Radio Maryja

Radio Maryja
Ilustracja
Dziedziniec przed siedzibą Radia Maryja
Państwo

 Polska

Województwo

 kujawsko-pomorskie

Siedziba

Toruń

Język

polski

Data założenia

8 grudnia 1991[1]

Właściciel

Warszawska Prowincja Redemptorystów

Prezes

dr o. Tadeusz Rydzyk

Format stacji

Muzyka chrześcijańska (od strony muzycznej)
społeczno-religijny (katolicki) (od strony programowej)

Częstotliwości
w miastach

zob. osobną sekcję w artykule

Strona internetowa
Pomnik Jana Pawła II przed siedzibą Radia Maryja, dłuta gdańskiego rzeźbiarza Giennadija Jerszowa 2014 rok
Siedziba Radia Maryja widziana od strony południowej

Radio Maryjapolska rozgłośnia radiowa o charakterze społeczno-katolickim, założona 8 grudnia 1991 w Toruniu przez zakonników ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów) z o. Tadeuszem Rydzykiem na czele. Jest rozgłośnią religijną o największym zasięgu w Polsce. Część emitowanych audycji pokrywa się z równoległą transmisją w Telewizji Trwam.

Lokalizacja

Siedziba radia znajduje się w północnej części miasta, w dzielnicy Chełmińskie Przedmieście, przy ul. Żwirki i Wigury 80.

Sytuacja własnościowa i prawna

Radio funkcjonuje jako kościelna osoba prawna należąca do Kościoła rzymskokatolickiego; posiadaczem koncesji jest zakon katolicki – Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), podlegający kanonicznie papieżowi. Dyrektorem Radia jest o. Tadeusz Rydzyk. W dokumentach przedstawionych KRRiT o. Rydzyk figuruje jako jednoosobowy organ nadzorczy, jednoosobowy organ zarządzający i jednoosobowy organ kontrolny Radia Maryja.

Radio Maryja nadaje na podstawie ogólnopolskiej koncesji nr 003/K/2008-R z dnia 9 maja 2008. udzielonej Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, która jest ważna do 2018. Koncesja określa program Radia Maryja jako program o charakterze społeczno-religijnym, przedstawiającym zagadnienia wiary chrześcijańskiej oraz problemy życia społecznego z punktu widzenia wiary i społecznej nauki Kościoła katolickiego. W lipcu 2018 koncesja została przedłużona na kolejne 10 lat, czyli do 2028[2].

Historia

10 lutego 1990 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o. Tadeusz Rydzyk wraz z Iwano Pietrobellim podjęli decyzję stworzenia Radia Maryja. W marcu 1991 prowincjał oo. redemptorystów w Polsce zgodził się na start radia. 9 czerwca 1991 stacja otrzymała pierwsze pozwolenia na stacje nadawcze w Toruniu i Bydgoszczy[3]. Środki na postawienie pierwszego masztu nadawczego Tadesz Rydzyk uzyskał od Vassuli Ryden[4].

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu radiowego 9 grudnia 1991, działając jako stacja lokalna. Statut radiu nadał prowincjał oo. redemptorystów. Rozgłośnia otrzymała następnie 117 koncesji lokalnych nie przystępując do konkursu na koncesję ogólnokrajową. Dodatkowo w 1993 niektóre diecezje udostępniły Radiu Maryja otrzymane przez nich od KRRiT częstotliwości radiowe. 23 czerwca 1994 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmieniła to na siedmioletnią koncesję ogólnokrajową i obiecała 80% pokrycia powierzchni kraju.

Radio Maryja w 1993 uzyskało status nadawcy społecznego – w zamian za zobowiązanie się do rezygnacji z emisji reklam, opłata koncesyjna została zredukowana o 80% (dla stacji ogólnokrajowej wynosi ona w granicach 7 mln 640 tys. złotych rocznie).

27 marca 1993 Radio Maryja rozpoczęło nadawanie za pośrednictwem satelity Eutelsat II.

28 czerwca 1994 Radio zostało zaproszone przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Wałęsę, do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odpowiadał on na pytania słuchaczy[3].

27 października 1994 Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu za pośrednictwem satelity Galaxy VII na obszar Ameryki Północnej i Środkowej, a 20 lipca 1995 za pośrednictwem satelity Hot Bird 1. Od 23 sierpnia do 24 września nadawało próbną transmisję na falach krótkich, przeznaczoną dla Polaków na Wschodzie.

W grudniu 1998 roku powstała strona internetowa Radia Maryja pod adresem URL www.radiomaryja.pl[5], która w maju 2000 roku przekształciła się w portal internetowy stacji radiomaryja.pl[6].

Od 2 maja 2006 nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje 8-osobowa Rada Programowa, w której skład wchodzi 4 członków powoływanych przez Episkopat Polski oraz 4 członków powoływanych przez zakon redemptorystów. Jej pierwszym przewodniczącym został ks. prof. Wacław Depo, obecnie metropolita archidiecezji częstochowskiej.

24 czerwca 2006 Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła umowę z Warszawską Prowincją Redemptorystów odnośnie do funkcjonowania Radia Maryja, a także statut Radia Maryja i regulamin Rady Programowej.

28 marca 2007 w Warszawie odbył się Marsz Dla Życia, którego głównym organizatorem było Radio Maryja i Telewizja Trwam.

5 stycznia 2008 Radio Maryja wraz z Telewizją Trwam i „Naszym Dziennikiem” zostały uhonorowane medalem Milito pro Christo za „chwalebne i zaszczytne pełnienie misji pasterskiej, dając świadectwo najwyższym wartościom, jakimi są prawda i umiłowanie Ojczyzny”, odebrane z rąk biskupa polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego w warszawskiej katedrze polowej Wojska Polskiego[7].

25 listopada 2016 Poczta Polska wprowadziła do obiegu okolicznościowy znaczek z okazji 25-lecia radia. Walor wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 43x31,25 mm. Nakład wyniósł 360.000 sztuk. Autorem projektu była Marzanna Dąbrowska[8].

Elementy programu

Głównymi elementami programu rozgłośni są: ewangelizacja, modlitwa, medytacja, muzyka religijna oraz publicystyka społeczno-polityczna. Radio emituje programy, takie jak: Rozmowy niedokończone, w których porusza się różnorodne tematy, Aktualności dnia, Audycje dla małżonków i rodziców, Audycje dla młodych, Audycje dla rolników, Porady, Katechezy oparte na Katechizmie Kościoła Katolickiego, nauczaniu papieży i biskupów, odmawianiu brewiarza, różańca, koronki do Miłosierdzia Bożego, godzinek. Codziennie transmitowana jest msza święta oraz Apel Jasnogórski z Częstochowy. Retransmitowany jest serwis informacyjny Radia Watykańskiego. Transmitowane są wszystkie pielgrzymki papieskie oraz cotygodniowa modlitwa Anioł Pański. Radio emituje też m.in. następujące programy: Mogę, chcę pomóc, audycje dla dzieci, Radiowa lektura (cykliczny program, w którym czytane są książki), Muzyka mistrzów (program o muzyce poważnej).

Struktura oferty programowej Radia Maryja w 2007 roku[9]

 • 44,1% – Religia,
 • 21,5% – Publicystyka i informacje
 • 14,4% – Muzyka
 • 7,2% – Informacje,
 • 3,4% – Audycje dla dzieci i młodzieży,
 • 2,7% – Inne audycje słowne i słowno-muzyczne,
 • 2,4% – Audycje edukacyjne,
 • 1,5% – Literackie audycje i formy udramatyzowane,
 • 1,5% – Poradnicze,
 • 0,6% – Rozrywka.

Krytyka i kontrowersje

Radio Maryja wywołało wiele kontrowersji i jest często krytykowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Biskup Tadeusz Pieronek, były sekretarz generalny Episkopatu Polski, powiedział, że Radio Maryja jest prawdziwym i narastającym problemem, dodając, że stacja oferuje ograniczone spojrzenie na chrześcijaństwo, które jest wyjątkowo kompromitujące i wstydliwe, chore i niebezpieczne.

Obawy Watykanu

Watykan wyraził zaniepokojenie tą stacją , a Episkopat Polski ostrzegł Radio Maryja przed zaangażowaniem się w transmisję polityczną. Kardynał Stanisław Dziwisz z Krakowa i ówczesny prymas kraju, kardynał Józef Glemp, wezwali biskupów do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko stacji . W 2002 r. prymas nakazał Radiu Maryja zakończyć działalność w swojej archidiecezji . Komentatorzy prasowi sugerowali, że może dojść do schizmy, ale grupa polskich biskupów odrzuciła te spekulacje, które, jak twierdzili, nie miały żadnego związku z rzeczywistością. W 2005 kardynał Józef Glemp powiedział, że Radio Maryja powoduje rozłam w Kościele .

W 2006 nuncjusz papieski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk, napisał do polskich biskupów z prośbą o pomoc w przezwyciężeniu trudności spowodowanych niektórymi przekazami i poglądami prezentowanymi przez Radio Maryja. Ostrzegł także przed sankcjami za działalność uważaną za niezgodną z prawem lub szkodliwą dla Kościoła. Według oficjalnej watykańskiej strony internetowej Radio Maryja, ogólnopolski system radiowy zorganizowany przez Ojców Redemptorystów, znacznie bardziej zaangażował się w szerzenie ryzykownej polityki niż w głoszenie Ewangelii. Papież Benedykt XVI ostrzegł Radio Maryja, aby przestało angażować się w politykę.

Podziały w polskim Kościele

Polscy biskupi pozostają jednak podzieleni w stosunku do Radia Maryja, biorąc pod uwagę jego znaczny wpływ wśród głównych odbiorców, którzy są w przeważającej części starszymi osobami. Podczas gdy niektórzy biskupi skrytykowali Radio Maryja za rozpowszechnianie opinii niezgodnych z oficjalnym nauczaniem Kościoła katolickiego, inni popierają tę stację. Krytycy zauważają, że polscy biskupi od dawna są podzieleni przez Radio Maryja.

Lech Wałęsa, laureat Nagrody Nobla i były prezydent Polski, stwierdził, że Radio Maryja kłamie, jeśli uważa się za stację katolicką. Według artykułu z 2013 w liberalnym katolickim tygodniku Tygodnik Powszechny przyczyną chorób Kościoła w Polsce jest Radio Maryja.

Zarzuty dotyczące antysemityzmu

Według Ligi Przeciwko Zniesławieniu i innym krytykom radio od samego początku promowało nacjonalizm i antysemityzm. Zarzuty antysemityzmu skierowane przeciwko Radiu Maryja zwróciły na stację uwagę całego świata .

W styczniu 2000 Radio Maryja przeprowadziło wywiad między Ryszardem Benderem, historykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a Dariuszem Ratajczakiem, skazanym za negację Holokaustu, który twierdził, że Auschwitz było raczej obozem pracy niż obozem zagłady.

W kwietniu 2006 znany polski eseista Stanisław Michalkiewicz – główna postać w Telewizji Trwam, stwierdził, że mężczyźni z Judei ... próbują nas zaskoczyć od tyłu i nawiązuje do Światowego Kongresu Żydów jako główna firma w branży holokaustu .

W lipcu 2007 ponad siedmiuset polskich intelektualistów katolickich, dziennikarzy, księży i aktywistów podpisało publiczny list protestacyjny potępiający antysemickie uwagi Radia Maryja. Rada Etyki Mediów określiła słabo udokumentowane oskarżenia stacji przeciwko Żydom jako prymitywny antysemityzm i potępiła Radio Maryja .

Departament Stanu USA w raporcie z 2008 r. określił Radio Maryja „jedną z najbardziej ewidentnie antysemickich rozgłośni w Europie”[10]. Raport Rady Europy stwierdził, że Radio Maryja od kilku lat otwarcie nawołuje do antysemityzmu.

31 stycznia 2009 w trakcie audycji prowadzonej m.in. przez Jerzego Roberta Nowaka, z rozgłośnią połączył się Bogusław Wolniewicz. Jego ponad 8-minutowa wypowiedź zawierała w sobie wiele treści antysemickich – napisali do prokuratury działacze stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita . Jako przykład tego rodzaju treści przytoczyli opinie na temat przedwojennego pisarza Brunona Schulza. Gość toruńskiej rozgłośni protestował przeciwko działaniom władz państwowych, które – jego zdaniem – zbytnio zajmują się promowaniem kultury żydowskiej kosztem polskiej. Zaznaczył przy tym, że według niego problem dotyczy zarówno rządu, jak i głowy państwa. Gdy działacze stowarzyszenia zapowiedzieli działania w sprawie wypowiedzi Wolniewicza, spotkało się to z natychmiastową reakcją toruńskiej rozgłośni. W jej imieniu zaatakował w czwartek organizację prof. Jerzy Robert Nowak, który długo i obszernie wyliczał, kto z członków rady programowej Otwartej Rzeczpospolitej w przeszłości sympatyzował z poglądami forsowanymi przez władze PRL, bądź – według niego – otwarcie je popierał.

W styczniu 2017 w raporcie opublikowanym przez Ligę Antydefamacyjną w USA oskarżono Radio Maryja o 25 lat antysemityzmu.

W 2017 o. Tadeusz Rydzyk, z pomocą szefa fundacji From The Depths Jonny’ego Danielsa – zaprosił grupę izraelskich polityków, w tym wiceprzewodniczącego Knesetu Yiehela Bara i izraelskiego ministra komunikacji Ayoub Kara, na uroczystość upamiętniającą Radio Maryja w Toruniu poświęconą na temat Pamięci i nadziei. Wydarzenie odbyło się w kaplicy Pamięci, znajdującej się w kościele Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, i rzekomo odbyło się na cześć polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy uratowali Żydów z niemieckich obozów śmierci podczas II wojny światowej.

Wizyta delegacji izraelskiej została silnie zaatakowana przez niektórych komentatorów, zwłaszcza w izraelskich mediach, którzy oskarżyli członków delegacji o przymykanie oczu na długą historię antysemityzmu Radia Maryja i jej dyrektora.

Zaangażowanie w politykę

Jarosław Kaczyński, były premier Polski, był stałym gościem Radia Maryja, podobnie jak inni prawicowi i skrajnie prawicowi politycy, tacy jak Andrzej Lepper, Roman Giertych i Zbigniew Ziobro. Gdy dowiedział się o służbie stacji dla partii konserwatywnych, Watykan zażądał, by porzuciła politykę. Zapytany, czy ks. Rydzyk sam stworzy partię, biskup Pieronek odpowiedział, że nie wyobraża sobie księdza zakładającego organizację polityczną[11]. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Bp. Pieronek narysował analogię, mówiąc, że Adolf Hitler wykorzystywał także religię do swoich celów politycznych, stosując motto Gott mit uns[12].

Radio Maryja zdecydowanie sprzeciwiło się przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004. Stacja promowała program polityczny partii Prawo i Sprawiedliwość, który wraz z Lechem Kaczyńskim dążył do wprowadzenia kary śmierci w Polsce i całej Europie. Poparcie dla kary śmierci silnie kontrastuje z głównymi naukami Kościoła rzymskokatolickiego.

W lutym 2006 Prawo i Sprawiedliwość podpisały kluczowe porozumienie z dwiema innymi partiami politycznymi, na które zaproszono tylko ks. Rydzyk i dziennikarze Telewizji Trwam – którzy czynnie wspierali Prawo i Sprawiedliwość podczas wyborów – zostali wpuszczeni do pokoju podczas podpisywania. Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Elżbieta Kruk oświadczyła, że nie ma uprawnień do działania w związku z tymi skargami, ponieważ została powołana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, członka Prawa i Sprawiedliwości. Krytycy twierdzili, że rząd obawiał się wyobcowania oddanej publiczności Radia Maryja, która stanowi znaczną część bazy politycznej Prawa i Sprawiedliwości.

Rada Etyki Mediów negatywnie zaopiniowała zasadność nałożenia 22 marca 2006 roku 500 000 zł kary na Telewizję Polsat za program Kuby Wojewódzkiego wyemitowany 26 lutego 2006, w którym zaproszona Kazimiera Szczuka, krytyk literacki i osobowość telewizyjna, szydziła (zdaniem wielu widzów skarżących się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) z niepełnosprawnej redaktorki Radia Maryja, Magdaleny Buczek, która często odmawia modlitwy, jednocześnie jak Szczuka twierdziła nie wiedząc, że porusza się na wózku inwalidzkim. Pomimo publicznych przeprosin Szczuki, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała ją za winną obrażania osoby niepełnosprawnej i kpienia z jej religii. Jedyny odrębny członek Rady, Wojciech Dziomdziora, spekulował, że związki Radia Maryja z Prawem i Sprawiedliwością były prawdziwym powodem kary Szczuki, zauważając, że Szczuka została zmuszona do zapłacenia sztywnej grzywny, podczas gdy Radio Maryja mogło bezkarnie dyskredytować inne religie.

We wrześniu 2012 Radio Maryja i Telewizja Trwam zorganizowały demonstrację pod hasłem Przebudźcie się, Polsko! z udziałem Prawa i Sprawiedliwości w celu protestu wobec rzekomej próby centralnego uciszenia przez rząd obu stacji poprzez niewłączenie ich do multipleksu telewizji cyfrowej w tym kraju. Demonstracja doprowadziła do ponownej krytyki upolitycznionego przesłania stacji przez wysokiej rangi duchownych katolickich. Biskup Piotr Jarecki, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, powiedział w wywiadzie, że działania stacji były niezgodne z doktryną Kościoła i powiedział, że przystępują do niebezpiecznej ścieżki zamieszania.

Uwagi na temat Lecha i Marii Kaczyńskich

W 2007 pierwsza dama Maria Kaczyńska spotkała się z pięćdziesięcioma dziennikarkami na Dzień Kobiet; kobiety podpisały oświadczenie, aby zaprotestować przeciwko zaostrzeniu polskich przepisów dotyczących aborcji. O. Rydzyk wywołał kontrowersje, gdy opisał spotkanie jako szambo. Później gazeta Wprost opublikowała nagranie z jednego z wykładów o. Rydzyka, w którym nazwał Kaczyńską czarownicą, która powinna wykonać eutanazję na sobie. Twierdził także, że prezydent Lech Kaczyński oszukał go; nazwał oszustem, który skłonił się pod naciskiem lobby żydowskiego. O. Rydzyk zasugerował, że taśmy zostały przerobione i nazwał tę historię fikcyjną.

Arcybiskup Józef Michalik powiedział, że nie zostaną podjęte żadne działania dyscyplinarne przeciwko dyrektorowi Radia Maryja: Nie można osądzać osoby na podstawie jednego stwierdzenia lub na podstawie pewnego braku taktu.

W 2012 Radio Maryja, od dawna krytykujące rzekomą masonerię, wyemitowało wywiad, w którym twierdził, że katastrofa polskiego Tu-154 w Smoleńsku – wśród wielu innych czynów – była wynikiem masońskiego spisku przeciwko partii Prawo i Sprawiedliwość.

Zniesławianie ekologów

Radio Maryja jest znane też z licznych kontrowersyjnych wypowiedzi skierowanych przeciwko ekologom[13].

Nieprawidłowości w gospodarce finansowej

Prokuratura Rejonowa w Toruniu i Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe prowadziły w 1995 r. sprawę dotyczącą zaginięcia z prywatnego mieszkania 200 tysięcy marek niemieckich, należących do toruńskiego Radia Maryja i przeznaczonych na zakup za granicą sprzętu radiowego. Śledztwo w sprawie kradzieży zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Przy okazji tego śledztwa okazało się, że mieszkający w Bydgoszczy Piotr R. prawdopodobnie użyczał Radiu Maryja swojego konta walutowego i wywoził za granicę dewizy w gotówce bez zezwoleń bankowych. Prokuratorzy bydgoscy nie znaleźli w dokumentach celnych śladu zagranicznych zakupów lub darowizn dla Radia Maryja. Na tej podstawie uznali, że zachodzi podejrzenie nieprawidłowości finansowych w radiostacji, a ponieważ mieści się ona w Toruniu - tam przekazali sprawę.[14]

Zwolennicy i ich reakcja na krytykę

Entuzjaści stacji twierdzą, że Radio Maryja jest celem mediów, które przeprowadziły kampanię oszczerstw i że wypowiedzi transmitowane przez stację są bardzo rzadkie i pochodzą od słuchaczy, a nie od pracowników. Były gabinet Jarosława Kaczyńskiego otwarcie poparł Radio Maryja. W grudniu 2006 Kaczyński dołączył do obchodów 15-lecia Radia Maryja i chwalił stację jako źródło pocieszenia i nadziei.

Po międzynarodowej krytyce w 2006 Polska konferencja biskupów chwali Radio Maryja. Wsparcie dla Radia Maryja jest często wyrażane w Naszym Dzienniku, który jest związany ze stacją.

Zasięg

Polska

Radio Maryja nadaje z 126 nadajników UKF na terenie całego kraju. Jest ich zdecydowanie więcej niż innych stacji ogólnopolskich, ponieważ nadają one z mniejszą mocą niż stacje komercyjne czy publiczne. Poza tym stacja obecna dostępna jest w trzech multipleksach DAB+[15].

Zagranica

Sygnał stacji przekazywany jest przez satelity do Europy i Ameryki Północnej, poprzez wynajmowanie czasu w kilku rozgłośniach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (do 2020 roku) oraz przez Internet. Do 2003 emitowano ją również z nadajników krótkofalowych wynajmowanych w Rosji.

Statystyki słuchalności

W latach 2001–2009 średni udział w czasie słuchania stacji Radio Maryja wyniósł 2,52% czasu antenowego dając jej stabilną, piątą pozycję wśród ogólnopolskich rozgłośni radiowych[16]. Według danych za okres od września do listopada 2012 udział w czasie słuchania rozgłośni wyniósł 2,90%[17].

We wrześniu 2011 Radio Maryja zajęło trzecią pozycję wśród najbardziej opiniotwórczych stacji radiowych. Na informacje pochodzące z toruńskiej rozgłośni media powoływały się łącznie 92 razy, dla porównania w tym samym okresie na Radio Zet powołano się 97, natomiast na lidera rankingu – RMF FM – 417 razy[18].

Według badania Radio Track (wykonane przez Millward Brown SMG/KRC) za okres grudzień 2013 – luty 2014, wskaźnik słuchalności radia Maryja wynosi 2,5 proc., co daje tej stacji 5. pozycję w Polsce[19].

Przedział wiekowy słuchaczy w 2011 roku[20]

 • ok. 41% – osoby w wieku 60–75 lat,
 • 40% – osoby w wieku 40–59 lat,
 • 14% – osoby w wieku 25–39 lat,
 • 5,6% – osoby w wieku 15–24 lat.

Przedział słuchaczy pod względem poziomu wykształcenia w 2011 roku[21]

 • 46% – wykształcenie średnie,
 • 25% – wykształcenie wyższe (13,5% w 2006; 9% w 2001 roku),
 • ok. 16% – wykształcenie zawodowe,
 • 12% – wykształcenie podstawowe.

Społeczność

Rodzina Radia Maryja

Wspólnota słuchaczy i osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w Radiu Maryja tworzy tzw. Rodzinę Radia Maryja. Organizacyjnie tworzy ona struktury działające przy parafiach za zgodą proboszczów:

Od 1993 corocznie w drugą niedzielę lipca odbywają się pielgrzymki Rodziny Radia Maryja (słuchaczy Radia Maryja) na Jasną Górę. Na XIII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja 9–10 lipca 2005 na Jasną Górę przybyło ok. 500 tysięcy wiernych identyfikujących się z Rodziną Radia Maryja. Podobne pielgrzymki organizowane są dla kół młodzieżowych i Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Rodzina Radia Maryja spotyka się ponadto na cotygodniowych spotkaniach regionalnych oraz na dniach skupienia.

Fundacja Nasza Przyszłość wydaje miesięcznik Rodzina Radia Maryja.

Ponadto co roku od końca lat 90. XX w. w siedzibie rozgłośni w Toruniu odbywa się coroczny zjazd słuchaczy i miłośników rozgłośni – Zlot Słuchaczy Radia Maryja.

W 1997 powstała organizacja Zespół Wspierania Radia Maryja mająca na celu wspieranie Radia Maryja i jego programów. Co roku 7 grudnia podczas obchodów rocznicy powstania Radia Maryja Zespół Wspierania Radia Maryja przedstawia komunikat podsumowujący działalność rozgłośni.

14 marca 2012 Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła statut Rodziny Radia Maryja[22].

Po objęciu władzy przez partię Prawo i Sprawiedliwość i jej koalicjantów jesienią 2015, w działalność Radia włączają się przedstawiciele Rady Ministrów. Uczestniczą w publicznych wydarzeniach organizowanych przez Radio. Np. 1 grudnia 2018 podczas uroczystej mszy z okazji 27. rocznicy powstania Radia wystąpił z przemówieniem premier Mateusz Morawiecki, który modlił się w słowach: „Matko Boska Nieustającej Pomocy, to jest moja wielka prośba, wielkie zawołanie: Miej w opiece naród cały. Również tych, którzy nie kochają Polski aż tak mocno jeszcze, póki co, tak jak my tutaj, tak jak cała rodzina Radia Maryja”[23]. Czynny udział w tym nabożeństwie wzięli także udział m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, Joachim Brudziński, Beata Kempa i Jan Szyszko[24].

W 2019 roku odbyły się 28. urodziny Radia Maryja. Odbyły się w Arena Toruń. Przyjechało wiele wiernych z całego kraju, a także politycy m.in. Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak. Wokół tego wydarzenia narosło wiele kontrowersji ze względu na sposób uciszania wiernych przez o. Tadeusza Rydzyka[25].

Krajowy Sekretariat SOS dla Radia Maryja

Organizacja założona w 1999 przez prof. Ryszarda Bendera, której udało zebrać się 7 milionów podpisów zwolenników przyznania koncesji dla Radia Maryja[26]. Organizacja działa nadal i zabiera głos w sprawach dotyczących głównie Radia Maryja, inicjatyw przy nim powstałych i o. Tadeusza Rydzyka. W skład komitetu oprócz Ryszarda Bendera wchodzą jeszcze dwie osoby: Anna Sobecka i Jan Szafraniec[27].

Osoby związane z rozgłośnią

Prowadzący audycje

Większość audycji prowadzą ojcowie z zakonu warszawskiej prowincji redemptorystów, część zaś osoby świeckie (w tym studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej). Najbardziej znani prowadzący to:

 • o. dr Piotr Andrukiewicz,
 • o. Jacek Cydzik (centrala RM w Toronto),
 • o. Zbigniew Pieńkos (centrala RM w Chicago),
 • o. Grzegorz Moj,
 • o. Piotr Dettlaff,
 • o. Jan Król,
 • o. Benedykt Cisoń,
 • o. Dariusz Drążek,
 • o. Zdzisław Klafka,
 • o. Janusz Dyrek,
 • o. dr Bolesław Słota.
 • o. Marek Kordecki
 • o. Grzegorz Woś
 • o. Marian Sojka

Niekiedy audycje prowadzi sam o. Tadeusz Rydzyk, są to najczęściej poranne katechezy albo programy wieczorne. Dawniej z Radiem Maryja współpracowali: o. Jan Mikrut i o. Tomasz Jurkiewicz.

Stali publicyści i komentatorzy

Dawniej do najbardziej znanych felietonistów należeli:

Niektórzy felietoniści występują w cyklicznej audycji pt. Myśląc Ojczyzna. Częstymi komentatorami bieżących wydarzeń są także dziennikarze Naszego Dziennika.

Fundusze

Głównym źródłem finansowania są dobrowolne składki radiosłuchaczy. Wsparcia radiu i innym przedsięwzięciom dyrektora radia udzielał również Jan Kobylański, biznesmen polskiego pochodzenia oraz prezes największej organizacji polonijnej (USOPAŁ) w Ameryce Południowej[28].

Stacja współorganizowała duże, ogólnopolskie zbiórki finansowe na cele, których nie zrealizowała (wykup Stoczni Gdańskiej, wykup spółki Tormięs). Reagując na liczne zarzuty w mediach zaoferowała w okresie późniejszym, poprzez komunikaty na swojej antenie, zwrot przelewów oraz innych darowizn osobom, które takich zwrotów mogły się słusznie domagać. Między innymi dlatego 12 maja 2006 Prokuratura Krajowa, podobnie jak prokuratura okręgowa, nie znalazła podstaw by wszcząć śledztwo w tej sprawie.

Inne przedsięwzięcia medialne

Pokrewnymi przedsięwzięciami zainicjowanymi przez o. Tadeusza Rydzyka są: Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, wydawnictwo Fundacji Nasza Przyszłość oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.

Należąca do o. Tadeusza Rydzyka i dwóch innych redemptorystów Fundacja Lux Veritatis jest instytucją świecką i nie ma bezpośrednich powiązań z władzami kościelnymi, podobnie jak spółka wydająca gazetę Nasz Dziennik formalnie należąca do jej redaktor naczelnej – Ewy Nowiny-Konopka.

Nagrody

Zobacz też

Przypisy

 1. XXIII rocznica powstania Radia Maryja. radiomaryja.pl. [dostęp 2014-11-29].
 2. Radio Maryja z koncesją na kolejne 10 lat i nową umową z Emitelem. Treści także w telewizji hybrydowej na MUX-8, www.wirtualnemedia.pl [dostęp 2020-06-06] (pol.).
 3. a b Informator Radia Maryja (1997).
 4. Niezwykły dar Vassuli Ryden a historia powstania Radia Maryja w Polsce - Misja Vassuli Ryden, vassula.pl [dostęp 2022-04-19].
 5. RadioMaryja.pl, radiomaryja.pl [dostęp 1998-12-06] [zarchiwizowane z adresu 1998-12-06].
 6. RadioMaryja.pl, radiomaryja.pl [dostęp 2000-05-11] [zarchiwizowane z adresu 2000-05-11].
 7. Radio Maryja zasłużone dla Chrystusa i Ojczyzny, naszdziennik.pl, 7 stycznia 2008.
 8. Radio Maryja, Poczta Polska wydała specjalny znaczek w związku z XXV rocznicą powstania Radia Maryja.
 9. KRRiT: Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku, krrit.gov.pl, marzec 2008.
 10. https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/departament-stanu-usa-radio-maryja-przoduje-w-antysemityzmie.
 11. https://wiadomosci.wp.pl/duchowny-to-nie-polityk-6039117788365953a?amp=1.
 12. https://www.rp.pl/artykul/530003-Biskup-Tadeusz-Pieronek--Co-biskupow-obchodza-pomniki--.html.
 13. Grzegorz Giedrys: O. Rydzyk na wojnie z ekologami. Epitety, wyzwiska: Antychryści, ekoterroryści. wyborcza.pl, 2020-02-07. [dostęp 2020-02-07]. (pol.).
 14. Pieniądze Radia Maryja. Gorący kartofel, „Dziennik Polski”, 69 (16735), 21 marca 1996, s. 4.
 15. RadioPolska • Program | Radio Maryja, radiopolska.pl [dostęp 2018-12-18].
 16. Ranking roczny 2001-2009; Udział w czasie słuchania. radiotrack.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-18)].. Radio Track, MillwardBrown SMG/KRC, dostęp: 23 grudnia 2011.
 17. Największe stacje radiowe straciły słuchaczy, zyskało Radio Maryja. wirtualnemedia.pl, 11 grudnia 2012.
 18. Instytut Monitorowania Mediów: Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2011 roku, instytut.com.pl, październik 2011 [dostęp 2011-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2012-01-05].
 19. Kuba Wajdzik: Radio Zet w górę, RMF FM w dół. 10 marca 2014. [dostęp 2014-03-12]. (pol.).
 20. Radio o. Rydzyka i jego inteligenccy słuchacze, rp.pl, 2 grudnia 2011.
 21. Radio Maryja rozgłośnią polskich inteligentów? 25% słuchaczy toruńskiej rozgłośni ma wykształcenie wyższe, wpolityce.pl, 3 grudnia 2011.
 22. 357. zebranie KEP. [dostęp 2012-03-15].
 23. Kto najmocniej kocha Polskę? Według Morawieckiego sprawa jest jasna. „Rodzina Radia Maryja”. gazeta.pl, 2 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-04].
 24. Przedstawiciele rządu na urodzinach Radia Maryja. Wspólne wykonanie „Abba Ojcze” zwróciło uwagę internautów. onet.pl, 3 grudnia 2018. [dostęp 2018-12-04].
 25. Ojciec Rydzyk na 28 urodzinach stacji Radio Maryja. Ostro odezwał się do wiernych, pinbook.pl [dostęp 2019-12-10] (pol.).
 26. Nie zgadzamy się na dyskryminację, radiomaryja.pl, 21 grudnia 2007 [dostęp 2007-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2007-12-26].
 27. „S.O.S. dla Radia Maryja” apeluje o ratowanie stacji, rp.pl, 13 grudnia 2007.
 28. Słowa o. Tadeusza Rydzyka podczas Mszy św. z dnia 8 grudnia 2007 w Bydgoszczy podczas obchodów XVI rocznicy powstania Radia Maryja.
 29. Premier Beata Szydło nagrodzona. Razem z prof. Bogdanem Chazanem i Radiem Maryja. wp.pl, 2017-03-19. [dostęp 2017-12-07].

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Jan Paweł II sculpture by Giennadij Jerszow 2014.jpg
Autor: FAJgroupp, Licencja: CC BY-SA 4.0
Pomnik Jana Pawła II na terenie Radio Maryja.Toruń, Polska Autor Giennadij Jerszow, brąz 2014 rok
Radio maryja torun.jpg
Sídlo Radia Maryja v Toruni, ulice Żwirki i Wigury.
Kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu11.jpg
Autor: Mateuszgdynia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Kościół Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu11
Pomnik Chrystusa Króla w Toruniu.jpg
Autor: Mateuszgdynia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Pomnik Chrystusa Króla w Toruniu
Radio-Maryja.jpg
Autor: Sebastian Maćkiewicz, Licencja: CC BY-SA 2.5
Siedziba Radia Maryja w Toruniu, ul. Żwirki i Wigury. Radio Maryja headquater in Toruń at Żwirki i Wigury street.
Samochód Polskiego Radia przy Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.jpg
Autor: Mateuszgdynia, Licencja: CC BY-SA 4.0
Samochód Polskiego Radia przy Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu