Referenda w Polsce

3 x tak

Referenda w Polsce znane są od czasów PRL. Pierwsze przeprowadzono w 1946 roku. W okresie międzywojennym nie odbywały się powszechne głosowania. Odbyły się za to plebiscyty w kwestiach przynależności państwowej określonych terytoriów po I wojnie światowej.

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Po II wojnie światowej w PRL odbyły się następujące referenda:

III Rzeczpospolita

Referendum ogólnokrajowe

We współczesnej Polsce referendum zarządzane jest w sprawach dotyczących wszystkich obywateli przez Sejm lub przez prezydenta za zgodą senatu.

W okresie III RP odbyły się następujące referenda ogólnokrajowe:

  • 18 lutego 1996 – referendum na temat powszechnego uwłaszczenia
  • 18 lutego 1996 – referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego
    • Frekwencja wyniosła 32,44% (referendum ważne, lecz niewiążące). Odpowiedzi przedstawiały się następująco: pierwsze pytanie – 92,89% głosów na "Tak", drugie pytanie – 93,70% głosów na "Tak", trzecie pytanie – 72,52% głosów na "Nie", czwarte pytanie – 88,30% głosów na "Tak"
  • 25 maja 1997 – referendum nt. przyjęcia Konstytucji RP
    • Frekwencja wyniosła 42,86% (referendum ważne i wiążące). Na "Tak" oddano 52,70%, zaś na "Nie" – 45,90% głosów.
  • 7-8 czerwca 2003 – referendum ws. akcesji Polski do Unii Europejskiej.
    • Frekwencja wyniosła 58,85% (referendum ważne i wiążące). Za akcesją opowiedziało się 77,45% głosujących, przeciwko było 22,55% z nich.

Na 2005 było planowane kolejne referendum – tym razem w sprawie przyjęcia Konstytucji UE, ale w związku z odrzuceniem projektu traktatu w referendach we Francji i Holandii nie została podjęta decyzja o jego przeprowadzeniu.

Referendum lokalne

W Polsce organizowane są także referenda lokalne w sprawach dotyczących tylko pewnych jednostek administracyjnych. Ich przedmiotem jest najczęściej odwołanie władz gminnych oraz ważne sprawy lokalne.

Media użyte na tej stronie

POL urna wyborcza.svg
Autor: unknown, Licencja: CC BY-SA 2.5
3xtak.jpg
Plakat z okresu PRL - Referendum 3 x TAK rok 1946.