Przegląd Prawosławny

Przegląd Prawosławny
Częstotliwośćmiesięcznik
Państwo Polska
WydawcaFundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
Pierwszy numer1985
Redaktor naczelnyEugeniusz Czykwin
Średni nakład5000 egz.
FormatA4
Liczba stron68
ISSN1230-1078
Strona internetowa

Przegląd Prawosławny – ogólnopolski prawosławny miesięcznik społeczno-religijny, pierwsze tego typu pismo w powojennej historii Polski.

Ukazuje się od 1985, początkowo pod nazwą Tygodnik Podlaski, jako dodatek do Tygodnika Polskiego, organu prasowego Unii Chrześcijańsko-Społecznej. W 1991 pismo usamodzielniło się i przyjęło dzisiejszą nazwę.

„Przegląd” publikuje artykuły w języku polskim, białoruskim, ukraińskim i rosyjskim, docierając do społeczności prawosławnej w Polsce i za granicą. Tematyka pisma obejmuje informacje o historii, nauczaniu i aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce i na świecie. Dużą część każdego numeru zajmują również artykuły dotyczące problemów i kultury wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych oraz ich miejsca we współczesnym krajobrazie społecznym Polski.

Pismo jest wydawane w Białymstoku w nakładzie około 5000 egzemplarzy.

Zespół redakcyjny

  • Michał Bołtryk
  • Eugeniusz Czykwin – redaktor naczelny
  • Natalia Klimuk
  • Jan Makal
  • Ałła Matreńczyk – sekretarz redakcji
  • Anna Radziukiewicz – zastępca redaktora naczelnego
  • Dorota Wysocka

Zobacz też

Media użyte na tej stronie