Puentylizm

Detal z obrazu Seurata La Parade, 1889

Puentylizm lub pointylizm (z fr. pointiller – kropkować, punktować[1]) – neoimpresjonistyczna technika kształtowania formy obrazu, polegająca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na płótno czubkiem pędzla. Te punkty i kreski, oglądane z odpowiedniego, uzależnionego od ich wielkości oddalenia, zlewają się w jedno, tworząc obraz. Technika stanowiła rozwinięcie dywizjonizmu[2].

Przyjmuje się, że twórcą puentylizmu był Georges Seurat. Nazwę kierunku utworzył natomiast krytyk Felix Fénéon, który użył określenia pointylizm ("kropkowanie") w odniesieniu do techniki malarskiej Seurata i jego obrazu Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte[3]. Określenie to w zamierzeniu krytyka deprecjonujące, stało się z czasem neutralne i przyjęło się jako określenie tej techniki[4].

Przypisy

  1. Władysław Kopaliński: pointer; pointylizm. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [dostęp 2010-12-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
  2. Anita. Włodarczyk-Kulak: O sztuce nowej i najnowszej : główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010, s. 34. ISBN 978-83-262-0526-2.
  3. Terry W. Strieter: Nineteenth-century European art : a topical dictionar. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1999, s. 178. ISBN 978-0-313-29898-1.
  4. Anita. Włodarczyk-Kulak: O sztuce nowej i najnowszej : główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010, s. 36. ISBN 978-83-262-0526-2.

Media użyte na tej stronie

Seurat-La Parade detail.jpg
Detail showing pointillism technique. Instead of painting outlines and shapes with brush strokes and areas of color, pointillism builds up the image from separate colored dots of paint. From a distance, the dots merge to some extent and appear to be areas of shaded tones, but the colors have an extra vibrancy from the juxtaposition of contrasting dots.