Przemysł

(c) Bundesarchiv, B 145 Bild-F038788-0014 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA 3.0
Przemysł

Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn[1].

Funkcje przemysłu

  • produkcyjna (pozyskiwanie i przetwarzanie)
  • społeczna (miejsca pracy, rozwój techniki produkcji, polepszenie warunków życia)
  • przestrzenna (rozwój miast, przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska)
  • ekonomiczna (produkcja różnorodnych dóbr, energii lub wydobywanie surowców mineralnych)

Branżowy podział przemysłu

GrupaGałąźPrzykłady przedsiębiorstw
przemysł paliwowo-energetycznyprzemysł węglowykopalnie węgla kamiennego, kopalnie węgla brunatnego, piaskarnie podsadzkowe, brykietownie
przemysł paliwowyodwierty ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu łupkowego, rafinerie, koksownie
przemysł energetycznyelektrownie i elektrociepłownie
przemysł metalurgicznykopalnictwo i hutnictwo żelazakopalnie rudy żelaza, huty żelaza, stalownie, walcownie, odlewnie żelaza i stali, fabryki blach
przemysł metali nieżelaznychkopalnie rud metali nieżelaznych, huty metali nieżelaznych, odlewnie stopów nieżelaznych
przemysł elektromaszynowyprzemysł metalowyzakłady produkcji narzędzi i wyrobów metalowych, lodówek, maszyn do szycia itp.
przemysł maszynowyfabryki obrabiarek, silników, kotłów, maszyn górniczych, ciągników i maszyn rolniczych, maszyn do różnych rodzajów przemysłu
przemysł precyzyjnyfabryki zegarków, instrumentów pomiarowych, wag, urządzeń precyzyjnych itp.
przemysł środków transportufabryki samochodów, samolotów, lokomotyw, wagonów, rowerów, stocznie
przemysł elektrotechniczny i elektronicznyfabryki kabli, transformatorów, tranzystorów, układów scalonych, żarówek, aparatów telefonicznych, telewizorów, urządzeń audiowizualnych i sprzętu AGD
przemysł chemicznyprzemysł chemicznykopalnie siarki, soli, fabryki nawozów sztucznych, włókien sztucznych, mas plastycznych, wyrobów gumowych, chemii nieorganicznej i organicznej, środków piorących i kosmetyków, zakłady farmaceutyczne,
przemysł mineralny

(hutnictwo szkła i ceramiki)

przemysł materiałów budowlanychcementownie, cegielnie, wapienniki, fabryki ceramiki budowlanej, fabryki domów (produkcja prefabrykatów betonowych)
przemysł szklarski (hutnictwo szkła)huty szkła, fabryki opakowań szklanych
przemysł ceramiki szlachetnejfabryki porcelany stołowej i elektrotechnicznej, fabryki fajansów
przemysł drzewno-papierniczyprzemysł drzewnytartaki, fabryki płyt pilśniowych, sklejek, oklein, fabryki mebli, zapałek
przemysł celulozowo-papierniczyfabryki papieru, celulozy i tektury
przemysł lekkiprzemysł włókienniczy (tekstylny)przędzalnie, tkalnie, fabryki wyrobów dzianych, producenci włóknin
przemysł odzieżowyfabryki gotowej odzieży
przemysł skórzanygarbarnie, fabryki butów, wytwórnie galanterii skórzanej
przemysł spożywczyprzemysł spożywczy ogólnyrzeźnie, przetwórnie mięsa, przetwórnie rybne, mleczarnie, młyny, cukrownie, piekarnie, gorzelnie, browary, wytwórnie soków i przetworów owocowo-warzywnych, konserw, olejarnie, fabryki cukiernicze, przemysł tytoniowy
przemysł spożywczy rolniczy
przemysł ogólnyprzemysł paszowy i utylizacyjnyfabryki mączki paszowej i pasz treściwych, fabryki przerabiające odpadki przemysłowe
przemysł poligraficznydrukarnie, zakłady introligatorskie
przemysł wysokiej technologiiproducenci sprzętu komputerowego, oprogramowania i elektroniki
przemysły innewytwórnie instrumentów muzycznych, zabawek, galanteriizakłady lutnicze

Zobacz też

Przypisy

  1. przemysł, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2015-09-06].

Media użyte na tej stronie

Bundesarchiv B 145 Bild-F038788-0014, Wolfsburg, VW Autowerk, Käfer.jpg
(c) Bundesarchiv, B 145 Bild-F038788-0014 / Schaack, Lothar / CC-BY-SA 3.0
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny. Info non-talk.svg
VW-Werk, Wolfsburg
Montage-Käfer