Psi (jednostka)

Psi (ang. pound per square inch, funt na cal kwadratowy, ściślej pound-force per square inch, funt-siła na cal kwadratowy) – jednostka pochodna ciśnienia lub naprężenia w brytyjskim systemie miar, oparta na sile ciężkości.

1 psi = 0,0680459582401954 atm
1 psi = 6 894,75729 Pa
1 psi = 0,068947 bar

Używa się również nazwy jednostki zapisywanej jako psig, która oznacza różnicę ciśnienia zmierzonego i ciśnienia atmosferycznego (ciśnienie badane [psig] = ciśnienie zmierzone [psi] − ciśnienie atm. [psi]).

Zobacz też

  • psf – funt na stopę kwadratową