Przemyślidzi

Przemyślidzi
Herb Przemyślidzi
Kraj

Czechy, Polska

Założyciel

Legendarny:
Przemysł Oracz Historyczny:
Borzywoj I

Ostatni przedstawiciel

jako władca Czech i Polski: Wacław III (do 1306)
jako książę raciborski: Walentyn (do 1521)

Rok założenia

ok. 871

Rok rozwiązania

1521

Pochodzenie etniczne

czeska

Przemyślidzi (cz. Přemyslovci) – czeska dynastia wywodzona od legendarnego Przemysła, męża Libuszy. Historycznie panowała w Czechach od Borzywoja, który ok. roku 871 przyjął chrzest. Główna linia wygasła w 1306 roku wraz ze śmiercią Wacława III. Boczna linia zapoczątkowana przez Mikołaja I (nieślubny syn Przemysła Ottokara II) panowała w księstwach śląskich (opawskim, karniowskim i raciborskim) między 1269 a 1521.

Spokrewnieni z dynastią Piastów poprzez liczne małżeństwa począwszy od Mieszka I i Dobrawy, córki Bolesława I Srogiego. Przez krótki okres panowali także w Polsce, na Węgrzech oraz w Austrii, Styrii, Krainie i Karyntii. Ich miejsce na tronie Czech zajęła niemiecka dynastia Luksemburgów.

Przemyślidzi na polskim tronie

W 1085 roku Przemyślida Wratysław II został koronowany za zgodą cesarza Henryka IV na króla Czech i nominalnie Polski. Pierwszym faktycznym władcą Polski z dynastii Przemyślidów był Wacław II, który w 1291 roku opanował Kraków, a w 1300 roku zajął Wielkopolskę i za zgodą cesarza koronował się w Gnieźnie na króla Polski. Ze względu na przedwczesną śmierć nie doszło do koronacji jego syna i następcy Wacława III (1305–1306), jednak przez kilka miesięcy jego władza była uznawana na ziemiach polskich.

Koronacje królewskie

Biskupi

Duchowieństwo diecezjalne

 • Otto Dypoldowic – prepozyt magdeburski
 • Sifrid – kanonik ołomuniecki
 • Jan – proboszcz wyszehradzki

Zakonnicy i zakonnice

Zgony nienaturalne

Potomstwo naturalne

Dzieci Przemysła Ottokara II:

Dziecko Wacława II:

Dziecko Wacława II lub Wacława III:

Książęta na Ołomuńcu

 • 1061–1087 Otto I Piękny (syn Brzetysława I, księcia Czech)
 • 1087–1109 Światopełk II (syn, książę Czech od 1107)
 • 1126–1130 Wacław I (syn)
 • 1135–1137 Leopold (syn Borzywoja II, księcia Czech)
 • 1137–1140 Władysław (syn Sobiesława I, księcia Czech)
 • 1140–1160 Otto III Detleb (syn Ottona II)
 • 1160–1191 Konrad III Otto (syn Konrada II, książę Czech od 1188)
 • 1189 Włodzimierz (syn, usunięty, zm. 1200)
 • 1194 Włodzimierz (ponownie)
 • 1194–1200 Brzetysław (brat)

Książęta na Brnie

 • 1101–1113 Oldrzych (syn Ottona I Pięknego)
 • 1113–1156 Wratysław (syn)
 • 1156–1177 Oldrzych (syn Sobiesława I, księcia Czech)
 • 1177–1191 Konrad III Otto (syn Konrada II, książę Czech od 1188)
 • 1191–1198 Spitygniew (syn Wratysława)

Książęta na Znojmie

 • 1101–1112 Luitpold (syn Ottona I Pięknego)
 • 1112–1113 Oldrzych (brat)
 • 1113–1161 Konrad II (syn Luitpolda)

Książęta Moraw

 • 1059–1061 Wratysław II (syn Brzetysława I, książę Czech od 1061, król 1085–1092)
 • 1123–1126 Otto II Czarny (Otik) (syn Ottona I Pięknego)

Margrabiowie Moraw

 • 1197–1222 Władysław III Henryk (syn Władysława II, króla Czech, książę Czech w 1197)
 • 1224–1228 Władysław (syn Przemysła Ottokara I, króla Czech)
 • 1228–1239 Przemysł (brat)
 • 1246–1247 Władysław (syn Wacława I, króla Czech)
 • 1247–1278 Przemysł Ottokar II (brat, król Czech od 1253)

Książęta Austrii

 • 1246–1247 Władysław (syn Wacława I króla Czech)
 • 1251–1278 Przemysł Ottokar II (brat; król Czech od 1253; książę Karyntii i Styrii od 1269)

Książęta Opawy

 • 1280–1318 Mikołaj I (syn Przemysła Ottokara II, króla Czech)
 • 1318–1365 Mikołaj II (syn)
 • 1365–1381 Wacław (syn)
 • 1381–1433 Przemko (brat)
 • 1433–1452 Wilhelm (syn)
 • 1452–1464 Ernest (brat)

Książęta Raciborza

 • 1318–1380 Jan I (syn Mikołaja II)
 • 1380–1424 Jan II (syn)
 • 1424–1456 Wacław (syn)
 • 1456–1493 Jan III (syn)
 • 1493–1506 Mikołaj III (syn)
 • 1506 Jan IV (brat)
 • 1506–1521 Walenty (brat, pan Bogumina)

Książęta Głubczyc

 • 1318–1394 Mikołaj III (syn Mikołaja II)
 • 1394–1447 Wacław (syn Przemka)
 • 1447–1483 Jan (syn)

Książęta ziębiccy

 • 1433–1452 Wilhelm (syn Przemka)

Książęta Karniowa

 • 1407–1452 Mikołaj (syn Jana II)
 • 1452–1474 Jan (syn, usunięty zm. 1483)

Książęta Rybnika

 • 1407–1452 Mikołaj (syn Jana II)
 • 1452–1478 Wacław (syn)

Książęta Ścinawy

 • 1452–1474 Wacław (syn Wilhelma)

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Přemyslovci erb.svg
Coat of arms of the Přemyslid royal dynasty from Bohemia.