Przecław Słota

Przecław Słota (Złota)
Herb
Jelita
Rodzinaród Jelitczyków (Nagodziców)
Data urodzeniaok. 1375
Data śmierci1419
OjciecFlorian z Gosławic

Przecław Słota z Gosławic herbu Jelita (ur. ok. 1375, zm. 1419) – szlachcic z ziemi łęczyckiej, burgrabia i podstarości poznański w latach 1398–1400.

Swą karierę zawdzięczał ścisłym związkom z dworem Tomka z Węgleszyna, podczaszego krakowskiego i starosty generalnego Wielkopolski.

O chlebowym stole

Przypisuje mu się autorstwo pierwszego świeckiego i zarazem pierwszego podpisanego przydomkiem lub nazwiskiem twórcy dzieła w języku polskim, wiersza O chlebowym stole (znanego też pod tytułem O zachowaniu się przy stole, ok. 1400).

Najstarsza znana kopia utworu została sporządzona około roku 1415. Utwór liczy 114 wersów, z których połowa to ośmiozgłoskowce. Tematycznie wiąże się z kulturą dworsko-rycerską; jest literackim świadectwem przejmowania przez polskie dwory możnowładcze obyczajowości feudalnej Zachodu. Wiersz zawiera wskazówki co do kultury biesiadnej oraz głosi cześć kobiety.

Bibliografia

  • Obyczaje w Polsce, rozdział pierwszy pt. Wieki Średnie, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Chwalby, wydawnictwo PWN, 2004, ​ISBN 83-01-14253-7

Media użyte na tej stronie

Jelita herb.svg
Autor:
Tadeusz Gajl – projekt graficzny – Herb Jelita.jpg
Bastianow (Bastian) – wersja wektorowa
, Licencja: CC BY-SA 3.0
Herb Jelita