Rejestr zabytków

Rejestr zabytków – wykaz obiektów zabytkowych w danym kraju, objętych szczególną ochroną prawną.

Zobacz też