawni konsulowie, mężowie o większym doświadczeniu i prestiżu. Po uformowaniu się pryncypatu August zachował dla siebie uprawnienia wybierania gubernatorów dla tzw. prowincji cesarskich, leżących głównie na niespokojnych granicach, świeżo podbitych, silniej obsadzonych wojskiem i zagrożonych buntami lub najazdami. Pozostałe prowincje oddane zostały w zarządzanie senatowi, który wybierał ich gubernatorów.

Rozmieszczenie legionów w prowincjach było zależne od lokalnych warunków. W 14 roku n.e. w Lusitanii nie stacjonował żaden legion, podczas gdy w Germania Inferior stacjonowały aż cztery. W czasach Cesarstwa największe i najsilniej obsadzone legionami prowincje (np. naddunajskie Pannonia lub Mezja) były dzielone na mniejsze, aby nie zostawiać w rękach jednego człowieka zbyt wielkiej władzy, która mogła zagrozić tronowi. Gubernatorzy takich silnie uzbrojonych prowincji niejednokrotnie sięgali bowiem po władzę w Rzymie, obracając miecze swych legionów przeciwko własnemu krajowi i legionom wiernym władzy centralnej.

W różnych okresach status prowincji miały

Media użyte na tej stronie

Roman empire.png
Autor: , Licencja: CC-BY-SA-3.0
Roman empire
Roemischeprovinzentrajan.png
Roman provinces (German)
Roman Empire with provinces in 210 AD.png
Map of the Roman Empire with the provinces of 210 AD.
Impero romano sotto Ottaviano Augusto 30aC - 6dC.jpg
Autor: Cristiano64, Licencja: CC-BY-SA-3.0
The Roman Empire under Augustus Caesar before the Pannonian revolt (AD 6-9) and before the battle of the Teutoburg Forest (9 AD)
Roman Empire Map.png
Autor: Jani Niemenmaa, Licencja: CC-BY-SA-3.0
Roman empire around 117 AD.
Roman Empire with dioceses in 400 AD.png
Map of the Roman Empire with its dioceses, in 400 AD.