Reichsführer-SS

(c) Bundesarchiv, Bild 183-R99621 / CC-BY-SA 3.0
H. Himmler w mundurze z insygniami Reichsführera SS (kołnierzyk i rękaw)
Bandera pojazdu Reichsführera SS

Reichsführer SS – najwyższy stopień w całej SS. W tłumaczeniu: wódz SS w całej Rzeszy. Stopień ten w Wehrmachcie odpowiadał stopniowi feldmarszałka. Stopień ten był również najwyższym stopniem policji III Rzeszy – osoba posiadająca go dowodziła nie tylko całą SS, ale też całą policją.

Początkowo, kiedy SS było podporządkowane SA, Reichsführer nie posiadał insygniów osobnych dla swej rangi. Dopiero Noc Długich Noży sprawiła, iż wyzwoliwszy się spod nadzoru SA, SS jako pełnoprawna jednostka paramilitarna Rzeszy uzyskała odpowiedni jej statusowi stopień dowódcy.

Ranga ta jest znana jako tytuł Heinricha Himmlera. W historii było łącznie czterech Reichsführerów, ale to trzeci, czyli Heinrich Himmler, był nim na tyle długo i efektywnie, by w powszechnej opinii Reichsführer był używany wymiennie z jego imieniem. Himmler był także jedynym Reichsführerem, który nosił oznaki swojego stopnia.

Reichsführerzy SS

Zobacz też

Media użyte na tej stronie

Reichsführer-SS shoulder.svg
Autor: Skjoldbro, Licencja: CC BY-SA 4.0
Rang insignia shoulder strap, here “Reichsführer-SS” (today comparable to NATO OF-10) until 1945.
Reichsführer-SS Collar Rank.svg
Autor: Mintz l, Licencja: CC BY-SA 3.0
Rank insignia of the SS, here collar patches to „Reichsführer SS“ until 1945.
Reichsführer SS.svg
Vehicle command flag for "Reichsführer SS", Deutsches Reich 1935-1945.
Bundesarchiv Bild 183-R99621, Heinrich Himmler.jpg
(c) Bundesarchiv, Bild 183-R99621 / CC-BY-SA 3.0
Dla celów dokumentacyjnych Niemieckie Archiwum Federalne często zachowywało oryginalny opis fotografii, który może być błędny, tendencyjny, przestarzały bądź politycznie skrajny. Info non-talk.svg
Heinrich Himmler

Zentralbild Reichsführer SS Heinrich Himmler (Aufnahme 1938)

[Porträt Heinrich Himmler]

Abgebildete Personen: