Rdzeń lodowy

Rdzeń lodowy z odwiertu

Rdzeń lodowy – próbka rdzeniowa z wieloletniej akumulacji śniegu i lodu, które zrekrystalizowały i uwięziły pęcherzyki powietrza oraz inne osady (np. pył wulkaniczny) pochodzące z różnych okresów. Ze składników rdzenia lodowego, szczególnie obecności izotopów wodoru i tlenu, możliwe jest odczytanie informacji o klimacie w przeszłości, m.in. temperatury, opadów, zawartości gazów i aerozoli atmosferycznych.

Badania

Do 2017 roku najstarsze rdzenie lodowe pozwalały odtworzyć historię klimatu w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat. Taki rdzeń został wydobyty z kopuły lodowej Dome C na Antarktydzie[1]. Starszy lód, zalegający na większej głębokości, w większości przypadków ulegał stopieniu pod wpływem ciepła geotermalnego[1]. Przewiduje się, że w niektórych obszarach lądolodu antarktycznego może być możliwe wydobycie rdzeni sięgających aż 1,5 miliona lat wstecz[1][2]. W 2017 roku poinformowano o wydobyciu rdzenia zawierającego niebieski lód lodowcowy o wieku sięgającym 2,7 miliona lat (najmłodszy pliocen), czyli obejmującego cały czwartorzęd i sięgającego w okres przed zlodowaceniami[1].

Zobacz też

Przypisy

  1. a b c d Paul Voosen. 2.7-million-year-old ice opens window on past. „Science”. 357 (6352), s. 630-631, 2017-08-18. DOI: 10.1126/science.357.6352.630. 
  2. Fischer, H., Severinghaus, J., Brook, E., Wolff, E., Albert, M., Alemany, O., Arthern, R., Bentley, C., Blankenship, D., Chappellaz, J., Creyts, T., Dahl-Jensen, D., Dinn, M., Frezzotti, M., Fujita, S., Gallee, H., Hindmarsh, R., Hudspeth, D., Jugie, G., Kawamura, K., Lipenkov, V., Miller, H., Mulvaney, R., Parrenin, F., Pattyn, F., Ritz, C., Schwander, J., Steinhage, D., van Ommen, T. i Wilhelms, F.. Where to find 1.5 million yr old ice for the IPICS "Oldest-Ice" ice core. „Climate of the Past”. 9, s. 2489-2505, 2013. DOI: 10.5194/cp-9-2489-2013. 

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

GISP2D1837 crop.jpg
This photograph shows a section of the GISP2 ice core from 1837-1838 meters in which annual layers are clearly visible. The appearance of layers results from differences in the size of snow crystals deposited in winter versus summer and resulting variations in the abundance and size of air bubbles trapped in the ice. Counting such layers has been used (in combination with other techniques) to reliably determine the age of the ice. This ice was formed ~16250 years ago during the final stages of the last ice age and approximately 38 years are represented here. By analyzing the ice and the gases trapped within, scientists are able to learn about past climate conditions.